Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Μ. Ροζεντάλ. Αρχές διαλεκτικής λογικής


Μ. Ροζεντάλ. Αρχές διαλεκτικής λογικής DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Μ. Ροζεντάλ. Αρχές διαλεκτικής λογικής DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ΛΟΓΙΚΗ ΣΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Οι διαστρεβλώσεις της ουσίας και του προορισμού της λογικής από τους σύγχρονους ιδεαλιστές
Τί είναι η λογική. Η σχέση της λογικής με την αντικειμενική πραγματικότητα
Η λογική είναι η επιστήμη για την ιστορική ανάπτυξη της νόησης. Η τυπική λογική. Η θέση και ο ρόλος της στη γνώση
Κριτική της στενότητας της τυπικής λογικής στην ιστορία της φιλοσοφίας
Κριτική της παραδεδομένης λογικής στη σύγχρονη μη μαρξιστική φιλοσοφία. η θέση και η σημασία της μαθηματικής λογικής
Η ΟΥΣΙΑ, ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Η διαλεκτική λογική είναι λογική της νόησης, της ανάπτυξης, της αλλαγής. Η υλιστική διαλεκτική σαν λογική και θεωρία της γνώσης
Η διαλεκτική λογική δεν είναι τυπική, αλλά λογική με περιεχόμενο
Πρέπει η διαλεκτική λογική να ασχολείται με τις μορφές της νόησης;
Η φανταστική σύγκρουση ανάμεσα στη διαλεκτική και την τυπική λογική
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΑΝ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Η σύμπτωση των διαλεκτικών νόμων του αντικειμενικού κόσμου και της γνώσης. Οι ειδικοί νόμοι της γνώσης
Οι βασικοί νόμοι της διαλεκτικής
Η γνώση της αλήθειας σαν διαλεκτική της ανάπτυξης
Ο νόμος της ενότητας και πάλης των αντιθέσεων
Ο νόμος του περάσματος των ποσοτικών αλλαγών σε ποιοτικές
Ο νόμος της άρνησης της άρνησης
Ο ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Η σύμπτωση της λογικής και της ιστορίας της νόησης είναι ειδικός νόμος της γνώσης
Πώς εννοούμε την ενότητα του λογικού και του ιστορικού; η σύμπτωση του λογικού και του ιστορικού είναι το κλειδί για τα ζητήματα της γνώσης και της λογικής
Ο συσχετισμός της λογικής και της ιστορίας της ανάπτυξης της αντικειμενικής πραγματικότητας
Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
Η θέση της έννοιας στη διαλεκτική λογική
Η διαλεκτική φύση της έννοιας
Η αμοιβαία σχέση του περιεχομένου με το πλάτος της έννοιας
Ή έννοια σαν μορφή έκφρασης της διαλεκτικής ανάπτυξης, αλλαγής του αντικειμενικού κόσμου
Η αντανάκλαση της κίνησης και των αντιφάσεων της στις λογικές κατηγορίες
Οι λογικές κατηγορίες σαν μορφές της κίνησης, του βαθαίματος της γνώσης
Η ανάπτυξη και η αλλαγή των εννοιών. το συγκεκριμένο των εννοιών
Ο σχηματισμός και η διαμόρφωση των καινούργιων εννοιών σε σχέση με το μεταβαλλόμενο περιεχόμενο των γνώσεων
Η ακριβολογία, το βάθαιμα των παλιών εννοιών, η πλήρωση τους με νέο περιεχόμενο, με βάση τα νέα δεδομένα της επιστήμης και της πραχτικής
Το συγκεκριμένο, το σχετικό της έννοιας σαν έκφραση της μεταβλητότητας των δεσμών και σχέσεων ανάμεσα στα αντικείμενα
Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
Η κρίση σαν μορφή της λογικής
Οι λογικές και διαλεκτικές αντιφάσεις των κρίσεων
Η μορφή της αντανάκλασης στις κρίσεις των διαλεκτικών αντιφάσεων
Η κίνηση των μορφών της κρίσης σαν αντανάκλαση της νομοτελειακής πορείας του βαθαίματος της γνώσης
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
Η ουσία του προβλήματος
Η συμπερασματική γνώση για τα αναπτυσσόμενα και μεταβαλλόμενα
Ο ρόλος και η θέση της επαγωγής και της απαγωγής στη διαλεκτική λογική
Η επαγωγή
Η απαγωγή
Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η ανάλυση και η ουσία της
Η σύνθεση και η ουσία της
Η αλληλοδιείσδυση της ανάλυσης και της σύνθεσης
ΤΟ ΑΦΗΡΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ. Η ΑΝΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΗΡΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Η ουσία του ζητήματος
Η αρχή της ανόδου από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο
Η άνοδος από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο
Ο συσχετισμός του συγκεκριμένου και του αφηρημένου στην ιστορική πορεία της ανάπτυξης της γνώσης
Η λαθεμένη θεωρία της διάστασης ανάμεσα στην ανάπτυξη των επιστημονικών αφαιρέσεων και το συγκεκριμένο του αισθητού κόσμου
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

2 σχόλια: