Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ


Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
Ια: Έπος, Λυρική Ποίηση, Δράμα στην Κλασική Περίοδο
Ιβ: Το Δράμα στην Κλασική Περίοδο
ΙΙ: Iστορία, Φιλοσοφία, Ρητορική στην Κλασική Περίοδο

Στο libgen υπάρχει και σε pdf.

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ αυτή εργασία Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας έχει σκοπό να δώσει μια συστηματοποιημένη ανάλυση της Ιστορίας της αρχαίας Ελληνικής και της Βυζαντινής λογοτεχνίας, κάτω από το φως της μαρξιστικής - λενινιστικής θεωρίας. Η Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας πρέπει να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορικής εξέλιξης της λογοτεχνίας αυτής, από τα αρχαιότατα χρόνια ως το τέλος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
(από την εισαγωγή της Συντακτικής Επιτροπής)

Το τρίτομο αυτό έργο αναρτάται ταυτόχρονα και στη βιβλιοθήκη του βραχόκηπου.
Ευχαριστούμε τον σ. Σ.Τ. για την ψηφιοποίηση (σάρωση και επεξεργασία)
  ΤΟΜΟΣ Ια: Έπος, Λυρική Ποίηση, Δράμα στην Κλασική Περίοδο
Της Συντακτικής Επιτροπής
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Γενικά Προβλήματα της Ιστορίας της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας
1. Προϊστορική και Κλασική Ελλάδα
2. Περίοδοι Ανάπτυξης της Ιστορίας της Ελληνικής Λογοτεχνίας
3. Η Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία και η Δουλοκτητική Κοινωνία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: Η Ελληνική Γλώσσα
1. Το Πρόβλημα της Γένεσης της Ελληνικής Γλώσσας
2. Οι Αρχαίες Ελληνικές Διάλεκτοι
3. Η Γλώσσα της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Τα Πρωτα Σταδια της Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας
1. Το Πρόβλημα της Λογοτεχνικής Κληρονομιάς στην Αρχαία Ελλάδα ως την Αθημαϊκή Ηγεμονία
2. Το Ενδιαφέρον για τη Μελέτη της Λογοτεχνίας στο Αθηναϊκό Κράτος
3. Εκτίμηση των Λογοτεχνικών Φαινομένων Ύστερα από τον Αριστοτέλη
4. Από τους Λόγιους της Αλεξάνδρειας και της Περγάμου ως τους Ευρωπαίους Ουμανιστές
5. Αρχή της Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας στους Νέους Χρόνους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Πηγές της Ελληνικής Λογοτεχνίας
1. Η Αρχαία Ελληνική Λαϊκή Δημιουργία
2. Οι Μύθοι για τους Θεούς και τους Ήρωες. Ο Ρόλος τους στην Ανάπτυξη της Αρχαίας Ελληνικής Ποίησης
3. Μύθος
4. Τραγούδια με Θέματα της Καθημερινής Ζωής
5. Διδακτικοί Μύθοι
6. Η Αρχαία Ελληνική Κοινωνία στο Προτσές της Αποσύνθεσης του Καθεστώτος των Γενών και η Γένεση του Έπους
ΕΠΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Ο Όμηρος
1. Το Πρόβλημα της Προσωπικότητας του Ομήρου στην Αρχαιότητα
2. Αοιδοί και Ραψωδοί
3. Τρωϊκός Επικός Κύκλος
4. "Ιλιάδα"
5. "Οδύσσεια"
6. Επικό Ύφος
7. Φαινόμενα "Χρονολογικής Ασυμφωνίας" στα Ομηρικά Ποιήματα
8. Αντιφάσεις στα Ομηρικά Ποιήματα. Το Πρόβλημα της Ενότητας των Ποιημάτων
9. Το Ομηρικό Έπος και η Λαϊκή Επική Δημιουργία άλλων Λαών
10. Συμπέρασμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Το Ομηρικό Ζήτημα
1. Η Διάδοση και η Καταγραφή των Ομηρικών Ποιημάτων. Το Πρόβλημα της Σύνταξης στα Χρόνια του Πεισίστρατου
2. Κριτική του Κειμένου και Ερμηνεία του Ομήρου στην Αρχαιότητα
3. Το Ομηρικό Ζήτημα στη Δυτική Ευρώπη ως τον Φ. Α. Βολφ
4. Οι Κυριότερες Θεωρίες της Καταγωγής και της Ανάπτυξης του Ομηρικού Έπους το 19-20 Αιώνα
Η Σύγχρονη Θέση του Ομηρικού Ζητήματος (Συμπλήρωμα στο VI Κεφάλαιο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: Ο Όμηρος στις Λογοτεχνίες της Δυτικής Ευρώπης
1. Ρώμη
2. Ιταλία
3. Γαλλία
4. Αγγλία
5. Κάτω Χώρες, Γερμανία και Ελβετία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: Ο Όμηρος στη Ρωσική Λογοτεχνία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: Κυκλικά Ποιήματα και Ομηρικοί Ύμνοι
1. Κυκλικά Ποιήματα
2. Ομηρικοί Ύμνοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X: Ο Ησίοδος και το Διδακτικό Έπος
1. 0ι Κοινωνικές Βάσεις του Διδακτικού Έπους
2. Ο Ησίοδος και το Ποίημά του "Έργα και Ημέραι"
3. Το Ύφος του Ησίοδου και τα Ρεαλιστικά του Χαρακτηριστικά
4. "Θεογονία"
5. "Ασπίς Ηρακλέους" και άλλα Έργα που Αποδίδονται στον Ησίοδο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI: Η Επική Ποίηση μετά τον Ησίοδο
1. Γενεαλογικό Έπος
2. Ιερά Έπη
3. Νεότερο Ηρωϊκό Έπος
4. Φιλοφοσικό Έπος
5. Παρωδίες Ηρωϊκού Έπους
ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII: Η Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση - Εισαγωγή
1. Μια Γενική Ιδέα για τη Λυρική Ποίηση στην Ελλάδα. Το Πέρασμα από το Λαϊκό Τραγούδι στην Προσωπική Λυρική Ποίηση
2. Εθιμικές Βάσεις της Ελληνικής Λυρικής Ποίησης. Ο Δεσμός με τη Μουσική
3. Η Διάσωση των Κειμένων των Αρχαίων Ελληνικών Λυρικών. Είδη της Λυρικής Ποίησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII: Ελεγειακή Ποίηση
1. Η Σημασία του Όρου "Ελεγεία" στους Αρχαίους Έλληνες. Η Μορφή της Ελληνικής Ελεγείας
2. Καλλίνος
3. Τυρταίος
4. Μίμνερμος
5. Σόλων
6. Θέογνις
7. Φωκυλίδης
8. Ξενοφάνης
9. Γενικός Χαρακτηρισμός της Ελεγειακής Ποίησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV: Ιαμβική Ποίηση
1. Σημασία και Προέλευση του Όρου Ίαμβος. Μορφές του Ιάμβου
2. Αρχίλοχος
3. Σιμωνίδης ο Αμοργινός
4. Ιππώναξ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV: Οι πιο Απλές Μορφές της Μελικής Ποίησης
1. Σημασία του Όρου "Μέλος". Αρχαία Ελληνική Μουσική
2. Δωρικό Μέλος. Τέρπανδρος, Κλονάς, Θαλήτας
3. Αλκμάν
4. Αιολικό Μέλος. Αλκαίος
5. Σαπφώ
6. Σικελικό Μέλος. Στησίχορος
7. Ίβυκος
8. Ανακρέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI: Η Πανηγυρική Λυρική Ποίηση και οι Πρώτοι Εκπρόσωποί της
1. Ο Διθύραμβος, η Καταγωγή και η Μορφή της Εκτέλεσής του. Κυκλικοί Χοροί
2. Ο Αρίων και η Σημασία του στην Ιστορία της Διαμόρφωσης του Διθύραμβου
3. Λάσος ο Ερμιονεύς
4. Σιμωνίδης ο Κείος
5. Τιμοκρέων
6. Ελληνίδες Ποιήτριες (Κόριννα, Πράξιλλα κ.α.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII: Πίνδαρος
1. Η Ζωή του Πίνδαρου
2. Τα Έργα του Πίνδαρου
3. Οι Πολιτικές, Θρησκευτικές και Ηθικές Αντιλήψεις του Πίνδαρου
4. Ο Πίνδαρος στην Αρχαία και στη Νέα Λογοτεχνία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVIII: Βακχυλίδης και Τιμόθεος
1. Βακχυλίδης
2. Τιμόθεος
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

ΤΟΜΟΣ Ιβ: Το Δράμα στην Κλασική Περίοδο
ΔΡΑΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΧ: Οι Απαρχές του Ελληνικού Δράματος
1. Η Γένεση του Δράματος
2. Η Λατρεία του Διόνυσου και ο Διθύραμβος
3. Οι Απαρχές του Ελληνικού Δράματος
4. Δραματικές Παραστάσεις και Γιορτές προς Τιμήν του Διονύσου
5. Οι Πρώτοι Έλληνες Τραγικοί Θέσπις και Φρύνιχος
6. Πηγές και Νεότερη Φιλολογία για το Πρόβλημα της Προέλευσης της Τραγωδίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX: Οργάνωση των Παραστάσεων και Διαρρύθμιση του Θεάτρου
1. Μαρτυρίες για Δραματικούς Αγώνες
2. Η Οργάνωση των Παραστάσεων
3. Διαρρύθμιση του Ελληνικού Θεάτρου
4. Σκηνικά και Θεατρικές Μηχανές
5. Οι Ηθοποιοί και η Κοινωνική τους Θέση
6. Ενδυμασίες και Προσωπεία των Ηθοποιών
7. Χορός
8. Το Κοινό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXI: Αισχύλος
1. Η Εποχή του Αισχύλου
2. Ο Βίος του Αισχύλου
3. Έργα του Αισχύλου
4. Ο Γενικός Χαρακτήρας των Έργων του Αισχύλου και η Θεατρική Ερμηνία των Τραγωδιών του
5. Μορφές των Τραγωδιών του Αισχύλου
6. Κοινωνικές και Πολιτικές Ιδέες του Αισχύλου
7. Θρησκευτικές και Ηθικές Ιδέες του Αισχύλου
8. Το Πρόβλημα της Μοίρας και της Προσωπικότητας του Ανθρώπου. Τραγική Ειρωνεία
9. Η Γλώσσα και το Ύφος του Αισχύλου
10. Η Αξιολόγηση του Αισχύλου στην Αρχαιότητα και η Παγκόσμια Σημασία του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXII: Ο Αιώνας του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXIII: Ο Σοφοκλής και η Δραματουργία του
1. Βίος του Σοφοκλή
2. Έργα του Σοφοκλή
3. Δραματουργία του Σοφοκλή
4. Η Αξιολόγηση του Σοφοκλή στην Αρχαιότητα και η Επίδρασή του στη Μεταγενέστερη Λογοτεχνία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXIV: Ευριπίδης
1. Ο Βίος του Ευριπίδη
2. Έργα του Ευρυπίδη. Τραγωδίες
3. Σατυρικά Δράματα
4. Αποσπάσματα από Τραγωδίες του Ευριπίδη
5. Κοσμοθεωρία του Ευρυπίδη και Αξιολόγησή του στην Αρχαιότητα και στους Νεότερους Χρόνους
6. Δραματουργία του Ευριπίδη
7. Άλλοι Τραγικοί Ποιητές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXV: Οι Απαρχές της Κωμωδίας και η Αρχαία Αττική Κωμωδία
1. Η μελέτη του Προβλήματος της Κωμωδίας
2. Προέλευση της Αρχαίας Αττικής Κωμωδίας
3. Διάρθρωση της Κωμωδίας
4. Υποκριτές και Χορός
5. Σικελική Κωμωδία και Μίμος. Επίχαρμος και Σώφρονας. Φλυάκες
6. Οι Πρώτες Τακτικές Παραστάσεις Κωμωδιών στην Αθήνα και οι Πρώτοι Κωμικοί Ποιητές. Κρατίνος
7. Κράτης. Φερεκράτης. Εύπολης. Πλάτωνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXVI: Αριστοφάνης
1. Ο Βίος του Αριστοφάνη και τα Πρώτα του έργα. "Αχαρνής"
2. "Ιππής" και "Νεφέλες. Πολιτική και Κοινωνική Βάση αυτών των δύο Κωμωδιών
3. "Σφήκες" και "Ειρήνη"
4. "Όρνιθες"
5. Η "Λυσιστράτη" και η Πολιτική της Σημασία
6. "Θεσμοφοριάζουσες". "Βάτραχοι". Σχέση του Αριστοφάνη με τον Ευριπίδη και Μέθοδες Λογοτεχνικής Κριτικής
7. "Εκκλησιάζουσες" και "Πλούτος"
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXVII: Δραματουργία του Αριστοφάνη
1. Κοινωνικό-Πολιτικός και Λογοτεχνικός Χαρακτηρισμός του Αριστοφάνη
2. Αλλαγή του Χαρακτήρα της Κωμωδίας. Μέση Αττική Κωμωδία
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΛΠ.
Εξηγήσεις για την Εικονογράφηση
Κατάλογος Συντμήσεων
Εικόνες (Εκτός Κειμένου)
Εικόνες (Εντός Κειμένου)
Κοσμήματα
Εξώφυλλο και Ψευδοτίτλοι
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΟΣ ΙΙ: Iστορία, Φιλοσοφία, Ρητορική στην Κλασική Περίοδο
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Οι Απαρχές της Ελληνικής Πεζογραφίας
1. Γένεση της Ελληνικής Πεζογραφίας στις Ιωνικές Πόλεις της Μικράς Ασίας
2. Η Εμφάνιση της Γραφής στην Ελλάδα και τα Αρχαιότατα Μνημεία της
3. Η Αρχαιότατη Ιστοριογραφία στους Έλληνες και οι Λογογράφοι. Κάδμος ο Μιλήσιος
4. Εκαταίος ο Μιλήσιος
5. Ακουσίλαος ο Αργείος
6. Χάρωνας ο Λαμψακηνός
7. Λογογράφοι της Νεότερης Ομάδας. Ξάνθος ο Λύδος, Ελλάνικος ο Μυτιληναίος
8. Φερεκύδης
9. Γενική Επισκόπηση των Λογογράφων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: Ηρόδοτος
1. Ο Βίος του Ηρόδοτου
2. Η "Ιστορία" του Ηρόδοτου
Α) Εισαγωγή
Β) Πηγές του Ηρόδοτου
Γ) Θέμα και Περιεχόμενο της "Ιστορίας"
Δ) Σύνθεση της Ιστορίας
Ε) Που Έγραψε ο Ηρόδοτος την "Ιστορία"
3. Ο Ηρόδοτος σαν Ιστορικός και σαν Συγγραφέας
Α) Πολιτικές Απόψεις του Ηρόδοτου
Β) Κοσμοθεωρία του Ηρόδοτου
Γ) Σχέση του Ηρόδοτου με τους Μύθους
4. Η "Ιστορία" του Ηρόδοτου σαν Ιστορική Πηγή και σαν Λογοτεχνικό Έργο
5. Λόγοι και Διάλογοι στον Ηρόδοτο
6. Χαρακτηρισμοί των Ιστορικών Προσωπικοτήτων στον Ηρόδοτο
7. Τα "Επεισόδια" στην "Ιστορία" του Ηρόδοτου
8. Πως Έκριναν τον Ηρόδοτο οι Σύγχρονοί του και οι Επόμενες Γενιές
9. Ο Ηρόδοτος "Πατέρας της Ιστορίας"
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Θουκυδίδης
1. Ο Βίος του Θουκυδίδη
2. Το Ιστορικό Έργο του Θουκυδίδη
Α) Περιεχόμενο της "Ιστορίας"
Β) Πότε και με ποια Σειρά Γράφηκε η "Ιστορία"
Γ) Η Έκδοση της "Ιστορίας"
3. Ο Θουκυδίδης σαν Ιστορικός και σαν Συγγραφέας
Α) Εισαγωγή
Β) Πολιτικές Απόψεις του Θουκυδίδη
Γ) Ορθολογισμός του Θουκυδίδη
Δ) Ο Θουκυδίδης σαν Συγγραφέας
4. Πως Έκριναν τον Θουκυδίδη οι Σύγχρονοί του και οι Επόμενες Γενιές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Ξενοφώντας
1. Βίος του Ξενοφώντα
2. Έργα του Ξενοφώντα
3. Πολιτικές Απόψεις του Ξενοφώντα
4. "Σωκρατικά Έργα"
5. "Κύρου Παιδεία"
6. Ιστορικά Έργα
7. Έργα του Ξενοφώντα πάνω σε Διάφορα Θέματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Μεταγενέστεροι Ιστορικοί
1. Μεταγενέστεροι Ιστορικοί
2. Κτησίας
3. Κράτιππος
4. Ίωνας
5. Στησίμβροτος
6. Ο Ιστορικός της Οξυρρύγχου
7. Φίλιστος
8. Τίμαιος
9. Η Ρητορική Κατεύθυνση στην Ιστοριογραφία
10. Έφορος
11. Θεόπομπος
12. Σύγκριση του Ύφους των Έργων του Έφορου και του Θεόπομπου
13. Έργα των Ιστορικών του 4ου Αιώνα Π.Χ. που δεν Ανήκουν στη Ρητορική Κατεύθυνση
14. Aτθίδες
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Η Ελληνική Φιλοσοφία από τη Γένεσή της ως τον Πλάτωνα
1. Γενικός Χαρακτηρισμός της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
2. Σχολή της Μιλήτου
3. Ηράκλειτος ο Εφέσιος
4. Σχολή των Πυθαγόρειων
5. Ελεατική Σχολή
6. Επίχαρμος
7. Εμπεδοκλής
8. Αναξαγόρας
9. Οι Ατομικοί Λεύκιππος και Δημόκριτος
10. Σοφιστές
11. Σωκράτης
12. Σωκρατικές Σχολές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: Πλάτωνας
1. Βίος του Πλάτωνα
2. Έργα του Πλάτωνα
3. Αισθητικές Απόψεις του Πλάτωνα
4. Λογοτεχνικές Μέθοδοι στους Διαλόγους του Πλάτωνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: Αριστοτέλης
1. Βίος του Αριστοτέλη
2. Έργα του Αριστοτέλη
3. Διάλογοι
4. Κατάλογοι Ιστορικών Στοιχείων και "Διδασκαλίαι"
5. Φιλοσοφία του Αριστοτέλη
6. "Αθηναίων Πολιτεία" και "Πολιτικά"
7. Έργα του Αριστοτέλη για τη Θεωρία της Λογοτεχνίας "Ποιητική"
8. "Ρητορική"
9. Λογοτεχνικές Θεωρίες του Αριστοτέλη
ΡΗΤΟΡΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: Η Γένεση της Ρητορικής στην Ελλάδα
1. Η Αρχαιότατη Ελληνική Ρητορική
2. Η Ανάπτυξη της Ρητορικής στην Αθήνα
3. Αντιφώντας
4. Ανδοκίδης
5. Λυσίας
6. Ισοκράτης
Α) Ο Βίος του
Β) Πολιτικές Απόψεις του Ισοκράτη
Γ) Τα Έργα του Ισοκράτη
Δ) Ο Ισοκράτης σαν Συγγραφέας
7. Ισαίος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X: Ο Δημοσθένης και οι Σύγχρονοί του
1. Δημοσθένης
Α) Ο Βίος του Δημοσθένη και οι Λόγοι του
Β) Πολιτικές Απόψεις του Δημοσθένη
Γ) Λόγοι που Αποδίδονται στο Δημοσθένη
Δ) Γλώσσα και Ύφος του Δημοσθένη
2. Αισχίνης
3. Υπερείδης
4. Λυκούργος
5. Δείναρχος
6. Δημήτριος Φαληρέας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αποσπάσματα από Έργα των Λογογράφων και των Μεταγενέστερων Ιστορικών
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Εικόνες (Εκτός Κειμένου)
Εικόνες (Εντός Κειμένου)
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ


Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Ροζέ Γκαρωντύ. Καρλ ΜαρξΡοζέ Γκαρωντύ. Καρλ Μαρξ DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Ροζέ Γκαρωντύ. Καρλ Μαρξ DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους

Ευχαριστούμε τον σ. για την ψηφιοποίηση.ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Ανατολή της Γαλλικής Επανάστασης
Το Φαουστικό Όνειρο
Ο Πύρινος Ποταμός: Feuerbach
Η Κληρονομιά του Φίχτε και η Αίρεση του Προμηθέα
Οι Τρεις Πηγές
Η Αλλοτρίωση της Εργασίας
Η Πρακτική και η «Αντιστροφή» των Μεταφυσικών Εννοιών
Ο Ιστορικός Υλισμός
Ο Υλισμός του Μαρξ
Η Διαλεκτική στη Φιλοσοφία του Μαρξ
Διαλεκτική και Ελευθερία
Ο ΜΑΡΞ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Α΄ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ»
1. Ο Ιστορικός Υλισμός και η Πολιτική Οικονομία
2. Η Αλλοτρίωση της Εργασίας και ο Φετιχισμός του Εμπορεύματος
3. Η Διαλεκτική Μέθοδος στην Πολιτική Οικονομία
Β΄ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
Η Αξία - Εργασία
Η Υπεραξία και η Εξαθλίωση της Εργατικής Τάξης
Οι Αντιθέσεις και οι Κρίσεις του Καπιταλισμού
Ο ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Από την Ουτοπία στην Πάλη των Τάξεων
Στρατηγική και Τακτική
Το Κράτος
Ο Μαρξ, Ιδρυτής των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων
ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Έγελος [Χέγκελ Γ.Β.Φ.] Η διαφορά των φιλοσοφικών συστημάτων του Φίχτε και του ΣέλλινγκΈγελος [Χέγκελ Γ.Β.Φ.] Η διαφορά των φιλοσοφικών συστημάτων του Φίχτε και του Σέλλινγκ DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Έγελος [Χέγκελ Γ.Β.Φ.] Η διαφορά των φιλοσοφικών συστημάτων του Φίχτε και του Σέλλινγκ DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμουςΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΟ ΤΩΡΙΝΟ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ
Ιστορική θεώρηση φιλοσοφικών συστημάτων
Ανάγκη για φιλοσοφία
Ο αναστοχασμός ως εργαλείο του φιλοσοφείν
Σχέση του θεωρησιακού στοχασμού με την ορθοφροσυνη
Αρχή μιας φιλοσοφίας με τη μορφή μιας απόλυτης θεμελιώδους αρχής
Υπερβατολογική εποπτεία
Αιτήματα του Λόγου
Σχέση του φιλοσοφείν με ένα φιλοσοφικό σύστημα
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΙΧΤΕ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΛΙΝΓΚΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΧΤΕΑΝΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
[ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΡΑΪΝΧΟΛΝΤ]
ΕΠΙΜΕΤΡΟ - Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΓΕΛΙΑΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ι. Η ανάδυση της φιλοσοφίας της ταυτότητας
II. Ο ρόλος του πολιτικού-πολιτισμικού οραματισμού
III. Το απόλυτο ως στόχος του φιλοσοφείν
IV. Διάνοια, Λόγος και νοητική εποπτεία
V. Ο προσανατολισμός της θεωρησιακής φιλοσοφίας
VI. Η κυκλικότητα της μεθόδου και η υπέρβαση της
VII. Φύση και ιδέα
VIII. Ο ρόλος του ιδεώδους
IX. Η ιδιοτυπία του (πρώιμου) εγελιανού ιδεαλισμού
Χ. Η μορφή και το βεληνεκές της κριτικής
ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Σεπτούλιν Α. Κατηγορίες και νόμοι της διαλεκτικήςΣεπτούλιν Α. Κατηγορίες και νόμοι της διαλεκτικής DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Σεπτούλιν Α. Κατηγορίες και νόμοι της διαλεκτικής DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

Η μετάφραση πάσχει αρκετά, αλλά το βιβλίο είναι καλό.Εισαγωγή
I. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΒΑΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΧΤΙΚΗΣ
1. Λύση του προβλήματος της συνάφειας των κατηγοριών στην προμαρξιστική φιλοσοφία
2. Αφετηριακή αρχή και η οικοδόμηση του συστήματος των κατηγοριών της διαλεχτικής
III. ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
1. Η ύλη
2. Ύλη και υλικός σχηματισμός. Όψεις της ύλης
3. Η υπόσταση της ύλης
4. Η αντανάκλαση
5. Το ψυχικό και το φυσιολογικό
6. Η συνείδηση
IV. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΑΝ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
1. Η σχέση ανάμεσα στις κατηγορίες της διαλεχτικής σαν βαθμίδες της ανάπτυξης της γνώσης
2. Η σειρά εμφάνισης και εφαρμογής των κατηγοριών της διαλεχτικής στη διάρκεια της ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης
3. Η σχέση των κατηγοριών σαν κόμβοι, θεωρημένοι από την άποψη της ανάπτυξης της φιλοσοφικής σκέψης
4. Οι κατηγορίες σαν βαθμίδες της ανάπτυξης της κοινωνικής πρακτικής
5. Ανάπτυξη των μορφών της σκέψης στο προτσές της κίνησης της γνώσης από μια κατηγορία στην άλλη
V. ΤΟ ΜΕΡΙΚΟ, Η ΚΙΝΗΣΗ, Η ΣΧΕΣΗ
1. Το μερικό
2. Η κίνηση
α) Η έννοια της κίνησης
β) Η κίνηση και η αδράνεια
γ) Η κίνηση και η ανάπτυξη
3. Η σχέση
4. Ο χώρος και ο χρόνος
VI. ΤΟ ΕΝΙΚΟ, ΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
1. Κριτική των ιδεαλιστικών και μεταφυσικών αντιλήψεων για το ενικό και το γενικό
2. Η σχέση του ενικού και του γενικού
3. Το γενικό και το μερικό
4. Συνάφεια του γενικού και του μερικού στην κίνηση της ύλης από το κατώτερο στο ανώτερο
VII. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. Οι έννοιες της ποιότητας και της ποσότητας
2. Το πρόβλημα της πολλαπλότητας των ποιοτήτων των πραγμάτων
3. Νόμος του περάσματος των ποσοτικών αλλαγών σε ποιοτικές και το αντίστροφο
4. Πήδημα. Τύποι πηδημάτων
VIII Η ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. Η εξέλιξη των αντιλήψεων της αιτιότητας στη προμαρξιστική φιλοσοφία
2. Η μαρξιστική αντίληψη για την αιτιότητα
3. Αιτιότητα και αναγκαιότητα
IX ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΙ ΓΟ ΤΥΧΑΙΟ
1. Οι έννοιες της αναγκαιότητας και του τυχαίου
2. Η κριτική των ιδεαλιστικών και μεταφυσικών αντιλήψεων για τη συνάφεια της αναγκαιότητας και του τυχαίου
3. Η μαρξιστική αντίληψη της συνάφειας του αναγκαίου και του τυχαίου
X. Ο ΝΟΜΟΣ
1. Η έννοια του νόμου
2. Οι στατιστικοί και δυναμικοί νόμοι
3. Οι γενικοί και ειδικοί νόμοι, η σχέση τους
XI. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΗ
1. Οι έννοιες του περιεχομένου και της μορφής
2. Κριτική των ιδεαλιστικών και μεταφυσικών αντιλήψεων του περιεχομένου και της μορφής
3. Νόμοι της συνάφειας του περιεχομένου και της μορφής
4. Μέρος και όλο, στοιχείο και δομή
XII. Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
1. Οι έννοιες της ουσίας και του φαινόμενου
2. Οι νόμοι συνάφειας της ουσίας και του φαινόμενου
3. Το θεμέλιο και το θεμελιωμένο
XIII. Η ΑΝΤΙΦΑΣΗ. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ
1. Η αντίφαση σαν ενότητα και πάλη των ανθρώπων
2. Αντίφαση και διαφορά
3. Οι βαθμίδες ανάπτυξης της αντίφασης
4. Η αντίφαση σαν καθολική μορφή του Είναι
5. Η αντίφαση σαν πηγή της κίνησης και της ανάπτυξης
6. Οι νόμοι της γνώσης της αντίφασης
7. Οι τύποι των αντιφάσεων και η σημασία τους για την πρακτική
XIV. Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ
1. Η διαλεχτική άρνηση
2. Η διαλεχτική άρνηση και η κίνηση από το αφαιρεμένο στο συγκεκριμένο
3. Ο νόμος της άρνησης της άρνησης
XV Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Οι ιδεαλιστικές και μεταφυσικές αντιλήψεις της δυνατότητας και της πραγματικότητας
2. Η διαλεχτική και η υλιστική αντίληψη για τη δυνατότητα και την πραγματικότητα
3. Οι τύποι της δυνατότητας και η προσφορά τους για την πρακτική
XVI. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ
Σημειώσεις

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Γκ. Σερεμπριακόβα. Ο νέος Προμηθέας. Κάρολος Μαρξ. ΒιογραφίαΓκ. Σερεμπριακόβα. Ο νέος Προμηθέας. Κάρολος Μαρξ. Βιογραφία DJVU
ή
Γκ. Σερεμπριακόβα. Ο νέος Προμηθέας. Κάρολος Μαρξ. Βιογραφία DJVUΟ Κάρολος Μαρξ είναι μια μοναδική ιστορική φυσιογνωμία. Μελετητής ακούραστος, μ' ασίγαστη κριτική διάθεση, στοχαστής υψιπετής μα και απόλυτα ορθολογιστής, διορατικός πολιτικός, ακαταμάχητος αγωνιστής, πέρασε από το κόσκινο του ακαταπόνητου νου του όλες τις ιστορικές γνώσεις, αφομοίωσε τα δεδομένα των επιστημών, ζυμώθηκε με τα κοινωνικά ρεύματα και τις ιδέες της εποχής του και διαμόρφωσε μια νέα κοσμοθεωρία: τον επιστημονικό σοσιαλισμό.
Είναι ο καρπός και ο εκφραστής μιας νέας εποχής στη ζωή της ανθρωπότητας.
Και σαν άνθρωπος, από μικρός, όπως αργότερα και μέχρι σήμερα σαν δημιουργός μιας νέας κοσμοαντίληψης και σαν καθοδηγητής του επαναστατικού αγώνα για τη δημιουργία της αταξικής κοινωνίας, μόνο αδιαφορία δεν προκαλούσε. Ή αγάπη και αφοσίωση ή φθόνο και μίσος.
Ο Κάρολος Μαρξ φρόντιζε πάντα να μην ξεχωρίζει τον εαυτό του από τους φίλους και συντρόφους. Είχε τη μετριοφροσύνη και την απλότητα του πραγματικά Μεγάλου. Εκατό περίπου χρόνια μετά το θάνατό του η ζωή εξακολουθεί να μεγαλώνει τα πλαίσια της ιστορικής του προσωπικότητας. Η μεγαλοσύνη μετριέται με τ' αποτελέσματα του έργου στο χρόνο.
Το έργο του Μαρξ, που ξεκίνησε από μια γερμανική επαρχία, απλώθηκε σ' όλα τα πλάτη της γης, έγινε οδηγητικός φάρος για τους εργαζόμενους όλου του κόσμου, ο οικοδομικός λίθος μιας νέας ζωής στο ένα τρίτο της γης, εχθρός που καταπολεμιέται αλύπητα κι ασταμάτητα από τους κάθε λογής διανοητές της αστικής τάξης.
Ο Προμηθέας της μυθολογίας έδωσε στην ανθρωπότητα το φως, ο νέος - ο αληθινός - Προμηθέας έδωσε την αλήθεια.
Η Βιογραφία τούτη, γραμμένη μ' αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια - βασικά χαρακτηριστικά και της μορφής του Μαρξ - πασχίζει να μας δώσει την εικόνα του από μικρό παιδί, τη διάπλαση του στο οικογενειακό περιβάλλον, ύστερα στο σχολικό και το αγωνιστικό. Κυριαρχεί ο Μαρξ άνθρωπος, με όλα όμως όσα δένονται μαζί του. Τους συγγενείς, τους φίλους, το συναθλητή του Ένγκελς, τους συντρόφους και τους αντιπάλους του, την εποχή και τις χώρες που έζησε, τα κοινωνικά προβλήματα, τις κοινωνικές ιδέες, τους αγώνες και τα ιστορικά γεγονότα, που στάθηκαν το γόνιμο έδαφος όπου αναπτύθχηκε και διαμορφώθηκε η κοσμοθεωρία του. Έτσι η βιογραφία του Μαρξ είναι και βιογραφία όλων όσων έζησαν και έδρασαν μαζί του ή ενάντιά του, πίνακας της Ευρώπης της εποχής του και πάνω απ’ όλα βιογραφία για ένα-ένα από τα έργα του.
Πιστεύομε ότι η προσφορά του έργου στο Ελληνικό κοινό καλύπτει ένα μεγάλο κενό. Ο άνθρωπος Μαρξ είναι ολότελα άγνωστος. Κι ακόμα η ζωή και το έργο μιας τέτοιας μορφής μάς δίνει σαφή τα όρια και το ρόλο της προσωπικότητας στο ιστορικό γίγνεσθαι.
ΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Το βιβλίο αυτό είναι η πρώτη επιστημονική-λογοτεχνική βιογραφία του Κάρολου Μαρξ. Μιλάει για το πως διαμορφώθηκαν οι απόψεις του, πως μπήκε στο δρόμο του αγώνα για την απελευθέρωση των εργαζομένων, πως κατηύθυνε την πάλη της εργατικής τάξης και την εξόπλισε με μια νέα θεωρία: ένα μεγάλο μέσο για τη μεταμόρφωση του κόσμου.
Ο Μαρξ απεικονίζεται πάνω στο φόντο των ιστορικών γεγονότων, που έζησε και πήρε μέρος: Επανάσταση 1848-1849, Παρισινή Κομμούνα, Ένωση Κομμουνιστών και 1η Διεθνής.
Η συγγραφέας του βιβλίου διηγείται διεξοδικά και παραστατικά για τον στενό συνεργάτη κι επιστήθιο φίλο του Μαρξ, Φρειδερίκο Ένγκελς, για τους μαχητικούς συναγωνιστές τους Βέερτ, Φράιλιγκρατ, Λέσσνερ, Σάππερ, Βεϊντεμέγιερ και άλλους προλετάριους επαναστάτες, για τον αγώνα του Μαρξ και του Ένγκελς κατά του αναρχισμού του Μπακούνιν, κατά του λασσαλισμού.
Ο Κάρολος Μαρξ δεν δίνεται μόνο σαν μεγάλος επαναστάτης, επιστήμονας, ηγέτης του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, αλλά και στην ατομική ζωή του, στον κύκλο της θαυμάσιας, μονιασμένης οικογένειάς του.
Στο βιβλίο χρησιμοποιούνται πλατειά πολυάριθμες λογοτεχνικές πηγές, μαρτυρίες συγχρόνων με τα γεγονότα προσώπων, υλικό του Ινστιτούτου μαρξισμού-λενινισμού της Κ.Ε του ΚΚΣΕ.
Η συγγραφέας του βιβλίου Γκαλίνα Σερεμπριακόβα άρχισε τη λογοτεχνική δράση της το 1925, όταν δούλευε σαν ανταποκρίτρια των εφημερίδων «Κομσομόλσκαγια Πράβντα» και «Γκουντόκ». Κυκλοφόρησαν κάμποσες συλλογές διηγημάτων της και το 1929 εκδόθηκε το βιβλίο της «Οι γυναίκες την εποχή της γαλλικής επανάστασης». Εδώ και πολλά χρόνια η συγγραφέας μελετάει τη ζωή και το έργο του Κάρολου Μαρξ. Έγραψε γι’ αυτόν τα μυθιστορήματα «Εφηβική ηλικία του Μαρξ» και «Αρπαγή της φωτιάς». Τα έργα τής Γκαλίνα Σερεμπριακόβα έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και εκδόθηκαν σε πολλές χώρες.
Μόσχα 1962


Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Βίλχελμ Ράιχ. Γιατί επικράτησε ο Χίτλερ;Βίλχελμ Ράιχ. Γιατί επικράτησε ο Χίτλερ; DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Βίλχελμ Ράιχ. Γιατί επικράτησε ο Χίτλερ; DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμουςΑντί προλόγου
Η ανακολουθία του εθνικοσοσιαλιομού
Αρχέγονη ορδή
Ο ρόλος των ανθρώπων
Η μαζική ψυχολογία ιδωμένη "από τα κάτω"
Το μίσος
Ο ανθρώπινος πυρήνας
Η γελοία ενόχληση
Στο κρεβάτι της άρρωστης ανθρωπότητας
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Ριαζάνωφ Ντ. Ο Μαρξ και ο Ένγκελς όχι μόνο για αρχάριους
Ριαζάνωφ Ντ. Ο Μαρξ και ο Ένγκελς όχι μόνο για αρχάριους DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Ριαζάνωφ Ντ. Ο Μαρξ και ο Ένγκελς όχι μόνο για αρχάριους DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους


Εισαγωγή
Μπερντ Ραμπέλ, Για τον μαρξιστή και ερευνητή του μαρξισμού Ριαζάνωφ
ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ (Εισαγωγή - Η βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία - Η μεγάλη γαλλική επανάσταση και η επίδρασή της στη Γερμανία.)
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ (Το επαναστατικό κίνημα στη Γερμανία του 1830 - Η Ρηνανία -Τα νεανικά χρόνια του Μαρξ και του Ένγκελς - Οι φιλολογικές εργασίες του 'Ενγκελς - Ο Μαρξ συντάκτης της Εφημερίδας του Ρήνου.)
ΤΡΙΤΟ ΜΑΘΗΜΑ (Η σύνδεση του επιστημονικού σοσιαλισμού με τη φιλοσοφία - Ο υλισμός - Καντ - Φίχτε - Χέγκελ - Φόυερμπαχ - Ο διαλεκτικός υλισμός του Μαρξ - Η ιστορική αποστολή του προλεταριάτου.)
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΑΘΗΜΑ (Κριτική των απόψεων για την ιστορία της Ένωσης των Κομμουνιστών - Ο Μαρξ σαν οργανωτής - Η διαμάχη με τον Βάιτλινγκ -Η ίδρυση της Ένωσης των Κομμουνιστών - Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο - Η πολεμική με τον Προυντόν.)
ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ (Η γερμανική επανάσταση του 1848 - Ο Μάρξ κι ο ’Ένγκελς στη Ρηνανία - Η ίδρυση της Νέας Εφημερίδας του Ρήνου - Γκότσαλκ και Βίλιχ - Η Εργατική Ένωση της Κολωνίας - Πολιτική και τακτική της Νέας ’Εφημερίδας του Ρήνου - Στέφαν Μπορν - Η στροφή στην τακτική του Μαρξ - Η ήττα της επανάστασης και οι διαφορές απόψεων στην Ένωση των Κομμουνιστών - Η διάσπαση.)
ΕΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ (Η αντίδραση της δεκαετίας του 1850 - Το Βήμα της Νέας Υόρκης - Ο πόλεμος της Κριμαίας - Οι απόψεις του Μαρξ και του Ένγκελς - Το ιταλικό ζήτημα - Η σύγκρουση του Μαρξ και του Ένγκελς με τον Λασάλ - Η στάση του Μαρξ απέναντι στον Λασάλ.)
ΕΒΔΟΜΟ ΜΑΘΗΜΑ (Η κρίση του 1857-1858 - Η ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στην Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία - Η Διεθνής Έκθεση του Λονδίνου το 1862 - Ο εμφύλιος πόλεμος στην Αμερική - Η κρίση τής βαμβακουργίας - Η πολωνική εξέγερση - Η ίδρυση της Πρώτης Διεθνούς.)
ΟΓΔΟΟ ΜΑΘΗΜΑ (Το καταστατικό της Πρώτης Διεθνούς - Η συνδιάσκεψη του Λονδίνου - Το συνέδριο της Γενεύης - Τα «μαθήματα» του Μαρξ -Τα διεθνή συνέδρια στη Λωζάνη και στις Βρυξέλες - Μπακούνιν και Μαρξ - Το συνέδριο της Βασιλείας - Ο γαλλοπρωσικός πόλεμος - Η Κομμούνα - Η πάλη ανάμεσα στον Μαρξ και τον Μπακούνιν - Το συνέδριο τής Χάγης.)
ΕΝΑΤΟ ΜΑΘΗΜΑ (Η εγκατάσταση του Ένγκελς στο Λονδίνο - Ο ρόλος του στο Γενικό Συμβούλιο - Η ασθένεια του Μαρξ - Ο Ένγκελς αντικαταστάτης του Μαρξ - Το Αντί-Ντύρινγκ - Τα τελευταία χρόνια του Μαρξ και το ενδιαφέρον του για τη Ρωσία - Ο Ένγκελς εκδότης της πνευματικής κληρονομιάς του Μαρξ - Ο ρόλος του Ένγκελς την εποχή της Δεύτερης Διεθνούς - Ο θάνατος του Ένγκελς.)
Σημειώσεις