Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018

ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (34+1 τόμοι, συνεχής ενημέρωση)


ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ  (34+1 τόμοι, συνεχής ενημέρωση)


Το 2018 είναι αφιερωμένο στη ψηφιοποίηση της Μεγάλης Σοβιετικής Εγκυκλοπαίδειας.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης δύο μεγάλων έργων, των Απάντων του Β.Ι. Λένιν και της Παγκόσμιας Ιστορίας της Ακαδημίας Επιστημών ΕΣΣΔ (με την ευκαιρία ευχαριστούμε και πάλι τον σ. Κώστα) είναι το επόμενο μεγάλο έργο.

Το πλάνο μάξιμουμ ως προς την ταχύτητα υλοποίησης είναι ένας τόμος την εβδομάδα, το μίνιμουμ ένας το μήνα. Ως προς τις μορφές και τη λειτουργικότητα το μίνιμουμ είναι djvu και pdf χωρίς OCR λόγω πολυτονικού και το μάξιμουμ είναι με OCR με δυνατότητα αναζήτησης κλπ. Το μάξιμουμ είναι εξαιρετικά δύσκολο λόγω του πολυτονικού, χρειάζεται περισσότερο χρόνο και κόσμο να ασχοληθεί και όχι ένα μόνο άτομο.


Η αρχή έγινε (10-01-2018).

Παρακάτω τα αρχεία σε djvu και pdf (αμφότερα χωρίς OCR).

DJVU DJVU

PDF PDF

04,
05,
06,
07,
08,
09,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
1ος συμπληρωματικός τόμος (1989).

04,
05,
06,
07,
08,
09,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
1ος συμπληρωματικός τόμος (1989).

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

Σαμίρ Αμίν. Η συσσώρευση σε παγκόσμια κλίμακα. Κριτική της θεωρίας της υπανάπτυξης
Η συσσώρευση σε παγκόσμια κλίμακα. Κριτική της θεωρίας της υπανάπτυξης τ.Α DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Η συσσώρευση σε παγκόσμια κλίμακα. Κριτική της θεωρίας της υπανάπτυξης τ.Α DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους

Η συσσώρευση σε παγκόσμια κλίμακα. Κριτική της θεωρίας της υπανάπτυξης τ.Β DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Η συσσώρευση σε παγκόσμια κλίμακα. Κριτική της θεωρίας της υπανάπτυξης τ.Β DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμουςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΤΟΜΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α.Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Το επίπεδο της ανάλυσης
2. Αντιληπτικό σύστημα της τρέχουσας οικονομικής θεωρίας
3. Η τρέχουσα θεωρία της υπανάπτυξης
4. Από την κοινωνική επιστήμη στην τέχνη της διαχείρισης
5. Η θεωρία της υπανάπτυξης οφείλει να είναι η θεωρία της συσσώρευσης σε παγκόσμια κλίμακα
6. Για μια θεωρία των κοινωνικών «σχηματισμών του καπιταλισμού
7. Αστικά και προλεταριακά έθνη ή παγκόσμια διάσταση του ταξικού αγώνα;
8. Οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της περιφέρειας
9. Είναι δυνατός ένας σοσιαλιστικός κόσμος;
10. Πλάνο του έργου — Σύνοψη αποτελεσμάτων
ΚΕΦ. ΠΡΩΤΟ: Η ΑΝΙΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΥΝΟΨΙΣΗ
ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Ι. Η θεωρία των διεθνών ανταλλαγών
ΙΙ. Οι μορφές της διεθνούς ειδίκευσης και οι όροι της ανταλλαγής
III. Το εξωτερικό εμπόριο και το ζήτημα των αγορών
ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦ. ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ
Τμήμα Ι. — Η μετάβαση στον περιφερειακό καπιταλισμό — Τρόποι πσραγωγής και προκαπιταλιστικοί σχηματισμοί
Η τυπολογία της υπανάπτυξης
Τμήμα II. — Η ανάπτυξη του περιφερειακού καπιταλισμού: Η ανάπτυξη της υπανάπτυξης
Α' Η άνιση διεθνής ειδίκευση και οι διαστροφές στον προσανατολισμό της ανάπτυξης του καπιταλισμού στην περιφέρεια
Β' Η διεθνής ειδίκευση και η μεταφορά των πολλαπλασιαστικών μηχανών
Γ' Τα μονοπώλια και η διεθνής ειδίκευση
Δ' Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της «υπανάπτυξης»
Ε' Μπλοκαρισμένη μεταβατική περίοδος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β' ΤΟΜΟΥ
Τμήμα III. — Οικονομικοί σχηματισμοί του περιφερειακού καπιταλισμού
Οι αμερικανικοί και ανατολικοί περιφερειακοί σχηματισμοί
Οι αφρικανικοί περιφερειακοί σχηματισμοί
Οι γενικοί χαρακτήρες των περιφερειακών σχηματισμών
1. Η επικράτηση του αγροτικού και εμπορικού καπιταλισμού
2. Τα όρια που επιβάλλει το ξένο κεφάλαιο στην ανάπτυξη του τοπικού καπιταλισμού: ο εξαρτημένος χαρακτήρας του τοπικού καπιταλισμού
3. Οι σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη των εθνικών γραφειοκρατιών
ΣΥΝ0ΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦ. ΤΡΙΤΟ: ΟΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Περιεχόμενα)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Οι λειτουργίες του χρήματος στο μηχανισμό της συσσώρευσης
1. Η κλασσική σκέψη
2. Η Κεϋνσιανή και η σύγχρονη σκέψη
3. Η «παθητική» λειτουργία του τραπεζιτικού συστήματος
4. Η «ενεργητική» λειτουργία του τραπεζιτικού συστήματος
II. Οι μηχανισμοί έκδοσης νομίσμστος και πίστης στην περιφέρεια του συστήματος
1. Το ξένο συναλλαγματικό κάλυμμα: Οι φανεροί μηχανισμοί έκδοσης
2. Το «διευθυνόμενο» νόμισμα και η νομισματική αυταπάτη
III. Η συγκεκριμένη λειτουργία της τραπεζικής πίστης και τα όρια της χρηματαγοράς στις χώρες της περιφέρειας
IV. Οι νομισματικές αναταραχές και ο πληθωρισμός στην περιφέρεια του συστήματος
1. Η μεταφορά της αξίας του κυρίαρχου νομίσματος
2. «Ο διαρκής πληθωρισμός» στο σύγχρονο παγκόσμιο σύστημα και η μεταφορά του στην περιφέρεια του συστήματος
3. Η μεταφορά στην περιφέρεια των δομών των τιμών του κέντρου
4. Οι νομισματικές διαταραχές στις «υπανάπτυκτες χώρες»
V. Η μακρινή ιστορία: Η ενσωμάτωση της περιφέρειας στην παγκόσμια αγορά των πολυτίμων μετάλλων
VI. Η σημερινή ιστορία: Η κρίση των διεθνών ρευστών και οι υπανάπτυκτες χώρες
ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦ. ΤΕΤΑΡΤΟ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ (Περιεχόμενα)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Η θεωρία του κύκλου και της συγκυρίας στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής
1. Η «καθαρή θεωρία» του κύκλου: η νομισματική αυταπάτη
2. Η τάση του αιώνα: η θεωρία της «ωριμότητας»» και η θεωρία του πλεονάσματος του σύγχρονου μονοπωλιακού καπιταλισμού από τον κύκλο στη θεωρία
II. Η συγκυρία στις χώρες της περιφέρειας του παγκόσμιου συστήματος: «Αυτόνομη» ή «μεταβιβαζόμενη» συγκυρία
1. Η γενική θεωρία του κύκλου και της συγκυρίας της εφαρμασμένης στις «υπανάπτυκτες χώρες»
2. Οι θεωρίες της μεταβιβαζόμενης συγκυρίας
III. Η συγκυρία παγκόσμιο φαινόμενο. Οι ρόλοι του κέντρου και της περιφέρειας του συστήματος
1. Σύντομη ιστορία της παγκόσμιας συγκυρίας
2. Προς μια θεωρία του κύκλου και της παγκόσμιας συγκυρίας
3. Ο ρόλος της περιφέρειας στο μηχανισμό της αναζωογόνησης
4. Η λειτουργία της περιφέρειας στο ξετύλιγμα του κύκλου: «Η αναπροσαρμογή δομής» της περιφέρειας στις απαιτήσεις του κέντρου
ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦ. ΠΕΜΠΤΟ: Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Περιεχόμενο)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Τα συστατικό στοιχεία του εξωτερικού ισοζυγίου
II. Η θεωρία των μηχανισμών της «αυθόρμητης» προσαρμογής του εξωτερικού εμπορίου
1. Η κλασσική θεωρία των αποτελεσμάτων των τιμών
2. Η θεωρία του αποτελέσματος της συναλλαγματικής διαφοράς
3. Η θεωρία του επανερχόμενου αποτελέσματος
4. Συνθήκες και σημασία του «ποσοστού διαφοράς» συναλλάγματος φυσικού ισοζυγίου
III. Η οργανική προσαρμογή της περιφέρειας του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος στις απαιτήσεις της συσσώρευσης στο κέντρο του συστήματος
1 Η θεωρία της διεθνούς οργανικής προσαρμογής
2. Η θέση του Ρ. Πρέμπιτς
3. Η ανάλυση του Κίντλεμπεργκερ
IV. Σύντομη ιστορία του ισοζυγίου πληρωμών των καπιταλιστικών χωρών της περιφέρειας
1. Ο αποθησαυρισμός και το ισοζύγιο πληρωμών
2. Η μείωση των «λαβείν» από το εξωτερικό της περιφέρειας και οι κύκλοι υποτιμήσεων
3. Το μάθημα της ιστορίας: από το ξένο συναλλαγματικό κάλυμμα σε χρυσό στην αυταπάτη της «νομισματικής ανεξαρτησίας»
ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
Επίλογος στη δεύτερη έκδοση

Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Ρόζενταλ Έ. Στους λαβύρινθους της συνείδησης
Ρόζενταλ Έ. Στους λαβύρινθους της συνείδησης DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Ρόζενταλ Έ. Στους λαβύρινθους της συνείδησης DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους

Ο σοβιετικός κοινωνιολόγος και δημοσιογράφος Έντουαρντ Ρόζενταλ εργάστηκε και ταξίδεψε σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής και ήρθε σε άμεση επαφή με τη ζωή και τα προβλήματα τόσο στις δυτικές, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και με τα ιδεολογικά ρεύματα που επηρεάζουν τη νεολαία σ' αυτές τις χώρες.
Στα ρεύματα αυτά, πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια της Ιμπεριαλιστικής προπαγάνδας να αποπροσανατολίσει τη νεολαία με την "απολιτικότητα", τον αντικομμουνισμό και τον αντισοβιετισμό, απαντά ο Έντουαρντ Ρόζενταλ με τα βιβλία του. Δείχνει με ποιο τρόπο οι ιδεολόγοι του ιμπεριαλισμού, χρησιμοποιώντας μέσα που από πρώτη ματιά φαίνονται άσχετα, όπως τα φίλμ τρόμου, τα κατασκοπευτικά και "αστυνομικά" μυθιστορήματα, τα περιοδικά μαζικής κατανάλωσης, η ποπ μουσική, η καλλιέργεια των "ειδώλων" κλπ., προσπαθούν να φθείρουν τις συνειδήσεις και ν' ανοίξουν το δρόμο στην υποταγή και την εκμετάλλευση.
Τα βιβλία του Έντουαρντ Ρόζενταλ έγιναν δεκτά από το ελληνικό αναγνωστικό κοινό εξαιρετικά ευνοϊκά και ο συγγραφέας τους είναι από τους πιο δημοφιλείς, ιδιαίτερα ανάμεσα στη νεολαία.
Στο βιβλίο "Στους λαβύρινθους της συνείδησης" ο Έντουαρντ Ρόζενταλ συνεχίζει τη συζήτηση-απάντηση στα ιδεολογικά ρεύματα με τα οποία οι ιμπεριαλιστικοί κύκλοι προσπαθούν έντεχνα να διεισδύσουν και να επηρεάσουν τη συνείδηση των νέων.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σ' αυτό, όπως και στα άλλα βιβλία του Έντουαρντ Ρόζενταλ, είναι, από τη μια η ευρύτητα των θεμάτων και το βάθος των παρατηρήσεων, και, από την άλλη, το γλαφυρό ύφος που κάνει την ανάγνωση των σελίδων του όχι μόνο πραγματικά ωφέλιμη, αλλά και εξαιρετικά ευχάριστη. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου).Μερικές παρατηρήσεις του συγγραφέα
Στον λιλιπούτειο παράδεισο
Παραλλαγές πάνω στο θέμα του δούναι και λαβείν
Στον λιλιπούτειο παράδεισο
Ο σκλάβος από το Ανταναναρίβο
Ο «χίπις» από το Σουχόι Λόγκ
Η εξομολόγηση του πολίτη Σ.
Οι «νεοδεξιοί»! Ποιοι θα είναι οι επόμενοι;
«Εγώ δεν είμαι ο Μαρξ, είμαι ο Μαρκούζε...»
Ο έβδομος γύρος του Ντίτμαρ Ράσκε
Οι αντιφιλόσοφοι
Οι «νεοδεξιοί»! Ποιοί θα είναι οι επόμενοι;
Τα ταμ-ταμ σώζουν την Ευρώπη
Τα ταμ-ταμ σώζουν την Ευρώπη
Ο γερο-Ομπέμπα από τον «χρυσό αιώνα»
Αυτά μου είπε ο Οκάνζα
Η μαύρη κουκίδα
Το κυνηγητό των εξοπλισμών και η μύγα τσε-τσε
Μίκυ Μάους εναντίον Ονορέ ντε Μπαλζάκ
Ο Τζέιμς Χάντλεϊ Τσέιζ πιάνει τα χνάρια
Η χωνευτική σόδα της λογοτεχνίας
Μίκυ Μάους εναντίον Ονορέ ντε Μπαλζάκ
Άλφα ή βήτα
Το «Κόντρεξ» κοντράρει
«Η κόκκινη αρνάκ»
Ο γέρο-τυφλοπόντικας σκάβει καλά
«Βουλώστε το στόμα του Ρώσου!» - «Να μιλήσει!»
Τα γούστα είναι συζητήσιμα
Με την προσωπική εμπειρία
Ο γερο-τυφλοπόντικας σκάβει καλά
Μεγάλη έκπληξη στην πόλη της Γενεύης
Υστερόγραφο

Ρόζενταλ Έ. Αναζητώντας ιδανικά

Ρόζενταλ Έ. Αναζητώντας ιδανικά DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Ρόζενταλ Έ. Αναζητώντας ιδανικά DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους

Ο σοβιετικός κοινωνιολόγος και δημοσιογράφος Έντουαρντ Ρόζενταλ ήταν, από το 1968 ως το 1973, διευθυντής του Γραφείου του Πρακτορείου Τύπου «Νόβοστι» στην Ελβετία. Από τη θέση του αυτή ήρθε σε άμεση επαφή με τη ζωή και τα προβλήματα της ιδεολογικής πάλης στις δυτικές χώρες.
Στο βιβλίο του «Αναζητώντας Ιδανικά» παρουσιάζει το σύγχρονο κίνημα της νεολαίας στη Δύση. Κάνει κριτική ανάλυση των θεωριών των αστών θεωρητικών που επηρεάζουν τη νεολαία. Παρακολουθεί την εξέλιξη της πολιτικής ωριμότητας των νέων.
Το βιβλίο στηρίζεται όχι μόνο σε δημοσιεύματα του δυτικού τύπου και σε κοινωνιολογικές σφυγμομετρήσεις, αλλά και στις προσωπικές παρατηρήσεις και εμπειρίες του συγγραφέα. Έτσι, το βιβλίο «Αναζητώντας ιδανικά» είναι, ταυτόχρονα, όχι μόνο μια εμπεριστατωμένη θεωρητική ανάλυση, αλλά και ένα ζωντανό και άμεσο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ.Η «διεθνής» τραγουδημένη από γραφτό
Αρνηθείτε τα πάντα
Και πάλι για τα σχήματα του γκοσισμού
Η «Ρουζ» και οι άλλοι
Οι δεξιοί «αριστεροί» και οι αριστεροί «δεξιοί»
«Η δική μας πόλη είναι μέσα μας...»
Η φιλοσοφία των «μπάννιζ»
«Γκομπινταγκομπιντίμπου»
«Τα λεφτά δίνουν σιγουριά»
Πλήξη; Αγοράστε!
Τα παράδοξα της κατανάλωσης
SOS - ναρκωτικά!
Θεός ο έρωτας
...Και θεός η μουσική
«Ένα κιλό τέχνης»
Ο χίππις βικάριος
Στον πύργο Κο
Γιατί ο Χέρμπερτ Μαρκούζε;
«Μπουμπούνας είσαι, Σάρλ...»
Η «μεγάλη άρνηση» του ...μαρξισμού
Οι συζητήσεις στην οδό Ταμπαζάν
Επανάσταση «χωρίς όχθες»
Η στρατηγική του χορού
Ο σούπερμαν με το λαίηζερ
Η μαντάμ Σολέιγ προφητεύει
Ο μπιζ του 1908
Η μυρουδιά από τα παλιά βιβλία
Στου «Ζώρζ»
Να ζεις ή να μη ζεις

Ρόζενταλ Έ. Στην εξουσία των ψευδαισθήσεων

Ρόζενταλ Έ. Στην εξουσία των ψευδαισθήσεων DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Ρόζενταλ Έ. Στην εξουσία των ψευδαισθήσεων DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους

Ο σοβιετικός κοινωνιολόγος και δημοσιογράφος Έντουαρντ Ρόζενταλ, που έζησε και εργάστηκε για πολλά χρόνια στην Ελβετία και σε άλλες δυτικές χώρες, γνωρίστηκε άμεσα με τα ιδεολογικά ρεύματα που επηρέασαν και εξακολουθούν να επηρεάζουν τη νεολαία σ' αυτές τις χώρες. Στα ρεύματα αυτά, πιο συγκεκριμένα στη συστηματική προσπάθεια της αστικής προπαγάνδας να αποπροσανατολίσει τη νεολαία με την «απολιτι-κότητα», τον αντικομμουνισμό και τον αντισοβιετισμό, απαντά ο Έντουαρντ Ρόζενταλ στα βιβλία του «Αναζητώντας ιδανικά» -κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» το 1980 και γνώρισε καταπληκτική εκδοτική επιτυχία (8 εκδόσεις, 35.000 αντίτυπα) και «Στην εξουσία των ψευδαισθήσεων», που οι Εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» παρουσιάζουν τώρα σε τέταρτη έκδοση.
Στον έλληνα αναγνώστη ο Έντουαρντ Ρόζενταλ είναι γνωστός κι από την μπροσούρα «Στόχος η φθορά των συνειδήσεων», που κυκλοφόρησε παλιότερα - με καταπληκτική επίσης εκδοτική επιτυχία - και στην οποία είχαν περιληφθεί αποσπάσματα και περιλήψεις από τα πιο πάνω δύο βιβλία του συγγραφέα.
Ο Έντουαρντ Ρόζενταλ έχει γράψει και τρίτο βιβλίο, πάντα με επίκεντρο τα προβλήματα της ιδεολογικής πάλης στο χώρο της νεολαίας, με τίτλο «Στους λαβύρινθους της συνείδησης» (1982), που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», επίσης σε τέταρτη έκδοση.ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
1. Η ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ ΤΩΝ ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΩΝ
Το σωτήριο ψέμα
Τα ροζ ματογυάλια για την ψυχή
Ο δόκτορας Φάουστ απ' το ΣΕΡΝ
Η ανατομία του καρχαρία
2. «ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΩ ΤΗ ΛΕΞΗ "ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ "...»
Οι συνταγές του Ζεράρ ντε Βιλιέ...
...Και τα στερεότυπα του Αλαίν Πενέλ
Πως μπαίνουν στο πετσί του «ειδώλου»
«Πέτρες που κυλάνε»
Έγκλημα και τιμωρία
3. ΣΤΟΧΟΣ: Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
Για τον ήλιο, το φεγγάρι και την «πλύση εγκεφάλου»
Γνωριμία με τον Ζαν-Φρανσουά Ρεβέλ
Στο πνεύμα του Ραντάμα Β'
4. Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΟΒΙΕΤΙΣΜΟΥ
Μύθος Α': Για την ελευθερία
Μύθος Β': Η «σοβιετική απειλή»
Μύθος Γ': Για την «ιδεολογική ύφεση»
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Ρόζενταλ Έ. Στόχος: η φθορά των συνειδήσεων


Ρόζενταλ Έ. Στόχος: η φθορά των συνειδήσεων DJVU


Ο σοβιετικός κοινωνιολόγος και δημοσιογράφος Έντουαρντ Ρόζενταλ, ήταν από το 1968 ως το 1973, διευθυντής του Γραφείου του Πρακτορεί­ου Τύπου "Νόβοστι" στην Ελβετία. Από τη θέση του αυτή ήρθε σε άμεση επαφή με τη ζωή στις δυτικές χώρες.
Στο βιβλίο «Στόχος: η φθορά των συνειδήσεων παρουσιάζει μια πλευρά της ιδεολογικής πάλης, που συχνά περνά απαρατήρητη: τον αποπροσανατολισμό και τη συστηματική προετοιμασία των άνθρώπων, κυρίως των
νέων, στις δυτικές χώρες, για να δέχονται παθητικά την ανοιχτή προπαγάνδα του ιμπεριαλισμού, την εκμετάλλευση και τα εγκλήματά του.
Ξεκινώντας από θέματα που από πρώτη ματιά φαίνονται άσχετα - όπως τα φιλμ τρόμου, τα κατασκοπευτικά και «αστυνομικά" μυθιστορήματα, τα περιοδικά μαζικής κατανάλωσης, η ποπ μουσική, η καλλιέργεια των «ειδώλων κλπ. - αποδείχνει, με εξαιρετική σαφήνεια και πειστικότητα, την προσπάθεια του ιμπεριαλισμού για τη «φθορά των συνειδήσεων και τη σχέση που έχει αυτή η προσπάθεια με τις γενικότερες επιδιώξεις του ιμπεριαλισμού. Από την πλευρά αυτή το «Στόχος: η φθορά τών συνειδήσεων" είναι όχι μόνο ένα καταπληκτικά ενδιαφέρον βιβλίο, αλλά και ένα αξιόλογο ιδεολογικό βοήθημα.

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

Αρς Γ.Λ. Η Φιλική Εταιρεία στη ΡωσίαΑρς Γ.Λ. Η Φιλική Εταιρεία στη Ρωσία DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Αρς Γ.Λ. Η Φιλική Εταιρεία στη Ρωσία DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

Ευχαριστούμε τους σσ. Γιώτα και Δημήτρη για την παραχώρηση του βιβλίου.Πρόλογος
Εισαγωγή
1. Η Ελλάδα στα τέλη του 18ου - αρχές του 19ου αι.
2. Το γίγνεσθαι του ελληνικού εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος. Ρήγας Βελεστινλής
3. Οι Έλληνες στη Ρωσία
4. Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας
5. Η «υπόθεση Γαλάτη»
6. Η επαναστατική και εθνική - διαφωτιστική δραστηριότητα των Ελλήνων πατριωτών στη Ρωσία κατά τα έτη 1817-1819
7. Η αποστολή του Ξάνθου. Το ζήτημα της ηγεσίας της μυστικής οργάνωσης
8. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Επικεφαλής της Φιλικής Εταιρείας
9. Οι Φιλικοί στη Ρωσία μετά την έναρξη της εξέγερσης του Υψηλάντη (Φεβρουάριος - Δεκέμβριος του 18ου αι.)
Επίλογος
Επίλογος στην ελληνική έκδοση
Παράρτημα
Ι. Ορισμένα ζητήματα της ιστορίας της Φιλικής Εταιρείας υπό το φως νέων στοιχείων των σοβιετικών αρχείων
ΙΙ. Αρχειακά έγγραφα
Λίγα λόγια για τον Γκριγκόρι Αρς με κατάλογο των συγγραμμάτων αυτού (1971-2010)
Πίνακας των χρησιμοποιούμενων αρχείων
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο γεωγραφικών όρων
Φωτογραφικό υλικό

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Φιλοσοφικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ (5 τόμοι)

Φιλοσοφικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ (5 τόμοι) DJVU Djvu OCR

libgen:

1 (Α - Διαφωτισμός),
2 (Διαφωτισμός ελληνικός - Κίνηση),
3 (Κινητικότητα κοινωνική - Μύθοι),
4 (Μυθολογία - Σέλερ),
5 (Σέλζαμ - Ωφεμιλισμός).
ή

mediafire:

1 (Α - Διαφωτισμός),
2 (Διαφωτισμός ελληνικός - Κίνηση),
3 (Κινητικότητα κοινωνική - Μύθοι),
4 (Μυθολογία - Σέλερ),
5 (Σέλζαμ - Ωφεμιλισμός).

Έχουν προστεθεί υπερσύνδεσμοι σε όλους τους τόμους ώστε να είναι ευκολότερη η πλοήγηση από τόμο σε τόμο.
Η δυνατότητα αυτή υπάρχει μόνο στα αρχεία που βρίσκονται στο mediafire, καθώς το libgen κατά το ανέβασμα τα μετονομάζει αυτόματα με αποτέλεσμα να χάνεται ο σύνδεσμος και να προκύπτει σφάλμα στο πρόγραμμα ανάγνωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν τα αρχεία δεν βρίσκονται στον ίδιο φάκελο ή αν τα μετονομάσετε η συγκεκριμένη δυνατότητα θα πάψει να λειτουργεί.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν έχετε κατεβάσει τα αρχεία πριν από 18.02.2018 και θέλετε την ανωτέρω λειτουργικότητα θα πρέπει να τα ξανακατεβάσετε.

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Ματλάρ Α. - Ντορφμάν Α. Ντόναλντ ο απατεώνας ή η διήγηση του ιμπεριαλισμού στα παιδιά
Ματλάρ Α. - Ντορφμάν Α. Ντόναλντ ο απατεώνας ή η διήγηση του ιμπεριαλισμού στα παιδιά DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Ματλάρ Α. - Ντορφμάν Α. Ντόναλντ ο απατεώνας ή η διήγηση του ιμπεριαλισμού στα παιδιά DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους

Ο Μίκυ, ο Ντόναλντ, ο Σκρούτζ, τ’ ανηψάκια και η υπόλοιπη χαριτωμένη παρέα του Ντίσνεϋ είναι, εδώ και πενήντα χρόνια, οι αγαπημένοι φίλοι μικρών και μεγάλων. Είναι όμως τόσο αθώοι, όσο τους νομίζουμε; Είναι τόσο καλοπροαίρετοι, όσο θέλουν να μας τους παρουσιάζουν;
Έκτος από τη ρόδινη εικόνα τους, που μας δείχνει η πολυεθνική ψυχαγωγική εταιρεία του Ντίσνεϋ, υπάρχει και μια αντίθετη οπτική γωνιά. Οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου θέτουν ερωτήματα, όπως: τί καθορίζει τις σχέσεις του Ντόναλντ και του Σκρούτζ, πώς αντιμετωπίζονται οι λαοί τού Τρίτου Κόσμου, ποια είναι η θέση της γυναίκας στη Λιμνούπολη, πώς παρουσιάζεται η σχέση εργασίας-χρήματος;
Το συμπέρασμα είναι ότι, πίσω από το ξέγνοιαστο ύφος της παρέας του Ντόναλντ, κρύβεται ένα ακόμη πρόσωπο του ιμπεριαλισμού και -γενικότερα- της κυρίαρχης ιδεολογίας στον πολιτιστικό τομέα.
Ο «Ντόναλντ ο απατεώνας» κυκλοφόρησε το 1971 στη Χιλή, στα πλαίσια της εκπολιτιστικής εκστρατείας του Αλιέντε. Η χούντα του Πινοσέτ το απαγόρευσε και πέταξε στη θάλασσα πέντε χιλιάδες αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφόρησε το 1977 μετά από δικαστικούς αγώνες δυο χρόνων και μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί σε δεκατέσσερις ακόμη χώρες.Σημείωμα για την ελληνική έκδοση
Περί ζώων... του Νίκου Πλατή
Πρόλογος στη γαλλική έκδοση: Ο Ντίσνεϋ στη χώρα των γαλλορικανών
Εισαγωγή: Οδηγίες για να προαχθεί κάποιος στο βαθμό του στρατηγού της λέσχης Ντίσνεϋλαντ
1. Θειούλη, αγόρασέ μου ένα προφυλακτικό
2. Από το παιδί στον αγαθό άγριο
3. Από τον αγαθό άγριο στον υπανάπτυκτο
4. Ο μεγάλος αλεξιπτωτιστής
5. Η μηχανή με τις ιδέες
6. Η εποχή των νεκρών αγαλμάτων
Συμπέρασμα: Ο Ντόναλντ στην εξουσία;
Βιβλιογραφία

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Δημητρίου Σ. Η εξέλιξη του ανθρώπου. τ. 1. Ανθρωπογένεση - ΑνθρωπολογίαΔημητρίου Σ. Η εξέλιξη του ανθρώπου. τ. 1. Ανθρωπογένεση - Ανθρωπολογία DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Δημητρίου Σ. Η εξέλιξη του ανθρώπου. τ. 1. Ανθρωπογένεση - Ανθρωπολογία DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμουςΣκοπός της έκδοσης
Το ενδιαφέρον για την ανθρωπογένεση
I. ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1. Από τη μυθολογία της καταγωγής στην επιστημονική έρευνα
2. Ο «προκατακλυσμιαίος» άνθρωπος
3. Τα πρώτα ευρήματα
4. Ο «άνθρωπος του Νεάντερταλ» κι η επίθεση της αντίδρασης
5. Ο πιθηκάνθρωπος ή «όρθιος άνθρωπος»
6. Ο «άνθρωπος του Πεκίνου»
7. Η απάτη του Πίλτνταουν
8. Η ανακάλυψη του αυστραλοπιθήκου
9. Η ιδέα της εξέλιξης και ο ουμανισμός
10. Τυχαίο και εξέλιξη
II. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΗΣ
1. Ο ηθικός χαρακτήρας της «δημιουργίας»
2. Η ανάπτυξη της αστρονομίας
3. Οι θεωρίες του θερμικού θανάτου και της διαστολής του σύμπαντος
4. Ψευδοπροβλήματα και μεταφυσική
5. Η εξέλιξη των άστρων
6. Ο άνθρωπος και το σύμπαν
7. Η αντίληψη της εξέλιξης της γης
8. Στοιχεία της δομής της γης
9. Οι εξωγενείς δράσεις
10. Ο κύκλος της διάβρωσης
11. Οι ενδογενείς δράσεις
12. Οι θεωρίες των ορογενέσεων και των πλακών
13. Οι γεωλογικοί αιώνες
III. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
1. Η αντενέργεια της βιόσφαιρας στο περιβάλλον
2. Μηχανοκρατικός υλισμός και βιταλισμός
3. Ανάπτυξη της παλαιοντολογίας
4. Η εξέλιξη των ειδών
5. Ιδεολογία και επιστήμη στην ανάπτυξη της γενετικής
6. Ο νεοδαρβινισμός
7. Μοριακή βιολογία και γενετική
8. Εξέλιξη και επιλογή
9. Κληρονομικότητα και προσαρμογή
10. Η γενετική των πληθυσμών
11. Η συστημική προσέγγιση
12. Η προέλευση της ζωής
IV. Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1. Οι μεταβολές της λιθόσφαιρας στον καινοζωικό
2. Γεωλογικές μεταβολές στην Ελλάδα
3. Οι απότομες αλλαγές των παγετώνων
4. Το διάγραμμα των παγετωδών περιόδων
5. Ερμηνείες των παγετώνων
6. Χρονολόγηση της γης
7. Απόλυτες μέθοδοι χρονολόγησης του Τεταρτογενούς
8. Σχετικές μέθοδοι χρονολόγησης. Αρχαιομαγνητισμός
9. Οι θαλάσσιες επικλύσεις
10. Βροχώδεις περίοδοι και αναβαθμίδες ποταμών
11. Οι μεταβολές του κλίματος και της χλωρίδας
12. Οι μεταβολές της πανίδας
V. Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
1. Τα επιστημολογικά προβλήματα της ανθρωπολογίας
2. Η ανάπτυξη της ανθρωπολογίας
3. Η ανθρωπολογία στην Ελλάδα
4. Τα όρια της ανθρωπολογίας
5. Τα όρια με τις φυσικές επιστήμες
6. Η ενότητα της ανθρωπολογίας
7. Φυσική ανθρωπολογία
8. Οι μέθοδοι της παλαιοανθρωπολογίας
VI. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
1. Επίπεδα οργάνωσης
2. Η διαλεκτική της βιολογικής εξέλιξης
3. Η βιογεωκοινότητα
4. Τα πρωτεύοντα
5. Η βιολογική ταξινόμηση του ανθρώπου
6. Τα δεδομένα της παλαιοντολογίας
7. Η καταγωγή του ανθρώπου. Δρυοπίθηκος
8. Τα ευρήματα στην Ελλάδα
VII. Η ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣΗ
1. Εμφάνιση της νοόσφαιρας
2. Οι ανθρωπίδες
3. Αυστραλοπίθηκος της Ν. Αφρικής
4. Αυστραλοπίθηκος της Α. Αφρικής
5. Προαυστραλοπίθηκος, αυστραλοπίθηκος, μεταβατικός τύπος
6. Αρχάνθρωπος («όρθιος άνθρωπος»)
7. Παλαιάνθρωπος της Ευρώπης
8. Παλαιάνθρωπος της Ασίας και Αφρικής
9. Οι ανακαλύψεις ανθρωπίδων στην Ελλάδα
10. Ο νεάνθρωπος
VIII. ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣΗΣ
1. Τα μορφολογικά κριτήρια
2. Θεωρίες για την καταγωγή των ανθρωπίδων
3. Οι θεωρίες του πολυφυλετισμού και του «Ηωανθρώπου»
4. Τα προβλήματα του αυστραλοπιθήκου
5. Η ενότητα της ανθρωπογένεσης
6. Τα προβλήματα του παλαιανθρώπου
7. Πολυφυλετισμός ή μονοφυλετισμός
8. Το λίκνο της ανθρωπότητας. Πολυγένεση και μονογένεση
9. Τα προβλήματα του νεανθρώπου
10. Η φυλετική θεωρία
11. Πολυμορφία και μονοφυλετισμός
12. Το κριτήριο του εγκεφάλου
13. Η όρθια στάση και το χέρι
14. Μορφολογικά και πολιτισμικά κριτήρια
IX. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Οι διαφορές μεταξύ Engels και Darwin
2. Η υλική βάση της κοινωνίας
3. Οι εξωτερικές σχέσεις του ανθρώπου
4. Ο ρόλος της εργασίας στην ανθρωπογένεση
5. Η έξοδος στη σαβάνα
6. Η αλλαγή διατροφής
7. Κατάκτηση της όρθιας κίνησης
8. Το κριτήριο του εργαλείου
9. Το πέρασμα στην κατασκευή του εργαλείου
10. Μαρτυρίες των εργαλείων
X. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ
1. Ο άνθρωπος «φτιάχνει τον εαυτό του»
2. Η φροντίδα των νεογνών
3. Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας
4. Από τη ζωντανή ύλη στην κουλτούρα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ