Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Παγκόσμια Ιστορία της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ (συνεχής ενημέρωση)Παγκόσμια Ιστορία της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ

 DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους 

01(Α1), 02(Α2), 03(Β1), 04(Β2), 05(Γ1), 06(Γ2),
07(Δ1), 08(Δ2), 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

PDF Περιεχόμενα με συνδέσμους


01(Α1), 02(Α2), 03(Β1), 04(Β2), 05(Γ1), 06(Γ2),
07(Δ1), 08(Δ2), 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Περιεχόμενα


Ευχαριστούμε τον σ. Κώστα Σ. για τη σάρωση και αρχική επεξεργασία των βιβλίων.

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Geymonat L. Επιστήμη και ρεαλισμόςGeymonat L. Επιστήμη και ρεαλισμός DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Geymonat L. Επιστήμη και ρεαλισμός DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμουςΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ
1. Προοίμιο
2. Ολότητα και πιθανότητα
3. Η κατηγορία της ολότητας στα μαθηματικά
4. Η κατηγορία της ολότητας στις φυσικές επιστήμες
5. Η κατηγορία της ολότητας στο συνολικό οικοδόμημα της επιστήμης
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ
1. Ο ουσιαστικός ρόλος της λογικής στη σημερινή επιστήμη
2. Σχετικά με τη γνωστική λειτουργία της λογικής και των μαθηματικών
3. Ανάγκη να επεκταθούν οι έρευνες μας και σε έννοιες που δεν καθορίζονται επακριβώς
4. Η διαλεκτική μέθοδος
5. Η χρήση της διαλεκτικής στη μελέτη του «επιστημονικο-τεχνικού κεκτημένου»
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ
1. Το πρόβλημα του σολιψισμού
2. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο απλοϊκός ρεαλισμός
3. Η αμηχανία μερικών σύγχρονων επιστημόνων μπροστά στη ρεαλιστική θέση
4. Ο φυσικός συμβατισμός: τα προσόντα του και οι αδυναμίες του
5. Το κριτήριο της πράξης
6. Η διαδικασία της εμβάθυνσης
7. Προς μια νέα αντίληψη της πραγματικότητας
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
2. Οι παραδοσιακές ερμηνείες της επιστημονικής ανάπτυξης
3. Κριτική στα τρία σχήματα της προηγούμενης παραγράφου
4. Πρόσφατες ερμηνείες της επιστημονικής ανάπτυξης
5. Κριτική στην έννοια της ορθολογικής ανασυγκρότησης, με ειδική αναφορά στον Lakatos
6. Για τη δυνατότητα χρήσης της διαλεκτικής στο έργο της ορθολογικοποίησης της ιστορίας της επιστήμης
7. Χαρακτηριστικά μιας μελέτης της «ανάπτυξης της επιστήμης» με τη διαλεκτική μέθοδο
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
1. Η κλασική έννοια της φύσης
2. Για την αντικειμενικότητα της φυσικής τάξης
3. Η διόρθωση της φύσης από τον άνθρωπο
4. Επιπτώσεις της συμβατιστικής κριτικής πάνω στην έννοια της φύσης
5. Μια προσπάθεια εφαρμογής της διαλεκτικής στην έννοια της φύσης
6. Εξειδικευμένες επιστήμες και γενική αντίληψη της φύσης
7. Η επιστημονική λογικότητα και η τεχνική
8. Η πρακτική μη ουδετερότητα της επιστήμης
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1. Όρια της παρούσας έρευνας
2. Νομικά συστήματα και κεκτημένο των κοινωνικών θεσμών
3. Οι αντιφάσεις ερμηνευμένες σαν κινητήρια δύναμη της ιστορίας
4. Άτομο και επανάσταση
5. Για την ερμηνεία της έννοιας της τάξης
6. Για τις σχέσεις άτομου και τάξης
7. Για τις σχέσεις μαζών και κουλτούρας
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
L. GEYMONAT: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
Βιογραφικά
Η σκέψη του Geymonat
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. Μεθοδολογία και φιλοσοφία της επιστήμης
2. Φιλοσοφία
3. Ιστορία της επιστήμης και της φιλοσοφίας

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Μούχινα Β.Σ. Παιδική ΨυχολογίαΜούχινα Β.Σ. Παιδική Ψυχολογία DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Μούχινα Β.Σ. Παιδική Ψυχολογία DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

Από το οπισθόφυλλο:
Η ψυχολογία του παιδιού ως κλάδος της γενικής ψυχολογίας εξελίχθηκε παράλληλα με τους άλλους της τομείς, συνεπικουρούμενη από την ψυχανάλυση, τη φυσιολογική ψυχολογία, την ψυχολογία της συμπεριφοράς, την κοινωνική ψυχολογία, τη μορφολογική ψυχολογία. Οι ρίζες της βρίσκονται στα τέλη του 19ου και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, με την έκδοση, το 1882, του βιβλίου του W. Preyer «Η ψυχή του παιδιού», όπου γίνεται περιγραφή διάφορων περιστατικών κατά τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Λίγο αργότερα, το 1900, η Ellen Key εξέδωσε το βιβλίο «Ο αιώνας του παιδιού» και στα 1914 ο W. Stern πρώτος προσπάθησε να αναπτύξει, κάτω από μια ενιαία άποψη, μια «ψυχολογία της πρώιμης παιδικότητας».
Στην εποχή μας η παιδική ψυχολογία, μετά την τεράστια ώθηση του Παβλόφ και των συνεργατών του στην εν γένει ψυχολογία, επικεντρώνεται στη μελέτη της πνευματικής ανάπτυξης του παιδιού, μελετώντας την όλη ανάπτυξή του μέσα στο πλέγμα των διαπροσωπικών του σχέσεων.
«Η Παιδική Ψυχολογία» της Β. Σ. Μούχινα, εργασία στηριγμένη στην παρατήρηση και συγκέντρωση ενδιαφέροντος για την παιδική ψυχολογία υλικού, είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για τη μελέτη της πρώιμης παιδικής ζωής.


Δυο λόγια του συγγραφέα
Πρόλογος
Μέρος πρώτο: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Κεφάλαιο 1. Παιδική ψυχολογία, η επιστήμη για τις ιδιομορφίες της ψυχικής ανάπτυξης του παιδιού
Α. Το αντικείμενο της παιδικής ψυχολογίας
Β. Η σημασία της παιδικής ψυχολογίας. Η σχέση της με τις άλλες επιστήμες
Κεφάλαιο 2. Μέθοδοι της παιδικής ψυχολογίας
Α. Μέθοδοι της επιστημονικής - ψυχολογικής μελέτης της ανάπτυξης των παιδιών
Β. Η μελέτη των παιδιών από τον παιδαγωγό του παιδικού σταθμού
Κεφάλαιο 3. Βασικές νομοτέλειες της ψυχικής ανάπτυξης
Α. Ο ρόλος των βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων στην ψυχική ανάπτυξη του παιδιού
Β. Ψυχική ανάπτυξη και δραστηριότητα
Γ. Ψυχική ανάπτυξη και μάθηση
Δ. Ηλικιακά στάδια και περιοδολόγηση της ψυχικής ανάπτυξης
Ε. Ατομικές ιδιομορφίες της ψυχικής ανάπτυξης των παιδιών
Μέρος δεύτερο: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Κεφάλαιο 4. Η ψυχική ανάπτυξη του παιδιού τον πρώτο χρόνο της ζωής του
Α. Το νεογέννητο
Β. Η βρεφική ηλικία
Κεφάλαιο 5. Τα χαρακτηριστικά της νηπιακής ηλικίας
Α. Οι βασικότερες επιτεύξεις της νηπιακής ηλικίας
Β. Η διανοητική ανάπτυξη του παιδιού στη νηπιακή ηλικία
Γ. Προϋποθέσεις διαμόρφωσης της προσωπικότητας στη νηπιακή ηλικία
Μέρος τρίτο: ΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Κεφάλαιο 6. Το παιχνίδι κυρίαρχη δραστηριότητα της προσχολικής ηλικίας
Α. Γενικά χαρακτηριστικά της δραστηριότητας του παιχνιδιού
Β. Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ψυχική ανάπτυξη του παιδιού
Γ. Η επίδραση που ασκούν τα παιχνίδια (αθύρματα) στην ψυχική ανάπτυξη του παιδιού
Κεφάλαιο 7. Δημιουργικά είδη δραστηριότητας, στοιχεία εργασίας και μάθησης στην προσχολική ηλικία
Α. Η ανάπτυξη της απεικονιστικής δραστηριότητας
Β. Το περιεχόμενο των παιδικών ζωγραφιών και σχεδίων
Γ. Η ανάπτυξη άλλων ειδών δημιουργικής δραστηριότητας
Δ. Η ανάπτυξη στοιχείων της διδακτικής και εργασιακής δραστηριότητας
Μέρος τέταρτο: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Κεφάλαιο 8. Οι συνθήκες ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
Α. Η επίδραση του ενηλίκου στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
Β. Το παιδί στην ομάδα των συνομηλίκων του
Γ. Αγόρια και κορίτσια
Δ. Δραστηριότητα και ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού στην προσχολική ηλικία
Κεφάλαιο 9. Η ανάπτυξη των κινήτρων της συμπεριφοράς και η διαμόρφωση της αυτοσυνείδησης του παιδιού στην προσχολική ηλικία
Α. Το περιεχόμενο των κινήτρων της συμπεριφοράς του παιδιού της προσχολικής ηλικίας. Η διαμόρφωση του συστήματος των κινήτρων
Β. Η αυτοσυνείδηση και η αυτοαξιολόγηση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας
Κεφάλαιο 10. Η διαμόρφωση των ηθικών στοιχείων της προσωπικότητας
Α. Οι θετικές επιτεύξεις και τα αρνητικά στοιχεία στην ανάπτυξη της προσωπικότητας
Β. Ο ρόλος των ηθικών προτύπων στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού
Κεφάλαιο 11. Η ανάπτυξη των αισθημάτων
Α. Οι ιδιομορφίες των αισθημάτων του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
Β. Οι βασικές κατευθύνσεις στην ανάπτυξη των αισθημάτων
Κεφάλαιο 12. Η ανάπτυξη της βούλησης
Α. Ο ρόλος των βουλητικών ενεργειών στη συμπεριφορά του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
Β. Οι κατευθύνσεις στην ανάπτυξη των βουλητικών ενεργειών
Μέρος πέμπτο: Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Κεφάλαιο 13. Η ανάπτυξη της ομιλίας στην προσχολική ηλικία
Α. Η πρακτική αφομοίωση της γλώσσας και η συνειδητοποίηση της ομιλίας
Β. Η ανάπτυξη των λειτουργιών της ομιλίας
Κεφάλαιο 14. Η ανάπτυξη των αισθητήριων διαδικασιών του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
Α. Η ανάπτυξη του προσανατολισμού στις ιδιότητες των αντικειμένων
Β. Η ανάπτυξη του προσανατολισμού στο χώρο και το χρόνο
Γ. Η αντίληψη της ζωγραφιάς
Κεφάλαιο 15. Η ανάπτυξη της σκέψης του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
Α. Γενικός χαρακτηρισμός της ανάπτυξης της σκέψης του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
Β. Η ανάπτυξη της εικονιστικής σκέψης του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
Γ. Η αφομοίωση των λογικών μορφών σκέψης
Κεφάλαιο 16. Η ανάπτυξη της προσοχής, της μνήμης και της φαντασίας στην προσχολική ηλικία
Α. Η ανάπτυξη της προσοχής
Β. Η ανάπτυξη της μνήμης
Γ. Η ανάπτυξη της φαντασίας
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Ρανόβιτς Α. Μπ. Ο ελληνισμός και ο ιστορικός του ρόλοςΡανόβιτς Α. Μπ. Ο ελληνισμός και ο ιστορικός του ρόλος DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Ρανόβιτς Α. Μπ. Ο ελληνισμός και ο ιστορικός του ρόλος DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμουςΑπό τη Σύνταξη
Κεφάλαιο I. Τα βασικά προβλήματα της ιστορίας του Ελληνισμού
Κεφάλαιο II. Ο Αλέξανδρος ο Μακεδόνας
Κεφάλαιο III. Οι πόλεμοι των διαδόχων και η εμφάνιση των ελληνιστικών κρατών
Κεφάλαιο IV. Το βασίλειο των Σελευκιδών
Κεφάλαιο V. Η ελληνιστική Αίγυπτος
Κεφάλαιο VI. Η Μακεδονία και η Ελλάδα
Κεφάλαιο VII. Ελληνιστικός πολιτισμός
Συμπέρασμα
Προσθήκες
Πίνακας προσώπων και πραγμάτων
Πίνακας των πηγών
Πίνακας συντομογραφιών

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Λεκατσάς Π. Η μητριαρχία και η σύγκρουσή της με την ελληνική πατριαρχίαΛεκατσάς Π. Η μητριαρχία και η σύγκρουσή της με την ελληνική πατριαρχία DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Λεκατσάς Π. Η μητριαρχία και η σύγκρουσή της με την ελληνική πατριαρχία DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους1. Η Μητρωνυμία στην Αρχαιότητα
2. Μητρικό γένος και Μητριαρχία
3. Ο ομαδικός Γάμος στην Αρχαιότητα
4. Κοινωνική θέση της Μητριαρχικής Γυναίκας
5. Η Μητριαρχική Βασιλεία
6. Από τη Μητριαρχία στην Πατριαρχία
7. Η Διάλυση της Αιγαιακής Μητριαρχίας
8. Οι Αντίλαλοι στην "Ορέστεια" του Αισχύλου

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Λεκατσάς Π. Η Πολιτεία του Ήλιου. Η κοινοχτημονική επανάσταση των δούλων και των προλετάριων της Μικρασίας 133-128 π.Χ.Λεκατσάς Π. Η Πολιτεία του Ήλιου. Η κοινοχτημονική επανάσταση των δούλων και των προλετάριων της Μικρασίας 133-128 π.Χ. DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Λεκατσάς Π. Η Πολιτεία του Ήλιου. Η κοινοχτημονική επανάσταση των δούλων και των προλετάριων της Μικρασίας 133-128 π.Χ. DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους


Πρόλογος
1. Η ουτοπική πολιτεία του Ιαμβούλου
2. Κοινωνικό υπέδαφος της ουτοπικής φιλολογίας
3. Το κοινωνικό πρόβλημα στη Ρώμη. Το μεταρρυθμιστικό κίνημα του Τιβέριου Γράκχου
4. Η διαθήκη του Άτταλου III
5. Ο Αριστόνικος και οι αναπάντεχες εξελίξεις: Η επανάσταση
6. Η διαθήκη του Άτταλου στη Ρώμη
7. Η πορεία της Επανάστασης
8. Ο Βλόσσιος και η στωική ουτοπία
9. Ο Σκιπίων Νασικάς στη Ρώμη και στη Μικρασία
10. Εικόνες της Επανάστασης στα ψηφίσματα
11. Η στρατιωτική επέμβαση της Ρώμης. Ο Πούβλιος Λικίνιος Κράσσος
12. Η ψυχογραφία του Αριστόνικου
13. Ο Μάρκος Περπέρνα και η νίκη του. Η κατάρρευση της Επανάστασης
14. Ο Μάνιος Ακύλιος και η τελική φάση
Πηγές
Επίμετρο I. Οι Ιστορικές πηγές και η σχέση τους
Επίμετρο II. Βιβλιογραφικά
Ευρετήριο

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Λούκατς Γκ. Ψευδής και αληθινή οντολογία του ΧέγκελΛούκατς Γκ. Ψευδής και αληθινή οντολογία του Χέγκελ DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Λούκατς Γκ. Ψευδής και αληθινή οντολογία του Χέγκελ DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

Από το οπισθόφυλλο:
Η οντολογία του κοινωνικού Είναι και εντός του πνεύματος αυτού η κοινωνική οντολογία στον Χέγκελ αποτελούν την ύστατη φιλοσοφική προσπάθεια του Λούκατς να αναμετρηθεί με ολέθριες ιδεολογίες και με τερατώδεις φαντασιακές οντογενέσεις του σύγχρονου φιλοσοφικού μηδενισμού. Κατ' αυτή την αναμέτρηση, το στοχαστικό του βλέμμα δεν το στρέφει μόνο προς τον έξω κόσμο των εν λόγω ιδεολογιών και οντογενέσεων προς τον πολιτικό καιροσκοπισμό ή τον ανεπιστημονικό οικονομισμό και ιστορικισμό, εμφανιζόμενο μάλιστα με μαρξιστικό μανδύα, αλλά και προς τον εσωτερικό κόσμο της συνείδησης, της αυτοσυνείδησης και του πνεύματος. Επιχειρεί έτσι να χαράξει μια αντιμεταφυσική κατεύθυνση, που συνδυάζει υλισμό και φιλοσοφικό ιδεαλισμό εντός της ιστορικής, κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας του παρόντος. Στον Χέγκελ αναζητεί την ανάλογη διαλεκτική οντολογία και προς τούτο λαμβάνει ως βάση τη θεμελιώδη αντίφαση που διέπει τόσο την οντολογική προτεραιότητα του Λόγου, όσο και την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα του παρόντος. Είναι ακριβώς αυτή η προτεραιότητα που καθιστά εφικτή μια διαλεκτικά ορθολογική ερμηνεία της πραγματικότητας και ενδυναμώνει το ενεργό στοιχείο της οντολογικής θεμελίωσης του κοινωνικού Είναι στον Χέγκελ.


Συντομογραφίες
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
§1. Προς μια οντολογία του κοινωνικού Είναι
§2. Χέγκελ και οντολογία του κοινωνικού Είναι
ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ TOΥ ΧΕΓΚΕΛ
1. Η διαλεκτική του Χέγκελ «εν μέσω της κοπριάς των αντιφάσεων»
2. Η διαλεκτική οντολογία του Χέγκελ και οι προσδιορισμοί ανασκόπησης
Πίνακας γερμανικών όρων και εννοιών

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Βογιάζος Α. Σοσιαλισμός και κουλτούρα (1917-1932) τ. Α & Β


 

Βογιάζος Α. Σοσιαλισμός και κουλτούρα (1917-1932) τ. Α. Η κρατική και κομματική πολιτική DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Βογιάζος Α. Σοσιαλισμός και κουλτούρα (1917-1932) τ. Α. Η κρατική και κομματική πολιτική DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους


Βογιάζος Α. Σοσιαλισμός και κουλτούρα (1917-1932) τ. Β. Τα καλλιτεχνικά ρεύματα DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Βογιάζος Α. Σοσιαλισμός και κουλτούρα (1917-1932) τ. Β. Τα καλλιτεχνικά ρεύματα DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ΤΟΜΟΣ Ι
Εισαγωγή
Α' ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Διάταγμα του Συμβουλίου Λαϊκών Επιτρόπων για την προστασία των αρχαιοτήτων και έργων τέχνης που ανήκουν στον Πολωνικό λαό
Διάταγμα του Συμβουλίου Λαϊκών Επιτρόπων για την αφαίρεση των μνημείων που έχουν στηθεί προς τιμήν των τσάρων και των υπηρετών τους και την επεξεργασία σχεδίων μνημείων της ρωσικής σοσιαλιστικής επανάστασης
Απόφαση του Συμβουλίου Λαϊκών Επιτρόπων για την εθνικοποίηση της Πινακοθήκης Τρετιακόφσκαγια
Απόφαση του Συμβουλίου Λαϊκών Επιτρόπων σχετικά με τη χορήγηση ενός εκατομμυρίου ρουβλίων για την ανέγερση μνημείου του Καρλ Μαρξ
Απόφαση του Συμβουλίου Λαϊκών Επιτρόπων 30 Ιουλίου 1918 (έγκριση του καταλόγου προσωπικοτήτων που θα τιμηθούν με μνημεία)
Διάταγμα του Συμβουλίου Λαϊκών Επιτρόπων σχετικά με την απαγόρευση της εξαγωγής στο εξωτερικό έργων τέχνης και αρχαιοτήτων
Διάταγμα του Συμβουλίου Λαϊκών Επιτρόπων για την ενοποίηση των θεατρικών υποθέσεων
Σχετικά με την Προλετκούλτ, Γράμμα της ΚΕ του ΚΚ
Θέσεις του καλλιτεχνικού τμήματος του Λαϊκού Επιτροπάτου Παιδείας και της ΚΕ του Συνδικάτου εργατών τέχνης σχετικά με τις βάσεις της πολιτικής στον τομέα της τέχνης 78 Απόφαση του 13ου Συνεδρίου του ΡΚΚ (μπ.) «Σχετικά με τον Τύπο»
Απόφαση σύσκεψης που οργάνωσε το τμήμα τύπου της ΚΕ του ΡΚΚ (μπ.)
Η πολιτική του κόμματος στον τομέα της λογοτεχνίας, Απόφαση του ΚΕ του ΡΚΚ (μπ.)
Άμεσα καθήκοντα της Θεατρικής Πολιτικής, Απόφαση της κομματικής σύσκεψης για τα ζητήματα του θεάτρου που συγκάλεσε το τμήμα Διαφώτισης του ΠΚΚ (μπ.)
Συμπεράσματα από την οικοδόμηση της κινηματογραφίας στην ΕΣΣΔ και καθήκοντα του σοβιετικού κινηματογράφου, Απόφαση της Πρώτης Πανενωσιακής κομματικής σύσκεψης για τον κινηματογράφο
Σχετικά με την αναδιοργάνωση των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών οργανώσεων, Απόφαση της ΚΕ του ΠΚΚ (μπ.)
Β' ΚΕΙΜΕΝΑ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Β. Λένιν, Από την εισήγηση στο 7ο Συνέδριο του ΚΚΡ (μπ.) για την αναθεώρηση του προγράμματος και την αλλαγή του τίτλου του κόμματος
Β. Λένιν, Προς το Λαϊκό Επιτροπάτο Παιδείας (για το ζήτημα των βιβλιοθηκών)
Β. Λένιν, Λόγος στο πρώτο πανρωσικό συνέδριο εξωσχολικής παιδείας
Β. Λένιν, Λόγος στην 3η πανρωσική σύσκεψη των διευθυντών εξωσχολικών υποτμημάτων στα τμήματα παιδείας των κυβερνείων
Β. Λένιν, Τα καθήκοντα των ενώσεων νεολαίας, Λόγος στο 3ο Πανρωσικό Συνέδριο της Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας Ρωσίας
Β. Λένιν, Σχετικά με το «προλετκούλτ» και την προλεταριακή κουλτούρα
Β. Λένιν, Σχετικά με την προλεταριακή κουλτούρα
Β. Λένιν, Από το λόγο του στο 2ο Πανρωσικό συνέδριο των επιτρόπων πολιτικής διαφώτισης
Β. Λένιν, Ένα βιβλιαράκι γραμμένο με ταλέντο
Β. Λένιν, Σημείωμα στον Ε.Α. Λίτκενς
Β. Λένιν, Από το λόγο του στη συνεδρίαση της κομμουνιστικής ομάδας του Πανρωσικού συνεδρίου των εργατών μετάλλου
Β. Λένιν, Σημείωμα στον Μπουχάριν
Β. Λένιν, Σελίδες από ημερολόγιο
Β. Λένιν, Από το άρθρο «Κάλλιο λιγότερα μα καλύτερα»
Ν. Κρούπσκαγια, Τι άρεσε στον Ίλιτς από τη λογοτεχνία
Μ. Γκόρκι, Από το δοκίμιο «Β. I. Λένιν»
Κ. Τσέτκιν, Από το βιβλίο «Αναμνήσεις για το Λένιν»
Α. Λουνατσάρσκι, Ο Λένιν και η τέχνη
Σ. Σένκιν, Ο Λένιν στην κομμούνα- του Βχούτεμας
Λ. Τρότσκι, Η πολιτική του κόμματος στην τέχνη
Λ. Τρότσκι, Προλεταριακή κουλτούρα και προλεταριακή τέχνη
Λ. Τρότσκι, Ο φουτουρισμός
Α. Λουνατσάρσκι, Η πολιτική του Λαϊκού Επιτροπάτου της Παιδείας απέναντι στο θέατρο
Α. Λουνατσάρσκι, Τέχνη και εργατική τάξη
Α. Λουνατσάρσκι, Σχετικά με την προλεταριακή κουλτούρα
Α. Λουνατσάρσκι, Η παραγωγή της σοβιετικής κινηματογραφίας από την άποψη του ιδεολογικού περιεχομένου της
Ε. Γιαροσλάφσκι,. Τα καθήκοντα της τέχνης
Ο σύνδεσμος παλιών μπολσεβίκων για την πολιτική απέναντι στη λογοτεχνία
I. Στάλιν, Απάντηση στον Μπιλ - Μπελοτσερκόφσκι
I. Στάλιν, Γράμμα στο σύντροφο Μπεζιμένσκι
I. Στάλιν, Στο σ. Ντέμιαν Μπέντνι
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΟΜΟΣ ΙΙ
I. ΠΡΟΛΕΤΚΟΥΛΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Συζήτηση για την προλεταριακή κουλτούρα. Συμμετέχουν Μαγιακόφσκι, Πούνιν, Λουνατσάρσκι, Μεγιερχόλντ κ.ά. 1918
Προλεταριάτο και τέχνη — Θέσεις του Α. Μπογκντάνωφ που εγκρίθηκαν στην 1η Πανρωσική συνδιάσκεψη του Προλετκούλτ. 1919
Σχετικά με τη Σοσιαλιστική τέχνη — Θέσεις του Τσιπερόβιτς. 1919
«Φτάνουν πια οι συμβιβασμοί!» — πολεμική του Όσιπ Μπρικ με τις θέσεις του Τσιπερόβιτς. 1919
Οι δρόμοι της προλεταριακής δημιουργίας — Θέσεις του Α. Μπογκντάνωφ. 1920
Από άρθρο του Α. Γκάστιεφ «Σχετικά με τις τάσεις της προλεταριακής κουλτούρας». 1919
Β. Πλετνιόφ, Στο Ιδεολογικό μέτωπο. 1922
Θέσεις για την τέχνη, του Προεδρείου της ΚΕ του Προλετκούλτ. 1923
II. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Προγραμματική διακήρυξη των κομμουνιστών-φουτουριστών. 1919
Διακήρυξη των ιμαζινιστών. 1919
Διακήρυξη των προλεταριακών ποιητών και συγγραφέων της ομάδας «Κούζνιτσα» της Μόσχας. 1921
Συμφωνία των Εταιριών προλεταριακών συγγραφέων Μόσχας και Πετρούπολης. 1923
Εντολές προς τον αντιπρόσωπο της «Κούζνιτσα» για την Επιτροπή ζητημάτων της προλεταριακής λογοτεχνίας του ΠΓ της ΚΕ του ΠΚΚ(μπ.). 1925
Πλατφόρμα της Πανενωσιακής Εταιρίας προλεταριακών συγγραφέων (ΒΑΠΠ). 1925
Το ιδεολογικό μέτωπο και η λογοτεχνία — Απόφαση της 1ης Πανενωσιακής Συνδιάσκεψης των προλεταριακών συγγραφέων. 1925
Ενάντια στον «αριστερό» λικβινταρισμό — Απόφαση της έκτακτης Πανενωσιακής Συνδιάσκεψης της ΒΑΠΠ
Πρόγραμμα του ΛΕΦ. 1923
Συμφωνία της Εταιρίας προλεταριακών συγγραφέων Μόσχας (ΜΑΠΠ) και της ομάδας «ΛΕΦ». 1923
Πρόγραμμα της ομάδας «ΛΕΦ». 1928
Διακήρυξη του «Λογοτεχνικού κέντρου των κονστρουκτιβιστών». 1925
Συμφωνία της ΜΑΠΠ και του «Λογοτεχνικού κέντρου των κονστρουκτιβιστών». 1925
Πλατφόρμα της Πανρωσικής ένωσης των αγροτικών συγγραφέων. 1928
Διακήρυξη του Πανενωσιακού συνδέσμου εργατοαγροτικών συγγραφέων «Περεβάλ». 1926
Διακήρυξη του εκδοτικού του συνεταιρισμού συγγραφέων «Κρούγκ»
Ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας σοβιετικών συγγραφέων. Αύγουστος 1925 και Νοέμβριος 1927
III. ΘΕΑΤΡΟ
Β. Μεγιερχόλντ, Ομιλία σε θεατρική σύσκεψη στο Λαϊκό Επιτροπάτο Παιδείας. 1918
Β. Μεγιερχόλντ, Ο ηθοποιός του μέλλοντος και η Βιο-μηχανική. 1922
Ομιλία σε επίσημη συγκέντρωση αφιερωμένη στη μνήμη του Ε. Βαχτάνγκοφ. 1926
Ε. Βαχτάνγκοφ, Για ποιό σκοπό θα ήθελα να δουλέψω στο θεατρικό τμήμα. 1919
Ε. Βαχτάνγκοφ, Συζήτηση με τους μαθητές του. 1922
Κ. Στανισλάφσκι, Συζήτηση με τον Βαχτάνγκοφ για το Γκροτέσκο. 1922
Κ. Στανισλάφσκι, Εντυπώσεις από την παράσταση της «Πριγκίπισσας Τουραντότ». 1922
Κ. Στανισλάφσκι, Για τα σύγχρονα θεατρικά ρεύματα. 1926
Α. Γιουζίν, «Κουλτούρα Τεάτρα». 1921
Α. Λουνατσάρσκι, Συμπεράσματα από τη θεατρική οικοδόμηση και καθήκοντα του κόμματος στον τομέα της θεατρικής πολιτικής. 1927
IV. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τζίγκα Βέρτοφ, Έμεις (Μανιφέστο των «Κινόκι»). 1922
Σ. Αϊζενστάϊν, Σχετικά με το ζήτημα της ύλιστικής αντιμετώπισης της μορφής
Σ. Αϊζενστάϊν, Προοπτικές. 1929
Β. Πουντόφκιν, Συμπεράσματα και προοπτικές της σοβιετικής κινηματογραφίας. 1927
Β. Πουντόφκιν, Ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου και το κινηματογραφικό υλικό. 1928
Η 1η Πανενωσιακή κομματική σύσκεψη για τον Κινηματογράφο. 1928
Γράμμα ομάδας κινηματογραφιστών προς την κομματική σύσκεψη. 1928
V. ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Διακήρυξη της Συντροφιάς κινητών εκθέσεων. 1922
Διακήρυξη της Εταιρίας καλλιτεχνών της επαναστατικής Ρωσίας (ΑΧΡΡ). 1922
Πρόγραμμα-πλατφόρμα του νέου συνδέσμου ζωγράφων (ΝΟΖ). 1922
Διακήρυξη του συνδέσμου καλλιτεχνών «Ζωγράφοι της Μόσχας». 1925
Διακήρυξη του συνδέσμου καλλιτεχνών Μόσχας (ΟΜΧ). 1928
Διακήρυξη του πρώτου Πανενωσιακού συνεδρίου της Εταιρίας καλλιτεχνών της επανάστασης (ΑΧΡ). 1928
Ανοιχτό γράμμα των οργανώσεων ΟΣΤ, ΟΜΧ και «4 τέχνες» στο περιοδικό «Ρεβολούτσια ι κουλτούρα». 1928
Η ΑΧΡΡ σε στροφή. 1929
Πλατφόρμα του συνδέσμου ζωγραφικής Πινάκων (ΟΣΤ). 1929
Η διάσπαση του ΟΣΤ
Πλατφόρμα του εικαστικού συνεργείου. 1931
Διακήρυξη του συνδέσμου καλλιτεχνών «4 τέχνες». 1929
Διακήρυξη της ένωσης «Οκτώβρης». 1925
Ο «Οκτώβρης» παραδέχεται τα λάθη του. 1931
Διακήρυξη της ομοσπονδίας σοβιετικών εργαζομένων των εικαστικών τεχνών. 1930
VI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Μ. Γκίνσμπουργκ, Νέες μέθοδες Αρχιτεκτονικής σκέψης. 1926
Απόφαση της πρώτης συνδιάσκεψης της ένωσης σύγχρονων Αρχιτεκτόνων (ΟΣΑ) πάνω στις εισηγήσεις του Ιδεολογικού τμήματος της ΟΣΑ. 1928
Συνθήματα της Εταιρίας νέων Αρχιτεκτόνων (ΑΣΝΟΒΑ). 1926
Φ. Σαλάβιν, I. Λάντσοφ, Σχετικά με την Αριστερή φρασεολογία στην αρχιτεκτονική. 1927
Ρ. Χίγκερ, Σχετικά με το ζήτημα της Ιδεολογίας του κονστρουκτιβισμού στη σύγχρονη Αρχιτεκτονική. 1928
I. Μάτσα, Δρόμος Ανάπτυξης των τεχνών. Χώρος — Αρχιτεκτονική. 1929
Διακήρυξη του Πανρωσικού συνδέσμου προλεταριακών Αρχιτεκτόνων (ΒΟΠΡΑ). 1929
Προγραμματικές — Ιδεολογικές θέσεις της Εταιρίας νέων Αρχιτεκτόνων (ΑΣΝΟΒΑ). 1931
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ