Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Σμυρνώφ Α.Α., Λεόντιεφ Α.Ν., Ρουμπινστάιν Σ.Λ., Τεπλώφ Β.Μ. Ψυχολογία. (Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ)

Σμυρνώφ Α.Α., Λεόντιεφ Α.Ν., Ρουμπινστάιν Σ.Λ., Τεπλώφ Β.Μ. Ψυχολογία. (Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ) DJVU  Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Σμυρνώφ Α.Α., Λεόντιεφ Α.Ν., Ρουμπινστάιν Σ.Λ., Τεπλώφ Β.Μ. Ψυχολογία. (Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ) DJVU  Περιεχόμενα με συνδέσμους
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αντικείμενο – προβλήματα και μέθοδες της ψυχολογίας
1. Γενική αντίληψις για τα ψυχικά φαινόμενα σαν λειτουργία του εγκέφαλου
2. Τα ψυχικά φαινόμενα σαν αντανάκλασις της πραγματικότητος
3.Η αντανακλαστική φύσις της ψυχικής λειτουργίας
4. Προβλήματα της ψυχολογίας
5. Μέθοδες της ψυχολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ανώτερη νευρική λειτουργία
1. Οι αντανακλαστικοί μηχανισμοί της ψυχικής λειτουργίας
2. Ο σχηματισμός των εξηρτηιμένων αντανακλαστικών
3. Η αναστολή των εξηρτημένων αντανακλαστικών και οι μορφές της
4. Ο μηχανισμός των νευρικών λειτουργιών στο φλοιό των ημισφαιρίων
5. Η συστηματικότης στη λειτουργία του φλοιού των ημισφαιρίων
6. Οι αλλαγές των φάσεων στη λειτουργία του φλοιού των ημισφαιρίων
7. Οι διαφορές στην λειτουργία των βασικών περιοχών του φλοιού του κυρίως εγκεφάλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ανάπτυξις της ψυχής, η συνείδησις του ανθρώπου
1. Η ανάπτυξις της αντανακλαστικής λειτουργίας στην πορεία της εξελίξεως των ζώων
2. Η προέλευσις της συνειδήσεως
3. Γενικός χαρακτηρισμός της συνειδήσεως του ανθρώπου
4. Ο ειδικός ρόλος της συνειδήσεως στην δραστηριότητα του ανθρώπου
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
1. Γενική αντίληψις για τα αισθήματα και τους αναλυτές
2. Η ταξινόμησις των αισθημάτων
3. Η αισθητικότης και η έκτασίς της
4. Η προσαρμογή
5. Οι αντανακλαστικοί μηχανισμοί των αισθημάτων
6. Τα αισθήματα της οράσεως
7. Ακουστικά αισθήματα
8. Δερματικά αισθήματα
9. Γευστικά αισθήματα
10. Οσφρηντικά αισθήματα
11. Κινητικά αισθήματα
12. Αισθήματα στάσεως
13. Τα οργανικά αισθήματα
14. Η ανάπτυξις των αισθημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ
1. Γενικός χαρακτηρισμός της αντιλήψεως
2. Ο συνθετικός χαρακτήρ της αντιλήψεως
3. Η κατανόησις της αντιλήψεως. Η αναγνώρισις
4. Η εκλεκτικότης της αντιλήψεως
5. Μορφές της αντιλήψεως
6. Η αντίληψις των ιδιοτήττων των αντικειμένων μέσα στο χώρο
7. Η αντίληψις του χρόνου
8. Η αντίληψις της κινήσεως
9. Η παρατήρησις και η παρατηρητικότης
10. Οι ατομικές διαφορές στην αντίληψη
11. Η ανάπτυξις της αντιλήψεως στα παιδιά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Η ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Γενικός χαρακτηρισιμός της προσοχής
2. Η ακούσια προσοχή
3. Η εκούσια προσοχή
4. Ιδιότητες της προσοχής
5. Η ανάπτυξις της προσοχής στα παιδιά και ο τρόπος καλλιέργειάς της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Η ΜΝΗΜΗ
1. Γενικός χαρακτηρισμός της μνήμης
2. Η απομνημόνευσις
3. Η αναγνώρισις και η ανάπλασις
4. Οι μνημονικές παραστάσεις σαν ανάπλασις των μορφών των αντικειμένων και φαινομένων της πραγματικότητος
5. Η λήθη
6. Ατομικές διαφορές στη μνήμη
7. Η ανάπτυξις της μνήμης στα παιδιά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Η ΝΟΗΣΙΣ
1. Γενικός χαρακτηρισμός της νοήσεως
2. Οι νοητικές ενέργειες
3. Οι έννοιες, οι κρίσεις, τα συμπεράσματα
4. Η αφομοίωσις της έννοιας
5. Η κατανόησις
6. Η λύσις νοητικών προβλημάτων
7. Οι πνευματικές ικανότηττες
8. Η ανάπτυξις της νοήσεως στα παιδιά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ο ΛΟΓΟΣ
1. Γενική έννοια της γλώσσας και του λόγου
2. Η αντίληψις και κατανόησις του λόγου
3. Ο μηχανισμός προφοράς του λόγου
4. Η κατάκτησις της γλώσσας
5. Η επίδρασις του λόγου
6. Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος
7. Η ανάπτυξις του λόγου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ
1. Γενικός χαρακτηρισμός της φαντασίας
2. Φαντασία και δημιουργία
3. Η φαντασία στις διάφορες μορφές της δημιουργικής δραστηριότητος
4. Τα όνειρα σαν ιδιαίτερη μορφή φαντασίας
5. Η ανάπτυξις της φαντασίας στα παιδιά
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ. ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Οι ανάγκες και τα κίνητρα της δραστηριότητος
1. Γενική αντίληψις για τις ανάγκες
2. Η κοινωνική φύσις των αναγκών του ανθρώπου
3. Οι ανάγκες και τα κίνητρα της δραστηριότητος
4. Οι μορφές των κινήτρων
5. Ενδιαφέροντα
6. Τα στάδια ανοπττύξεως των κινήτρων για σπουδή, στους μαθητές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Συγκινήσεις και συναισθήμοττα
1. Γενική αντίληψις για τις ανάγκες και συναισθήματα
2. Χαρακτηρισμός των συγκινήσεων και συναισθημάτων
3. Φυσιολογικές βάσεις των συγκινήσεων και συναισθημάτων
4. Οι διαθέσεις, οι αψιθυμίες, τα πάθη
5. Τα ανώτερα (ηθικά, καλαισθητικά και πνευματικά) συναισθήματα
6. Συναισθήματα και προσωπικότης
7. Η ανάπτυξις των συγκινήσεων και συναισθημάτων στα παιδιά
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Βουλητικές ενέργειες
1. Η ματεριαλιστική αντίληψις για τη βούληση
2. Χαρακτηρισμός των βουλητικών ενεργειών
3. Το ξεπέρασμα των δυσκολιών κατά τη βουλητική ενέργεια
4. Η ανάπτυξις των βουλητικών ενεργειών στα παιδιά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. Έξεις
1. Γενική αντίληψις για τις έξεις. Δεξιότητες και αυτόματες συνήθειες
2. Οι συνθήκες για τον επιτυχή σχηματισμό των έξεων
3. Η πορεία της ασκήσεως (καμπύλες σχηματισμού της έξεως)
4. Η αλληλεπίδρασις των έξεων
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ. ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΔΙΟΡΥΘΜΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. Ικανότητες
1. Γενική αντίληψις για τις ικανότητες
2. Ο κοινωνικοϊστορικός καθορισμός των ικανοτήτων
3. Ικανότητες και προδιαθέσεις
4. Ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες
5. Ικανότητες και κλίσεις
6. Οι ατομικοτυπολογικές διαφορές στις ικανότητες
7. Η ανάπτυξις και η αγωγή των ικανοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. Οι τύποι της ανώτερης νευρικής λειτουργίας και η ιδιοσυγκρασία
1. Γενική αντίληψις για την ιδιοσυγκρασία
2. Τύποι ανώτερης νευρικής λειτουργίας στα ζώα
3. Οι τύποι της ανώτερης νευρικής λειτουργίας και ιδιοσυγκρασίας των ανθρώπων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. Χαρακτήρ
1. Γενική αντίληψις για το χαρακτήρα
2. Γενική αντίληψις για τα γνωρίσματα του χαρακτήρα του ανθρώπου
3. Γνωρίσματα του χαρακτήρα που εμφανίζονται στη σχέση προς την κοινωνία και προς τους άλλους ανθρώπους
4. Τα γνωρίσματα του χαρακτήρα που εμφανίζονται στη σχέση προς την εργασία
5. Γνωρίσματα του χαρακτήρα που εμφανίζονται στη σχέση του ανθρώπου προς τον ίδιο τον εαυτό του
6. Βουλητικά γνωρίσματα του χαρακτήρα
7. Ο σχηματισμός του χαρακτήρα των παιδιών και ο τρόπος καλλιεργείας του
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ. Η ΨΥΧΙΚΗ ΑΙΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. Γενικός χαρακτηρισμός της ψυχικής αναπτύξεως των παιδιών
1. Η ανάπτυξις του νευρικού συστήματος και της ανώτερης νευρικής λειτουργίας του παιδιού
2. Οι γενικές ιδιορρυθμίες της ψυχικής αναπτύξεως του παιδιού
3. Τα στάδια της ηλικίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19. Η ψυχική ανάπτυξις του παιδιού απ’ τη γέννηση ως την είσοδό του στο σχολείο
1. Το πρώτο έτος της ζωής του παιδιού
2. Η περίοδος της πρώτης παιδικής ηλικίας (απ’ το 1ο — 3ο έτος)
3. Η προσχολική ηλικία (απ’ το 3ο ως το 7ο έτος)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20. Η ψυχική ανάπτυξις των μαθητών
1. Η μικρή σχολική ηλικία
2. Η μέση σχολική ηλικία
3. Η μεγάλη σχολική ηλικία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου