Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019

Ντήτριχ Τ. Το ενεργό βιομηχανικό σχολείο του Σοβιετικού παιδαγωγού Π. Π. ΜπλόνσκιΝτήτριχ Τ. Το ενεργό βιομηχανικό σχολείο του Σοβιετικού παιδαγωγού Π. Π. Μπλόνσκι DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Ντήτριχ Τ. Το ενεργό βιομηχανικό σχολείο του Σοβιετικού παιδαγωγού Π. Π. Μπλόνσκι DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

Αναρτάται ταυτόχρονα και στη βιβλιοθήκη του βραχόκηπου.
Ευχαριστούμε τον σ. Σ.Τ. για την ψηφιοποίηση (σάρωση και επεξεργασία)Πρόλογος
Βιογραφικό σημείωμα
I. Θεωρία της αγωγής του νέου σχολείου
II. Οργάνωση του νέου σχολείου
1) Ο παιδικός κήπος
2) Το πρωτοβάθμιο ένεργό σχολείο
3) Το δευτεροβάθμιο ένεργό σχολείο
III. Οι θεμελιώδεις άρχές τής παιδαγωγικής του Μπλόνσκι
IV. Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Μπλόνσκι
Παράρτημα I. Για το ενιαίο σχολείο εργασίας της ΕΣΣΔ
Παράρτημα II. Χάρτης του σύγχρονου σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου