Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Μπαμπύ Ζ. Οι θεμελιώδεις νόμοι της καπιταλιστικής οικονομίας


Μπαμπύ Ζ. Οι θεμελιώδεις νόμοι της καπιταλιστικής οικονομίας DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ
Α' Αξία χρήσης κι αξία
Β' Συγκεκριμένη κι αφηρημένη εργασία
Γ' Απλή και σύνθετη εργασία
Δ' Ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος εργασίας
Ε' Η μορφή της αξίας: Το γενικό ισοδύναμο
ΣΤ' Ο φετιχισμός του εμπορεύματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΤΟ ΧΡΗΜΑ
Α' Το χρήμα εμπόρευμα
Β' Τιμή και αξία
Γ' Το χρήμα ως μέσο κυκλοφορίας
Δ' Η κίνηση του χρήματος
Ε' Το χαρτονόμισμα
ΣΤ' Η αποθησαύριση
Ζ' Το χρήμα ως «μέσο πληρωμών»
Η' Το πιστωτικό χρήμα
Θ' Το λογιστικό χρήμα
Γ Το μη μετατρέψιμο χρήμα κι ο πληθωρισμός
ΙΑ' Το συνάλλαγμα
ΙΒ' Η ελεύθερη αγορά χρυσού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Η ΥΠΕΡΑΞΙΑ
Α' Γενικός τύπος του κεφαλαίου
Β' Η υπεραξία δεν μπορεί να προέλθει απ' την κίνηση της ανταλλαγής
Γ' Η εργατική δύναμη κι η αξία της
Δ' Η παραγωγή της υπεραξίας
Ε' Αναγκαία εργασία και υπερεργασία: Το ποσοστό της υπεραξίας
ΣΤ' Σταθερό και μεταβλητό κεφάλαιο
Ζ' Η δίψα για υπερεργασία: Η απόλυτη υπεραξία
Η' Η σχετική υπεραξία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Ο ΜΙΣΘΟΣ
Α' Η τιμή της εργασίας
Β' Ο μισθός κατά χρονική μονάδα
Γ' Ο μισθός με το κομμάτι
Δ' Άλλες μορφές μισθού
Ε' Ο αγώνας για τους μισθούς
ΣΤ' Ο μισθός στο σοσιαλιστικό καθεστώς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Α' Η απλή αναπαραγωγή
Β' Η διευρυμένη αναπαραγωγή
Γ' Οργανική σύνθεση του κεφαλαίου και διευρυμένη αναπαραγωγή
Δ' Συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου
Ε' Ο γενικός νόμος της καπιταλιστικής συσσώρευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Α' Η κυκλική πορεία του χρηματικού κεφαλαίου
Β' Τα έξοδα κυκλοφορίας, συντήρησης και μεταφοράς
Γ' Η ανακύκληση του κεφαλαίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
Α' Η τιμή κόστους και η τιμή παραγωγής
Β' Ο νόμος της πτωτικής τάσης του ποσοστού του κέρδους
Γ' Το εμπορικό κέρδος
Δ' Ο τόκος και το τραπεζιτικό κέρδος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: Η ΓΑΙΟΠΡΟΣΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΞΙΑΣ
Α' Η διαφορική γαιοπρόσοδος
Β' Η απόλυτη γαιοπρόσοδος
Γ' Η τιμή της γης
Δ' Η κατανομή της υπεραξίας στο σύνολο της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
Α' Η αναπαραγωγή του κοινωνικού κεφαλαίου στο σύνολο του
Β' Η ανισορροπία ανάμεσα σε παραγωγή και κατανάλωση
Γ' Η περιοδικότητα των κρίσεων
Δ' Οι κρίσεις και η κίνηση των τιμών: Επίδραση του νόμου της αξίας
Ε' Οι κρίσεις και η πίστωση
ΣΤ' Οι μερικές κρίσεις
Ζ' Η γενική κρίση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ: Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ
Α' Τα μονοπώλια
Β' Οι τράπεζες
Γ' Το χρηματιστικό κεφάλαιο
Δ' Η εξαγωγή κεφαλαίου
Ε' Τα διεθνή μονοπώλια
ΣΤ' Το μοίρασμα του κόσμου
Ζ' Γενικά χαρακτηριστικά του ιμπεριαλισμού
Η' Ο υπερ-ιμπεριαλισμός
Θ' Παρασιτισμός και σάπισμα του καπιταλισμού
Ι΄ Συμπεράσματα