Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

Μαρξ Κ. Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία

Μαρξ Κ. Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Μαρξ Κ. Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΕΝΓΚΕΛΣ
Ι. ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΛΟ-ΠΡΩΣΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ
ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΛΟ-ΠΡΩΣΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΤΟ 1871
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κυριακή 16 Μαρτίου 2014

Μαρξ Κ. Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία από το 1848 ως το 1850
Μαρξ Κ. Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία από το 1848 ως το 1850 DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Μαρξ Κ. Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία από το 1848 ως το 1850 DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ
ΟΙ ΤΑΞΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1848 ΩΣ ΤΟ 1850
Ι. Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΗ ΤΟΥ 1848
II. 13 ΤΟΥ ΙΟΥΝΗ 1849
III. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ 13 ΤΟΥ ΙΟΥΝΗ 1849
IV. Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟ 1850

Σάββατο 15 Μαρτίου 2014

Μαρξ Κ. Η διαφορά της δημοκρίτειας και επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας
Μαρξ Κ. Η διαφορά της δημοκρίτειας και επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Μαρξ Κ. Η διαφορά της δημοκρίτειας και επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Πρόλογος
2. Εισαγωγή. Η αφετηρία τής διανοητικής εξέλιξης τού Karl Marx
3. Βιβλιογραφία
4. Σημείωση για το κείμενο και για την μετάφραση
5. Διαφορά τής δημοκρίτειας κι επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας, με ένα παράρτημα. Τού Δρ. Karl Heinrich Marx
α. Κείμενο
Αφιέρωση
Πρόλογος
Πρόλογος [καινούργιο σχέδιο]
Περιεχόμενα
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η διαφορά τής δημοκρίτειας κι επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας σε γενικές γραμμές
Ι. Αντικείμενο τής πραγματείας
ΙΙ. Κρίσεις για την σχέση δημοκρίτειας κι επικούρειας φυσικής
III. Δυσκολίες που αντιμετωπίζει η [θέση για την] ταυτότητα τής δημοκρίτειας και τής επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Η διαφορά τής δημοκρίτειας κι επικούρειας φυσικής στα καθέκαστα
Πρώτο κεφάλαιο: Η απόκλιση τού ατόμου από την ευθεία γραμμή
Δεύτερο κεφάλαιο: Οι ιδιότητες τού ατόμου
Τρίτο κεφάλαιο: Άτομοι αρχαί και άτομα στοιχεία
Τέταρτο κεφάλαιο: Ο χρόνος
Πέμπτο κεφάλαιο: Τα μετέωρα
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
β. Σημειώσεις
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Ι
II
III
IV
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Πρώτο κεφάλαιο
Δεύτερο κεφάλαιο
Τρίτο κεφάλαιο
Τέταρτο κεφάλαιο
Πέμπτο κεφάλαιο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
6. Τετράδια για την επικούρεια, στωική και σκεπτική φιλοσοφία
Πρώτο τετράδιο
Δεύτερο τετράδιο
Τρίτο τετράδιο
Τέταρτο τετράδιο
Πέμπτο τετράδιο
Έκτο τετράδιο
Έβδομο τετράδιο
7. Παραρτήματα
α. Γράμμα στον πατέρα
β. Hegel. Επιγράμματα
8. Ερμηνευτικές και πραγματικές σημειώσεις
9. Μετάφραση των αρχαιοελληνικών και ξενόγλωσσων φράσεων και χωρίων
10. Πίνακας των αναφερομένων έργων