Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013

Κ. Μαρξ. Τα μαθηματικά χειρόγραφα του Καρλ Μαρξ
Κ. Μαρξ. Τα μαθηματικά χειρόγραφα του Καρλ Μαρξ DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Κ. Μαρξ. Τα μαθηματικά χειρόγραφα του Καρλ Μαρξ DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμουςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Λίγα λόγια από τους μεταφραστές
Πρόλογος στη ρώσικη έκδοση του 1968
Ο Έγκελς στον Μαρξ
Ο Έγκελς στον Μαρξ
Ο Μαρξ στον Έγκελς
Δυο χειρόγραφα για το διαφορικό λογισμό
Για την έννοια της παράγωγης συνάρτησης
Ι
II
Για το διαφορικό
Ι
II
Σχέδια και συμπληρώματα της εργασίας «Για το διαφορικό»
Πρώτο σχέδιο
Δεύτερο σχέδιο
Ι
II
Τρίτο σχέδιο
Μερικά συμπληρώματα
Α) Συμπλήρωμα στη διαφόριση της uz
Για την ιστορία του διαφορικού λογισμού
Μια σελίδα που περιέχεται στο σημειωματάριο «Β (Συνέχεια του Α) II
Ι. Πρώτα σχέδια
II. Η ιστορική πορεία ανάπτυξης
III. Συνέχεια των αποσπασμάτων
Θεώρημα του Ταίυλορ, θεώρημα του Μακ-Λώριν και θεωρία των παράγωγων συναρτήσεων του Λαγκράνζ
1. Από το χειρόγραφο «Θεώρημα του Ταίυλορ, θεώρημα του Μακ-Λώριν και θεωρία των παράγωγων συναρτήσεων του Λαγκράνζ»
I
II
III. Η θεωρία των συναρτήσεων του Λαγκράνζ
2. Από το ημιτελές χειρόγραφο «Θεώρημα του Ταίυλορ»
Παραρτήματα στο χειρόγραφο «Για την ιστορία του διαφορικού λογισμού» και ανάλυση της μεθόδου του Ντ' Αλαμπέρ
Σχετικά με την ασάφεια των όρων «όριο» και «οριακή τιμή»
Σύγκριση της μεθόδου του Ντ' Αλαμπέρ με την αλγεβρική μέθοδο
Ανάλυση της μεθόδου του Ντ' Αλαμπέρ μέσα από ένα ακόμα παράδειγμα
Παραρτήματα των επιμελητών της ρώσικης έκδοσης
Παράρτημα Ι
Η έννοια του «ορίου» στις πηγές που συμβουλεύτηκε ο Μαρξ
Παράρτημα II
Σχετικά με τα λήμματα του Νεύτωνα που παραθέτει ο Μαρξ
Παράρτημα III
Σχετικά με το λογισμό των μηδενικών του Λέοναρντ Όυλερ
Παράρτημα IV
Η ανάλυση υπολοίπων των Τζων Λάντεν
Παράρτημα V
Οι αρχές του διαφορικού λογισμού σύμφωνα με τον Μπουσαρλά
Παράρτημα VI
Τα θεωρήματα των Ταίυλορ και Μακ-Λώριν και η θεωρία των αναλυτικών συναρτήσεων του Λαγκράνζ στις πηγές που χρησιμοποίησε ο Μαρξ
Σημειώσεις
Κι άλλο υλικό πάνω στα Μαθηματικά Χειρόγραφα του Μαρξ
Ο Καρλ Μαρξ και τα μαθηματικά: Για τα Μαθηματικά Χειρόγραφα του Μαρξ (Ε. Κόλμαν)
Ο Χέγκελ, ο Μαρξ και ο διαφορικός λογισμός (Σ. Σμιθ)
1. Το μαθηματικό έργο του Μαρξ
2. Η κρίση του απείρου
3. Ο Χέγκελ και το άπειρο
4. Ο Μαρξ και ο Έγκελς σχετικά με το άπειρο
5. Ο Μαρξ και ο λογισμός
6. Μεταγενέστερες εξελίξεις
7. Τι είναι μαθηματική γνώση;
Πίνακας πηγών που συμβουλεύτηκε ο Μαρξ

Ελληνική μετάφραση (μη πλήρης).