Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

Δημητρίου Σ. Η εξέλιξη του ανθρώπου. τ. 1. Ανθρωπογένεση - ΑνθρωπολογίαΔημητρίου Σ. Η εξέλιξη του ανθρώπου. τ. 1. Ανθρωπογένεση - Ανθρωπολογία DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Δημητρίου Σ. Η εξέλιξη του ανθρώπου. τ. 1. Ανθρωπογένεση - Ανθρωπολογία DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμουςΣκοπός της έκδοσης
Το ενδιαφέρον για την ανθρωπογένεση
I. ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1. Από τη μυθολογία της καταγωγής στην επιστημονική έρευνα
2. Ο «προκατακλυσμιαίος» άνθρωπος
3. Τα πρώτα ευρήματα
4. Ο «άνθρωπος του Νεάντερταλ» κι η επίθεση της αντίδρασης
5. Ο πιθηκάνθρωπος ή «όρθιος άνθρωπος»
6. Ο «άνθρωπος του Πεκίνου»
7. Η απάτη του Πίλτνταουν
8. Η ανακάλυψη του αυστραλοπιθήκου
9. Η ιδέα της εξέλιξης και ο ουμανισμός
10. Τυχαίο και εξέλιξη
II. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΗΣ
1. Ο ηθικός χαρακτήρας της «δημιουργίας»
2. Η ανάπτυξη της αστρονομίας
3. Οι θεωρίες του θερμικού θανάτου και της διαστολής του σύμπαντος
4. Ψευδοπροβλήματα και μεταφυσική
5. Η εξέλιξη των άστρων
6. Ο άνθρωπος και το σύμπαν
7. Η αντίληψη της εξέλιξης της γης
8. Στοιχεία της δομής της γης
9. Οι εξωγενείς δράσεις
10. Ο κύκλος της διάβρωσης
11. Οι ενδογενείς δράσεις
12. Οι θεωρίες των ορογενέσεων και των πλακών
13. Οι γεωλογικοί αιώνες
III. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
1. Η αντενέργεια της βιόσφαιρας στο περιβάλλον
2. Μηχανοκρατικός υλισμός και βιταλισμός
3. Ανάπτυξη της παλαιοντολογίας
4. Η εξέλιξη των ειδών
5. Ιδεολογία και επιστήμη στην ανάπτυξη της γενετικής
6. Ο νεοδαρβινισμός
7. Μοριακή βιολογία και γενετική
8. Εξέλιξη και επιλογή
9. Κληρονομικότητα και προσαρμογή
10. Η γενετική των πληθυσμών
11. Η συστημική προσέγγιση
12. Η προέλευση της ζωής
IV. Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1. Οι μεταβολές της λιθόσφαιρας στον καινοζωικό
2. Γεωλογικές μεταβολές στην Ελλάδα
3. Οι απότομες αλλαγές των παγετώνων
4. Το διάγραμμα των παγετωδών περιόδων
5. Ερμηνείες των παγετώνων
6. Χρονολόγηση της γης
7. Απόλυτες μέθοδοι χρονολόγησης του Τεταρτογενούς
8. Σχετικές μέθοδοι χρονολόγησης. Αρχαιομαγνητισμός
9. Οι θαλάσσιες επικλύσεις
10. Βροχώδεις περίοδοι και αναβαθμίδες ποταμών
11. Οι μεταβολές του κλίματος και της χλωρίδας
12. Οι μεταβολές της πανίδας
V. Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
1. Τα επιστημολογικά προβλήματα της ανθρωπολογίας
2. Η ανάπτυξη της ανθρωπολογίας
3. Η ανθρωπολογία στην Ελλάδα
4. Τα όρια της ανθρωπολογίας
5. Τα όρια με τις φυσικές επιστήμες
6. Η ενότητα της ανθρωπολογίας
7. Φυσική ανθρωπολογία
8. Οι μέθοδοι της παλαιοανθρωπολογίας
VI. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
1. Επίπεδα οργάνωσης
2. Η διαλεκτική της βιολογικής εξέλιξης
3. Η βιογεωκοινότητα
4. Τα πρωτεύοντα
5. Η βιολογική ταξινόμηση του ανθρώπου
6. Τα δεδομένα της παλαιοντολογίας
7. Η καταγωγή του ανθρώπου. Δρυοπίθηκος
8. Τα ευρήματα στην Ελλάδα
VII. Η ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣΗ
1. Εμφάνιση της νοόσφαιρας
2. Οι ανθρωπίδες
3. Αυστραλοπίθηκος της Ν. Αφρικής
4. Αυστραλοπίθηκος της Α. Αφρικής
5. Προαυστραλοπίθηκος, αυστραλοπίθηκος, μεταβατικός τύπος
6. Αρχάνθρωπος («όρθιος άνθρωπος»)
7. Παλαιάνθρωπος της Ευρώπης
8. Παλαιάνθρωπος της Ασίας και Αφρικής
9. Οι ανακαλύψεις ανθρωπίδων στην Ελλάδα
10. Ο νεάνθρωπος
VIII. ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣΗΣ
1. Τα μορφολογικά κριτήρια
2. Θεωρίες για την καταγωγή των ανθρωπίδων
3. Οι θεωρίες του πολυφυλετισμού και του «Ηωανθρώπου»
4. Τα προβλήματα του αυστραλοπιθήκου
5. Η ενότητα της ανθρωπογένεσης
6. Τα προβλήματα του παλαιανθρώπου
7. Πολυφυλετισμός ή μονοφυλετισμός
8. Το λίκνο της ανθρωπότητας. Πολυγένεση και μονογένεση
9. Τα προβλήματα του νεανθρώπου
10. Η φυλετική θεωρία
11. Πολυμορφία και μονοφυλετισμός
12. Το κριτήριο του εγκεφάλου
13. Η όρθια στάση και το χέρι
14. Μορφολογικά και πολιτισμικά κριτήρια
IX. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Οι διαφορές μεταξύ Engels και Darwin
2. Η υλική βάση της κοινωνίας
3. Οι εξωτερικές σχέσεις του ανθρώπου
4. Ο ρόλος της εργασίας στην ανθρωπογένεση
5. Η έξοδος στη σαβάνα
6. Η αλλαγή διατροφής
7. Κατάκτηση της όρθιας κίνησης
8. Το κριτήριο του εργαλείου
9. Το πέρασμα στην κατασκευή του εργαλείου
10. Μαρτυρίες των εργαλείων
X. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ
1. Ο άνθρωπος «φτιάχνει τον εαυτό του»
2. Η φροντίδα των νεογνών
3. Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας
4. Από τη ζωντανή ύλη στην κουλτούρα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ