Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Τρίτη 29 Μαΐου 2012

Klausewitz. Περί του πολέμου
Klausewitz. Περί του πολέμου DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους


Ζυλιέν Φρεντ: Ο πόλεμος κατά τον KLAUSEWITZ
ΤΡΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ KLAUSEWITZ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΜΟΥ»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΒΙΒΛΙΟ Ι. — Η φύση του πολέμου
Κεφ. Ι — Τί είναι ο πόλεμος;
Κεφ. II — Ο στόχος και τα μέσα του πολέμου
Κεφ. III — Η πολεμική ιδιοφυΐα
Κεφ. IV — Για τον κίνδυνο στον πόλεμο
Κεφ. V — Για τη φυσική προσπάθεια στον πόλεμο
Κεφ. VI — Η πληροφορία στον πόλεμο
Κεφ. VII — Η τριβή στον πόλεμο
Κεφ. VIII — Συμπεράσματα του Βιβλίου Ι
ΒΙΒΛΙΟ II. — Η θεωρία του πολέμου
Κεφ. Ι — Διαίρεση της τέχνης του πολέμου
Κεφ. II — Για τη θεωρία του πολέμου
Κεφ. III — Τέχνη του πολέμου ή επιστήμη του πολέμου
Κεφ. IV — Μεθοδισμός
Κεφ. V — Η κριτική
Κεφ. VI — Περί παραδειγμάτων
ΒΙΒΛΙΟ III. — Περί της στρατηγικής εν γένει
Κεφ. Ι — Στρατηγική
Κεφ. II — Τα στοιχεία της στρατηγικής
Κεφ. III — Ηθικά μεγέθη
Κεφ. IV — Οι κύριες ηθικές δυνάμεις
Κεφ. V — Πολεμική αρετή του στρατού
Κεφ. VI — Η αφοβία
Κεφ. IX — Ο αιφνιδιασμός
Κεφ. Χ — Ο δόλος
ΒΙΒΛΙΟ IV. — Η συμπλοκή
Κεφ. Ι — Γενική θεώρηση
Κεφ. II — Χαρακτήρας της σύγχρονης μάχης
Κεφ. V — Σημασία της συμπλοκής
Κεφ. IX — Η κύρια μάχη. Η απόφαση της
Κεφ. Χ — Η κύρια μάχη. Τα επακόλουθα της νίκης
Κεφ. XI — Η κύρια μάχη. Η χρήση της μάχης
ΒΙΒΛΙΟ VI. — Η άμυνα
Κεφ. Ι — Επίθεση και άμυνα
Κεφ. II — Αμοιβαίοι συσχετισμοί της επίθεσης και της άμυνας στην τακτική
Κεφ. III — Αμοιβαίοι συσχετισμοί της επίθεσης και της άμυνας στη στρατηγική
Κεφ. IV — Συγκεντρωτικός χαρακτήρας της επίθεσης κι αποκεντρωτικός της άμυνας
Κεφ. VI — Έκταση των μέσων της άμυνας
Κεφ. VII — Αλληλεπίδραση της άμυνας και της επίθεσης
ΒΙΒΛΙΟ VII. — Η επίθεση
Κεφ. Ι — Συσχετισμοί της επίθεσης και της άμυνας
Κεφ. II — Φύση της στρατηγικής επίθεσης
Κεφ. III — Για τους σκοπούς της στρατηγικής επίθεσης
Κεφ. IV — Φθίνουσα δύναμη της επίθεσης
Κεφ. V — Το κορυφαίο σημείο της επίθεσης
ΒΙΒΛΙΟ VIII. — Το πολεμικό σχέδιο
Κεφ. Ι — Γενική θεώρηση
Κεφ. II — Απόλυτος πόλεμος και πραγματικός πόλεμος
Κεφ. III — Α. — Εσωτερική συνοχή του πολέμου
Β. — Περί του μεγέθους του σκοπού του πολέμου και περί των προσπαθειών που θα τον προσφέρουν
Κεφ. IV — Ακριβέστερος καθορισμός του σκοπού του πολέμου. Η ήττα του εχθρού
Κεφ. V — Ακριβέστερος καθορισμός του σκοπού του πολέμου (συνέχεια). Περιορισμένος σκοπός
Κεφ. VI — Α. — Επίδραση του πολιτικού αντικειμενικού στόχου στο στρατιωτικό σκοπό
Β. — Ο πόλεμος είναι ένα όργανο της πολιτικής
Κεφ. VII — Περιορισμένος σκοπός. Επιθετικός πόλεμος
Κεφ. VIII — Περιορισμένος σκοπός. Η άμυνα
Κεφ. IX — Το πολεμικό σχέδιο όταν ο σκοπός είναι η καταστροφή του εχθρού
Εργογραφία του Καρλ Φον Κλαούζεβιτς