Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019

Ντήτριχ Τ. Το ενεργό βιομηχανικό σχολείο του Σοβιετικού παιδαγωγού Π. Π. ΜπλόνσκιΝτήτριχ Τ. Το ενεργό βιομηχανικό σχολείο του Σοβιετικού παιδαγωγού Π. Π. Μπλόνσκι DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Ντήτριχ Τ. Το ενεργό βιομηχανικό σχολείο του Σοβιετικού παιδαγωγού Π. Π. Μπλόνσκι DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

Αναρτάται ταυτόχρονα και στη βιβλιοθήκη του βραχόκηπου.
Ευχαριστούμε τον σ. Σ.Τ. για την ψηφιοποίηση (σάρωση και επεξεργασία)Πρόλογος
Βιογραφικό σημείωμα
I. Θεωρία της αγωγής του νέου σχολείου
II. Οργάνωση του νέου σχολείου
1) Ο παιδικός κήπος
2) Το πρωτοβάθμιο ένεργό σχολείο
3) Το δευτεροβάθμιο ένεργό σχολείο
III. Οι θεμελιώδεις άρχές τής παιδαγωγικής του Μπλόνσκι
IV. Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Μπλόνσκι
Παράρτημα I. Για το ενιαίο σχολείο εργασίας της ΕΣΣΔ
Παράρτημα II. Χάρτης του σύγχρονου σχολείου

Παπαδοπούλου Ε. Β. Σουχομλίνσκι: «Το σχολείο της Χαράς»Παπαδοπούλου Ε. Β. Σουχομλίνσκι: «Το σχολείο της Χαράς» DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Παπαδοπούλου Ε. Β. Σουχομλίνσκι: «Το σχολείο της Χαράς» DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

Αναρτάται ταυτόχρονα και στη βιβλιοθήκη του βραχόκηπου.Πρόλογος
Εισαγωγή. Η σοβιετική παιδαγωγική επιστήμη κατά τον 20ο αιώνα
Δημιουργία και ανάπτυξη του σοβιετικού εκπαιδευτικού συστήματος
Η συμβολή του Β. Σουχομλίνσκι στην παιδαγωγική επιστήμη
ΜΕΡΟΣ I. Οι θεωρητικές βάσεις των ανθρωπιστικών ιδεών του Β. Σουχομλίνσκι
I.1. Αγωγή χωρίς τιμωρίες. Η κεντρική ιδέα του παιδαγωγικού συστήματος του Β. Σουχομλίνσκι
I.2. Προβλήματα διδακτικής στην παιδαγωγική κληρονομιά του Β. Σουχομλίνσκι
I.3. Το Σχολείο της Χαράς. Ο συγκινησιακός παράγοντας στην πραγματοποίηση της εκπαίδευσης
I.4. Η συνεργασία με την οικογένεια
I.5. Η προσωπικότητα του παιδαγωγού
ΜΕΡΟΣ II. Ο Β. Σουχομλίνσκι για την εκπαίδευση
ΙΙ.1. Παιδική ηλικία. Η καθημερινή ανακάλυψη του κόσμου
ΙΙ.2. Οι γνώσεις είναι απαραίτητες για τον άνθρωπο, γιατί είναι άνθρωπος
II.3. Η εργατικότητα, στοιχείο της πνευματικής ζωής
ΙΙ.4. Η γνώση του κόσμου των αισθημάτων
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ