Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Τετάρτη 12 Απριλίου 2017

Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ


Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
Ια: Έπος, Λυρική Ποίηση, Δράμα στην Κλασική Περίοδο
Ιβ: Το Δράμα στην Κλασική Περίοδο
ΙΙ: Iστορία, Φιλοσοφία, Ρητορική στην Κλασική Περίοδο

Στο libgen υπάρχει και σε pdf.

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ αυτή εργασία Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας έχει σκοπό να δώσει μια συστηματοποιημένη ανάλυση της Ιστορίας της αρχαίας Ελληνικής και της Βυζαντινής λογοτεχνίας, κάτω από το φως της μαρξιστικής - λενινιστικής θεωρίας. Η Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας πρέπει να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορικής εξέλιξης της λογοτεχνίας αυτής, από τα αρχαιότατα χρόνια ως το τέλος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
(από την εισαγωγή της Συντακτικής Επιτροπής)

Το τρίτομο αυτό έργο αναρτάται ταυτόχρονα και στη βιβλιοθήκη του βραχόκηπου.
Ευχαριστούμε τον σ. Σ.Τ. για την ψηφιοποίηση (σάρωση και επεξεργασία)
  ΤΟΜΟΣ Ια: Έπος, Λυρική Ποίηση, Δράμα στην Κλασική Περίοδο
Της Συντακτικής Επιτροπής
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Γενικά Προβλήματα της Ιστορίας της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας
1. Προϊστορική και Κλασική Ελλάδα
2. Περίοδοι Ανάπτυξης της Ιστορίας της Ελληνικής Λογοτεχνίας
3. Η Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία και η Δουλοκτητική Κοινωνία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: Η Ελληνική Γλώσσα
1. Το Πρόβλημα της Γένεσης της Ελληνικής Γλώσσας
2. Οι Αρχαίες Ελληνικές Διάλεκτοι
3. Η Γλώσσα της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Τα Πρωτα Σταδια της Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας
1. Το Πρόβλημα της Λογοτεχνικής Κληρονομιάς στην Αρχαία Ελλάδα ως την Αθημαϊκή Ηγεμονία
2. Το Ενδιαφέρον για τη Μελέτη της Λογοτεχνίας στο Αθηναϊκό Κράτος
3. Εκτίμηση των Λογοτεχνικών Φαινομένων Ύστερα από τον Αριστοτέλη
4. Από τους Λόγιους της Αλεξάνδρειας και της Περγάμου ως τους Ευρωπαίους Ουμανιστές
5. Αρχή της Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας στους Νέους Χρόνους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Πηγές της Ελληνικής Λογοτεχνίας
1. Η Αρχαία Ελληνική Λαϊκή Δημιουργία
2. Οι Μύθοι για τους Θεούς και τους Ήρωες. Ο Ρόλος τους στην Ανάπτυξη της Αρχαίας Ελληνικής Ποίησης
3. Μύθος
4. Τραγούδια με Θέματα της Καθημερινής Ζωής
5. Διδακτικοί Μύθοι
6. Η Αρχαία Ελληνική Κοινωνία στο Προτσές της Αποσύνθεσης του Καθεστώτος των Γενών και η Γένεση του Έπους
ΕΠΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Ο Όμηρος
1. Το Πρόβλημα της Προσωπικότητας του Ομήρου στην Αρχαιότητα
2. Αοιδοί και Ραψωδοί
3. Τρωϊκός Επικός Κύκλος
4. "Ιλιάδα"
5. "Οδύσσεια"
6. Επικό Ύφος
7. Φαινόμενα "Χρονολογικής Ασυμφωνίας" στα Ομηρικά Ποιήματα
8. Αντιφάσεις στα Ομηρικά Ποιήματα. Το Πρόβλημα της Ενότητας των Ποιημάτων
9. Το Ομηρικό Έπος και η Λαϊκή Επική Δημιουργία άλλων Λαών
10. Συμπέρασμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Το Ομηρικό Ζήτημα
1. Η Διάδοση και η Καταγραφή των Ομηρικών Ποιημάτων. Το Πρόβλημα της Σύνταξης στα Χρόνια του Πεισίστρατου
2. Κριτική του Κειμένου και Ερμηνεία του Ομήρου στην Αρχαιότητα
3. Το Ομηρικό Ζήτημα στη Δυτική Ευρώπη ως τον Φ. Α. Βολφ
4. Οι Κυριότερες Θεωρίες της Καταγωγής και της Ανάπτυξης του Ομηρικού Έπους το 19-20 Αιώνα
Η Σύγχρονη Θέση του Ομηρικού Ζητήματος (Συμπλήρωμα στο VI Κεφάλαιο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: Ο Όμηρος στις Λογοτεχνίες της Δυτικής Ευρώπης
1. Ρώμη
2. Ιταλία
3. Γαλλία
4. Αγγλία
5. Κάτω Χώρες, Γερμανία και Ελβετία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: Ο Όμηρος στη Ρωσική Λογοτεχνία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: Κυκλικά Ποιήματα και Ομηρικοί Ύμνοι
1. Κυκλικά Ποιήματα
2. Ομηρικοί Ύμνοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X: Ο Ησίοδος και το Διδακτικό Έπος
1. 0ι Κοινωνικές Βάσεις του Διδακτικού Έπους
2. Ο Ησίοδος και το Ποίημά του "Έργα και Ημέραι"
3. Το Ύφος του Ησίοδου και τα Ρεαλιστικά του Χαρακτηριστικά
4. "Θεογονία"
5. "Ασπίς Ηρακλέους" και άλλα Έργα που Αποδίδονται στον Ησίοδο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI: Η Επική Ποίηση μετά τον Ησίοδο
1. Γενεαλογικό Έπος
2. Ιερά Έπη
3. Νεότερο Ηρωϊκό Έπος
4. Φιλοφοσικό Έπος
5. Παρωδίες Ηρωϊκού Έπους
ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII: Η Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση - Εισαγωγή
1. Μια Γενική Ιδέα για τη Λυρική Ποίηση στην Ελλάδα. Το Πέρασμα από το Λαϊκό Τραγούδι στην Προσωπική Λυρική Ποίηση
2. Εθιμικές Βάσεις της Ελληνικής Λυρικής Ποίησης. Ο Δεσμός με τη Μουσική
3. Η Διάσωση των Κειμένων των Αρχαίων Ελληνικών Λυρικών. Είδη της Λυρικής Ποίησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII: Ελεγειακή Ποίηση
1. Η Σημασία του Όρου "Ελεγεία" στους Αρχαίους Έλληνες. Η Μορφή της Ελληνικής Ελεγείας
2. Καλλίνος
3. Τυρταίος
4. Μίμνερμος
5. Σόλων
6. Θέογνις
7. Φωκυλίδης
8. Ξενοφάνης
9. Γενικός Χαρακτηρισμός της Ελεγειακής Ποίησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV: Ιαμβική Ποίηση
1. Σημασία και Προέλευση του Όρου Ίαμβος. Μορφές του Ιάμβου
2. Αρχίλοχος
3. Σιμωνίδης ο Αμοργινός
4. Ιππώναξ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV: Οι πιο Απλές Μορφές της Μελικής Ποίησης
1. Σημασία του Όρου "Μέλος". Αρχαία Ελληνική Μουσική
2. Δωρικό Μέλος. Τέρπανδρος, Κλονάς, Θαλήτας
3. Αλκμάν
4. Αιολικό Μέλος. Αλκαίος
5. Σαπφώ
6. Σικελικό Μέλος. Στησίχορος
7. Ίβυκος
8. Ανακρέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI: Η Πανηγυρική Λυρική Ποίηση και οι Πρώτοι Εκπρόσωποί της
1. Ο Διθύραμβος, η Καταγωγή και η Μορφή της Εκτέλεσής του. Κυκλικοί Χοροί
2. Ο Αρίων και η Σημασία του στην Ιστορία της Διαμόρφωσης του Διθύραμβου
3. Λάσος ο Ερμιονεύς
4. Σιμωνίδης ο Κείος
5. Τιμοκρέων
6. Ελληνίδες Ποιήτριες (Κόριννα, Πράξιλλα κ.α.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII: Πίνδαρος
1. Η Ζωή του Πίνδαρου
2. Τα Έργα του Πίνδαρου
3. Οι Πολιτικές, Θρησκευτικές και Ηθικές Αντιλήψεις του Πίνδαρου
4. Ο Πίνδαρος στην Αρχαία και στη Νέα Λογοτεχνία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVIII: Βακχυλίδης και Τιμόθεος
1. Βακχυλίδης
2. Τιμόθεος
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

ΤΟΜΟΣ Ιβ: Το Δράμα στην Κλασική Περίοδο
ΔΡΑΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΧ: Οι Απαρχές του Ελληνικού Δράματος
1. Η Γένεση του Δράματος
2. Η Λατρεία του Διόνυσου και ο Διθύραμβος
3. Οι Απαρχές του Ελληνικού Δράματος
4. Δραματικές Παραστάσεις και Γιορτές προς Τιμήν του Διονύσου
5. Οι Πρώτοι Έλληνες Τραγικοί Θέσπις και Φρύνιχος
6. Πηγές και Νεότερη Φιλολογία για το Πρόβλημα της Προέλευσης της Τραγωδίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX: Οργάνωση των Παραστάσεων και Διαρρύθμιση του Θεάτρου
1. Μαρτυρίες για Δραματικούς Αγώνες
2. Η Οργάνωση των Παραστάσεων
3. Διαρρύθμιση του Ελληνικού Θεάτρου
4. Σκηνικά και Θεατρικές Μηχανές
5. Οι Ηθοποιοί και η Κοινωνική τους Θέση
6. Ενδυμασίες και Προσωπεία των Ηθοποιών
7. Χορός
8. Το Κοινό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXI: Αισχύλος
1. Η Εποχή του Αισχύλου
2. Ο Βίος του Αισχύλου
3. Έργα του Αισχύλου
4. Ο Γενικός Χαρακτήρας των Έργων του Αισχύλου και η Θεατρική Ερμηνία των Τραγωδιών του
5. Μορφές των Τραγωδιών του Αισχύλου
6. Κοινωνικές και Πολιτικές Ιδέες του Αισχύλου
7. Θρησκευτικές και Ηθικές Ιδέες του Αισχύλου
8. Το Πρόβλημα της Μοίρας και της Προσωπικότητας του Ανθρώπου. Τραγική Ειρωνεία
9. Η Γλώσσα και το Ύφος του Αισχύλου
10. Η Αξιολόγηση του Αισχύλου στην Αρχαιότητα και η Παγκόσμια Σημασία του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXII: Ο Αιώνας του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXIII: Ο Σοφοκλής και η Δραματουργία του
1. Βίος του Σοφοκλή
2. Έργα του Σοφοκλή
3. Δραματουργία του Σοφοκλή
4. Η Αξιολόγηση του Σοφοκλή στην Αρχαιότητα και η Επίδρασή του στη Μεταγενέστερη Λογοτεχνία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXIV: Ευριπίδης
1. Ο Βίος του Ευριπίδη
2. Έργα του Ευρυπίδη. Τραγωδίες
3. Σατυρικά Δράματα
4. Αποσπάσματα από Τραγωδίες του Ευριπίδη
5. Κοσμοθεωρία του Ευρυπίδη και Αξιολόγησή του στην Αρχαιότητα και στους Νεότερους Χρόνους
6. Δραματουργία του Ευριπίδη
7. Άλλοι Τραγικοί Ποιητές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXV: Οι Απαρχές της Κωμωδίας και η Αρχαία Αττική Κωμωδία
1. Η μελέτη του Προβλήματος της Κωμωδίας
2. Προέλευση της Αρχαίας Αττικής Κωμωδίας
3. Διάρθρωση της Κωμωδίας
4. Υποκριτές και Χορός
5. Σικελική Κωμωδία και Μίμος. Επίχαρμος και Σώφρονας. Φλυάκες
6. Οι Πρώτες Τακτικές Παραστάσεις Κωμωδιών στην Αθήνα και οι Πρώτοι Κωμικοί Ποιητές. Κρατίνος
7. Κράτης. Φερεκράτης. Εύπολης. Πλάτωνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXVI: Αριστοφάνης
1. Ο Βίος του Αριστοφάνη και τα Πρώτα του έργα. "Αχαρνής"
2. "Ιππής" και "Νεφέλες. Πολιτική και Κοινωνική Βάση αυτών των δύο Κωμωδιών
3. "Σφήκες" και "Ειρήνη"
4. "Όρνιθες"
5. Η "Λυσιστράτη" και η Πολιτική της Σημασία
6. "Θεσμοφοριάζουσες". "Βάτραχοι". Σχέση του Αριστοφάνη με τον Ευριπίδη και Μέθοδες Λογοτεχνικής Κριτικής
7. "Εκκλησιάζουσες" και "Πλούτος"
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXVII: Δραματουργία του Αριστοφάνη
1. Κοινωνικό-Πολιτικός και Λογοτεχνικός Χαρακτηρισμός του Αριστοφάνη
2. Αλλαγή του Χαρακτήρα της Κωμωδίας. Μέση Αττική Κωμωδία
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΛΠ.
Εξηγήσεις για την Εικονογράφηση
Κατάλογος Συντμήσεων
Εικόνες (Εκτός Κειμένου)
Εικόνες (Εντός Κειμένου)
Κοσμήματα
Εξώφυλλο και Ψευδοτίτλοι
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΟΣ ΙΙ: Iστορία, Φιλοσοφία, Ρητορική στην Κλασική Περίοδο
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Οι Απαρχές της Ελληνικής Πεζογραφίας
1. Γένεση της Ελληνικής Πεζογραφίας στις Ιωνικές Πόλεις της Μικράς Ασίας
2. Η Εμφάνιση της Γραφής στην Ελλάδα και τα Αρχαιότατα Μνημεία της
3. Η Αρχαιότατη Ιστοριογραφία στους Έλληνες και οι Λογογράφοι. Κάδμος ο Μιλήσιος
4. Εκαταίος ο Μιλήσιος
5. Ακουσίλαος ο Αργείος
6. Χάρωνας ο Λαμψακηνός
7. Λογογράφοι της Νεότερης Ομάδας. Ξάνθος ο Λύδος, Ελλάνικος ο Μυτιληναίος
8. Φερεκύδης
9. Γενική Επισκόπηση των Λογογράφων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: Ηρόδοτος
1. Ο Βίος του Ηρόδοτου
2. Η "Ιστορία" του Ηρόδοτου
Α) Εισαγωγή
Β) Πηγές του Ηρόδοτου
Γ) Θέμα και Περιεχόμενο της "Ιστορίας"
Δ) Σύνθεση της Ιστορίας
Ε) Που Έγραψε ο Ηρόδοτος την "Ιστορία"
3. Ο Ηρόδοτος σαν Ιστορικός και σαν Συγγραφέας
Α) Πολιτικές Απόψεις του Ηρόδοτου
Β) Κοσμοθεωρία του Ηρόδοτου
Γ) Σχέση του Ηρόδοτου με τους Μύθους
4. Η "Ιστορία" του Ηρόδοτου σαν Ιστορική Πηγή και σαν Λογοτεχνικό Έργο
5. Λόγοι και Διάλογοι στον Ηρόδοτο
6. Χαρακτηρισμοί των Ιστορικών Προσωπικοτήτων στον Ηρόδοτο
7. Τα "Επεισόδια" στην "Ιστορία" του Ηρόδοτου
8. Πως Έκριναν τον Ηρόδοτο οι Σύγχρονοί του και οι Επόμενες Γενιές
9. Ο Ηρόδοτος "Πατέρας της Ιστορίας"
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Θουκυδίδης
1. Ο Βίος του Θουκυδίδη
2. Το Ιστορικό Έργο του Θουκυδίδη
Α) Περιεχόμενο της "Ιστορίας"
Β) Πότε και με ποια Σειρά Γράφηκε η "Ιστορία"
Γ) Η Έκδοση της "Ιστορίας"
3. Ο Θουκυδίδης σαν Ιστορικός και σαν Συγγραφέας
Α) Εισαγωγή
Β) Πολιτικές Απόψεις του Θουκυδίδη
Γ) Ορθολογισμός του Θουκυδίδη
Δ) Ο Θουκυδίδης σαν Συγγραφέας
4. Πως Έκριναν τον Θουκυδίδη οι Σύγχρονοί του και οι Επόμενες Γενιές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Ξενοφώντας
1. Βίος του Ξενοφώντα
2. Έργα του Ξενοφώντα
3. Πολιτικές Απόψεις του Ξενοφώντα
4. "Σωκρατικά Έργα"
5. "Κύρου Παιδεία"
6. Ιστορικά Έργα
7. Έργα του Ξενοφώντα πάνω σε Διάφορα Θέματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Μεταγενέστεροι Ιστορικοί
1. Μεταγενέστεροι Ιστορικοί
2. Κτησίας
3. Κράτιππος
4. Ίωνας
5. Στησίμβροτος
6. Ο Ιστορικός της Οξυρρύγχου
7. Φίλιστος
8. Τίμαιος
9. Η Ρητορική Κατεύθυνση στην Ιστοριογραφία
10. Έφορος
11. Θεόπομπος
12. Σύγκριση του Ύφους των Έργων του Έφορου και του Θεόπομπου
13. Έργα των Ιστορικών του 4ου Αιώνα Π.Χ. που δεν Ανήκουν στη Ρητορική Κατεύθυνση
14. Aτθίδες
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Η Ελληνική Φιλοσοφία από τη Γένεσή της ως τον Πλάτωνα
1. Γενικός Χαρακτηρισμός της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
2. Σχολή της Μιλήτου
3. Ηράκλειτος ο Εφέσιος
4. Σχολή των Πυθαγόρειων
5. Ελεατική Σχολή
6. Επίχαρμος
7. Εμπεδοκλής
8. Αναξαγόρας
9. Οι Ατομικοί Λεύκιππος και Δημόκριτος
10. Σοφιστές
11. Σωκράτης
12. Σωκρατικές Σχολές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: Πλάτωνας
1. Βίος του Πλάτωνα
2. Έργα του Πλάτωνα
3. Αισθητικές Απόψεις του Πλάτωνα
4. Λογοτεχνικές Μέθοδοι στους Διαλόγους του Πλάτωνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: Αριστοτέλης
1. Βίος του Αριστοτέλη
2. Έργα του Αριστοτέλη
3. Διάλογοι
4. Κατάλογοι Ιστορικών Στοιχείων και "Διδασκαλίαι"
5. Φιλοσοφία του Αριστοτέλη
6. "Αθηναίων Πολιτεία" και "Πολιτικά"
7. Έργα του Αριστοτέλη για τη Θεωρία της Λογοτεχνίας "Ποιητική"
8. "Ρητορική"
9. Λογοτεχνικές Θεωρίες του Αριστοτέλη
ΡΗΤΟΡΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: Η Γένεση της Ρητορικής στην Ελλάδα
1. Η Αρχαιότατη Ελληνική Ρητορική
2. Η Ανάπτυξη της Ρητορικής στην Αθήνα
3. Αντιφώντας
4. Ανδοκίδης
5. Λυσίας
6. Ισοκράτης
Α) Ο Βίος του
Β) Πολιτικές Απόψεις του Ισοκράτη
Γ) Τα Έργα του Ισοκράτη
Δ) Ο Ισοκράτης σαν Συγγραφέας
7. Ισαίος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X: Ο Δημοσθένης και οι Σύγχρονοί του
1. Δημοσθένης
Α) Ο Βίος του Δημοσθένη και οι Λόγοι του
Β) Πολιτικές Απόψεις του Δημοσθένη
Γ) Λόγοι που Αποδίδονται στο Δημοσθένη
Δ) Γλώσσα και Ύφος του Δημοσθένη
2. Αισχίνης
3. Υπερείδης
4. Λυκούργος
5. Δείναρχος
6. Δημήτριος Φαληρέας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αποσπάσματα από Έργα των Λογογράφων και των Μεταγενέστερων Ιστορικών
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Εικόνες (Εκτός Κειμένου)
Εικόνες (Εντός Κειμένου)
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ