Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018

Wiener N. Κυβερνητική και κοινωνίαWiener N. Κυβερνητική και κοινωνία DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Wiener N. Κυβερνητική και κοινωνία DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμουςΠρόλογος του μεταφραστού
Εισαγωγή
1. Η ιστορία της Κυβερνητικής
2. Πρόοδος και Εντροπία
3. Ακαμψία και Μάθηση. Δύο υποδείγματα συμπεριφοράς επικοινωνίας
4. Ο Μηχανισμός και η ιστορία της γλώσσης
5. Η οργάνωση ως μήνυμα
6. Νόμος και επικοινωνία
7. Επικοινωνία, μυστικότης και κοινωνική πολιτική
8. Ο ρόλος του διανοουμένου και του επιστήμονος
9. Η Πρώτη και η Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση
10. Μερικές μηχανές επικοινωνίας και το μέλλον τους
11. Γλώσσα, σύγχυση και παρεμβολή παρασίτων

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Πλατόνοφ Κ. (επιμ.) Ψυχολογία της προσωπικότηταςΠλατόνοφ Κ. (επιμ.) Ψυχολογία της προσωπικότητας DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Πλατόνοφ Κ. (επιμ.) Ψυχολογία της προσωπικότητας DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμουςΠρόλογος
Κεφάλαιο Ι
Εισαγωγή στη μελέτη της προσωπικότητας
Πρόσωπο και συνείδηση
Οι σχέσεις της προσωπικότητας
Γενικές ιδιότητες της προσωπικότητας
Η δυναμική και λειτουργική διάρθρωση της προσωπικότητας
Κεφάλαιο II
Η μελέτη της προσωπικότητας και των σχέσεων ανάμεσα στα άτομα - μέθοδοι
Συνεντεύξεις, έρευνες, τεστ
Μέθοδος γενικοποίησης των ανεξαρτήτων χαρακτηριστικών
Κεφάλαιο III
Η εργασία και οι βασικές ιδιότητες του νευρικού συστήματος
Κεφάλαιο IV
Οι φυσιολογικές εκδηλώσεις των βασικών ιδιοτήτων του νευρικού συστήματος των χειριστών μηχανημάτων
Οι φυσιολογικές εκδηλώσεις των βασικών ιδιοτήτων του νευρικού συστήματος στην εργασία του προσαρμοστή
Κεφάλαιο V
Η προσοχή και η εργασία
Ο ρόλος της προσοχής στην εργασία
Κεφάλαιο VI
Η εκπαίδευση της προσοχής μέσ' την εργασία
Κεφάλαιο VII
Η εργασία και τα χαρακτηριστικά της βούλησης της προσωπικότητας
Κεφάλαιο VIII
Διαμόρφωση των βουλητικών γνωρισμάτων της προσωπικότητας στην εργασία
Κεφάλαιο IX
Οι ιδιότητες του χαρακτήρα όπως διαμορφώνονται μέσα στους κόλπους της κολλεκτίβας
Κεφάλαιο Χ
Η κολλεκτίβα του εργοστασίου σαν παράγοντας διαμόρφωσης της προσωπικότητας
Η επιρροή της κολλεκτίβας και η επιρροή από τη μεσολάβηση της κολλεκτίβας
Κεφάλαιο XI
Η κοινωνιοψυχολογική δομή των ηθικών και αισθητικών συναισθημάτων
Ο συσχετισμός των ηθικών και αισθητικών συναισθημάτων στο σοβιετικό εργάτη
Η Διαμόρφωση των ηθικών και αισθητικών συναισθημάτων μέσα στην εργασία
Κεφάλαιο XII
Τεχνική και Δημιουργικό Πνεύμα
Οι συνθήκες που γεννούν την δημιουργική δραστηριότητα
Οι ιδιομορφίες της δημιουργικής σκέψης στον εργάτη
Κεφάλαιο XIII
Ο προγραμματισμός και οι εκτελεστικές ιδιότητες της εργασίας του εργάτη
Συμπεράσματα

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

Μπλάουμπεργκ Ι.Β., Σαντόφσκι Β.Ι., Γιούντιν Ε.Γκ. Θεωρία συστημάτων. Φιλοσοφικά και μεθοδολογικά προβλήματαΜπλάουμπεργκ Ι.Β., Σαντόφσκι Β.Ι., Γιούντιν Ε.Γκ. Θεωρία συστημάτων. Φιλοσοφικά και μεθοδολογικά προβλήματα DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους

Μπλάουμπεργκ Ι.Β., Σαντόφσκι Β.Ι., Γιούντιν Ε.Γκ. Θεωρία συστημάτων. Φιλοσοφικά και μεθοδολογικά προβλήματα DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους

Πρόλογος
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ I. ΣΎΝΤΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΔΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Δομικά Συστήματα Ιδεών σαν έκφραση των νέων τάσεων στην επιστημονική γνώση
1. Γενικές επιστημονικές προϋποθέσεις της έρευνας Δομικών Συστημάτων
2. Κύριες κατευθύνσεις και βασικές αρχές της έρευνας Δομικών Συστημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η «Γενική θεωρία Συστημάτων του Λ. φον Μπερτάλανφι»: Η εξέλιξη των ιδεών του και των κυρίων αποτελεσμάτων του
1. Η καταγωγή της «Γενικής θεωρίας Συστημάτων» του Λ. φον Μπερτάλανφι
2. Βασικές απόψεις και αρχές της «Γενικής θεωρίας Συστημάτων»
3. Μεθοδολογική σημασία της «Γενικής θεωρίας Συστημάτων»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η εξέλιξη της έρευνας στη Γενική θεωρία Συστημάτων και Προσέγγισης Συστημάτων, στις δεκαετίες 1950 και 1970
1. Σύντομη περιγραφή των βασικών τάσεων εξέλιξης της Γενικής θεωρίας Συστημάτων και της Προσέγγισης Συστημάτων στις δεκαετίες 1950 καί 1970
2. Η οργάνωση της σύγχρονης έρευνας των συστημάτων
ΜΕΡΟΣ II. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η Προσέγγιση Συστημάτων και οι βασικές κατευθύνσεις στα Συστήματα Έρευνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Τα φιλοσοφικά προβλήματα της Προσέγγισης των Συστημάτων
1. Τα «Συστήματα Εικόνας τού Κόσμου»
2. Επιστημολογικά προβλήματα της Προσέγγισης των Συστημάτων
3. Η Προσέγγιση Συστημάτων και ο Διαλεκτικός Υλισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Τα Λογικά και Μεθοδολογικά Προβλήματα της Προσέγγισης των Συστημάτων
1. Η μελέτη του Συστήματος Αντικειμένου καί Συστήματα μελέτης του Αντικειμένου αυτού
2. Ανάλυση και σύνθεση του Συστήματος Αντικειμένου
3. Σχηματική περιγραφή των λογικών και μεθοδολογικών στόχων των Συστημάτων Έρευνας
4. Η έννοια «Σύστημα»
5. Οι διάφορες ομάδες Εννοιών Συστήματος και το πρόβλημα του ορισμού τους
6. Οι έννοιες του Στοιχείου, της Ολότητας, του Συνδέσμου, του Μέρους και του Όλου
7. Μια γενικευμένη ταξινόμηση των Συστημάτων σύμφωνα με την Οργανισμικότητά τους
8. Ταξινόμηση των Συστημάτων σε κλειστά κι ανοιχτά
9. Τα λογικά και μεθοδολογικά προβλήματα των Συστημάτων Έρευνας κι ο στόχος της δημιουργίας μιας Μεταθεωρίας Συστημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Γενική θεωρία Συστημάτων
1. Ειδικά χαρακτηριστικά τής Γενικής θεωρίας Συστημάτων
2. Η ποικιλομορφία Προσεγγίσεων στην κατασκευή της Γενικής θεωρίας Συστημάτων
3. Η θεωρία Γενικών Συστημάτων σαν Μεταθεωρία
4. Κύριες τάσεις στην παραπέρα ανάπτυξη της Γενικής θεωρίας Συστημάτων
ΜΕΡΟΣ III. Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Τύποι εφαρμογών της θεωρίας Συστημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Η προσέγγιση συστημάτων στη βιολογία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Οι θεωρίες συστημάτων στην Ψυχολογία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Η Προσέγγιση των Συστημάτων στην Κοινωνική Γνώση
1. Η Δομή και η Ιστορία των υπό έρευνα Αντικειμένων
2. Μέθοδοι Ανάλυσης της Κοινωνικής Πραγματικότητας
3. Το Κοινωνικό και το Ατομικό
4. Η Προσέγγιση των Συστημάτων και η λειτουργικότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Η Ανάλυση των Συστημάτων σα μια εφαρμογή των ιδεών της Προσέγγισης των Συστημάτων στα προβλήματα Διεύθυνσης και Ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Τα Παράδοξα των Συστημάτων Σκέψης
1. Η γενική διατύπωση των Παραδόξων των Συστημάτων
2. Για την ερμηνεία των Συστημάτων του Παράδοξου
3. Τα Παράδοξα των Συστημάτων Σκέψης και η ιδιομορφία των Συστημάτων Γνώσης
Συμπέρασμα. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Βιβλιογραφία

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018

Τι είδαμε στη Σοβιετική Ένωση. Αναμνήσεις - Εντυπώσεις 1921-1966Τι είδαμε στη Σοβιετική Ένωση. Αναμνήσεις - Εντυπώσεις 1921-1966 PDF Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

Αυτή τη θαυμαστή πορεία των σοβιετικών ανθρώπων προς τα ύψη, προς το φως είχαν τη χαρά και την τιμή να παρακολουθήσουν αρκετοί έλληνες εργαζόμενοι — εργάτες, αγρότες, διανοούμενοι, καλλιτέχνες — προσκαλεσμένοι της μεγάλης χώρας του σοσιαλισμού και να καταγράψουν τις εντυπώσεις τους από τις διάφορες φάσεις της. Επιλογή των εντυπώσεων αυτών — που αποτελοϋν πολυτιμότατη ιστορική μαρτυρία — εκδίδουμε σήμερα σαν μια μικρή προσφορά τιμής στα πενηντάχρονα του Μεγάλου Οχτώβρη.
(από την εισαγωγή)

Το έργο αυτό αναρτάται ταυτόχρονα και στη βιβλιοθήκη του βραχόκηπου.
Ευχαριστούμε τον σ. Σ.Τ. για την ψηφιοποίηση (σάρωση και επεξεργασία)
  Προσφορά στο Μεγάλο Οχτώβρη
Πρώτα χρόνια (Σεραφείμ Μάξιμος)
Η φορντίδα για την υγεία στην ΕΣΣΔ (Νίκος Καζαντζάκης)
Εντυπώσεις από τη Σοβιετική Ένωση (Γιώργης Νικούλης)
Απάντηση σε ψευδολογίες (Κώστας Γκέφος)
Μέθοδες ψευτιάς και συκοφαντίας (Γιάννης Αντωνιάδης)
Εικόνες από τη σοβιετική ζωή (Παπαγεωργίου)
Στο Μαγνιτιγκόρσκ (Γκρόζος, Καραγιάννης, Ντάβας, Καζαντζής)
Σα να γυρίζω από έναν άλλο κόσμο (Μαρούλη)
Η καλλιτεχνική ζωή στην ΕΣΣΔ (Δημήτρης Μητρόπουλος)
Πόθος της ζωής μου ήταν να γνωρίσω την ΕΣΣΔ (Κώστας Βάρναλης)
ΕΣΣΔ, η ελπίδα των καταπιεσμένων (Δημήτρης Γληνός)
Εγερτήριο ζάλπισμα (Δημήτρης Γληνός)
Η σοβιετική λογοτεχνία (Κώστας Βάρναλης - Δημήτρης Γληνός)
Στιγμιότυπα απ' τη σοβιετική ζωή (Κώστας Βάρναλης)
Εκλογές στη Σοβιετική Ένωση (Κώστα Καραγιώργη - Λιασκόβα)
Σοβιετική Ένωση (Αλκιβιάδη Λούλη)
Ταξίδι στη Σοβιετική Ένωση (Δημήτρη Φωτιάδη)
Η Σοβιετική Ένωση - όπως την είδα (Βασίλης Εφραιμίδης)
Εντυπώσεις από την καλλιτεχνική ζωή της ΕΣΣΔ (Φράγκια Σπηλιοπούλου, Ανθή Ζαχαράτου, Τατιάνα Βαρούτη, Γ. Θέμελης, Κ. Κυδωνιάτης)
Η σοβιετική δικαιοσύνη - λαϊκή δικαιοσύνη (Μηνάς Γαλέος)
Στην Κόκκινη πλατεία της Μόσχας (Γιάννης Ρίτσος)
Αποθέωση του ανθρώπου και του μόχθου του (Άγις Θέρος)
Ειρήνη και φιλία (Τάκης Μιχαηλίδης)
Η Σοβιετική Ένωση παράγοντας ειρήνης (Ανδρέας Ζάκκας)
Η Ελλάδα και η Σοβιετική Ένωση (Μιχαήλ Κύρκος)
Τα μουσεία της Μόσχας (Νικηφόρος Βρεττάκος)
Υπόσχεση και εγγύηση ειρήνης και ελευθερίας (Ηλίας Ηλίου)
Τα φτερά των Σπούτνικ (Μανώλης Γλέζος)
Το σοβιετικό θέατρο (Τάκης Μουζενίδης)
Δάση και καμινάδες στην παγωμένη στέππα (Θέμος Κορνάρος)
Πώς είδα τη Ρωσία μετά από 25 χρόνια (Κώστας Βάρναλης)
Είδα το μέλλον (Ρόζα Ιμβριώτη)
Συνέντευξη στο Ρ. Σ. της Μόσχας (Σοφοκλής Βενιζέλος)
Σηλώσεις στο Ρ. Σ. της Μόσχας (Σοφοκλής Βενιζέλος)
Συνέντευξη στο Ρ. Σ. της Μόσχας (Ιωάννης Πασαλίδης)
Στο δρόμο προς τον κομμουνισμό (Βαγγέλης Παντελέσκου)
Η ΕΣΣΔ αλλάζει όψη (Μαρία Σβώλου)
Σοβιετική ζωή και τέχνη (Βάσω Κατράκη)
Η καλλιτεχνική ζωή της Μόσχας (Ειρήνη Παπά)
Η γυναίκα στη Σοβιετική Ένωση (Νίνα Σκανδάλη)
Βόλγας, η ψυχή του ρούσικου λαού (Φανής Καμπάνης)
Ο σοβιετικός άνθρωπος (Σπύρος Λιναρδάτος)
Εντυπώσεις από τη Μόσχα (Αλεξανδράκης, Γεωργούλης, Πέτσος)
Δηλώσεις για το σοβιετικό κοινό (Μίμης Πλέσσας, Γιοβάννα)
Ο σοβιετικός λαός και η Σοβιετική Ένωση (Γιώργης Θεοτοκάς)
ΕΣΣΔ, η ελπίδα και το φως του μέλλοντος (Μάρκος Αυγέρης)
Με τους σοβιετικούς συγγραφείς (Διδώ Σωτηρίου)

Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ - THE UNCONSCIOUS

 
БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ - THE UNCONSCIOUS DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

I. РАЗВИТИЕ ИДЕИ - DEVELOPMENT OF THE IDEA

II. СОН. КЛИНИКА. ТВОРЧЕСТВО - SLEEP. CLINIC. CREATIVITY

III. ПОЗНАНИЕ. ОБЩЕНИЕ. ЛИЧНОСТЬ - COGNITION. COMMUNICATION. PERSONALITY

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСКУССИИ - RESULTS OF THE DISCUSSION

Πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Έτσι για πρώτη φορά εδώ αναρτούμε βιβλίο/α σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής.

Φίλοι/ες από την πρώην ΕΣΣΔ μου ζήτησαν να φηφιοποιήσω (μεταξύ άλλων και) το εν λόγω 4τομο έργο, που περιλαμβάνει τα υλικά του Διεθνούς Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Τυφλίδα το 1979 με θέμα το ασυνείδητο.
Σκέφτηκα πως αν το αναρτούσα και εδώ θα ήταν χρήσιμο όχι μόνο σε συτούς που έχουν πρόσβαση στο πολύ γνωστό rutracker.org, αλλά και σε μη ρωσόφωνους, καθώς οι εισηγήσεις των μη ρωσόφωνων εκδόθηκαν στη γλώσσα του πρωτοπύπου (αγγλική, γαλλική, γερμανική). Επιπλέον περιέχει και περιλήψεις στην αγγλική (άλλες σύντομες κι άλλες εκτενέστερες) των εισηγήσεων των σοβιετικών ψυχολόγων.
Καλή μελέτη!

ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. К истории и современной постановке вопроса - От редакции
2. Психоанализ и теория неосознаваемой психологической установки: итоги и перспективы - А. Е. Шерозия

ТОМ ПЕРВЫЙ. РАЗВИТИЕ ИДЕИ
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ТОМУ
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ПРОБЛЕМА РЕАЛЬНОСТИ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА
3. Основные критерии рассмотрения бессознательного в качестве своеобразной формы психической деятельности - Вступительная статья от редакции
4. К проблеме бессознательного в свете теории установки: школа Д. Н. Узнадзе - А. С. Прангишвили
5. К вопросу об онтологической природе бессознательного - Ш. Н. Чхартишвили
6. Закономерности формирования и действия установок различных уровней - Ш. А. Надирашвили
7. Контрастная иллюзия, бессознательное и установка - В. В. Григолава
8. Установка и деятельность: нужна ли парадигма? - В. П. Зинченко
9. Об иерархической структуре установки как механизма регуляции деятельности - А. Г. Асмолов
10. Бессознательное и категория отражения - П. Брюно
11. О принципиальной неразрывности наблюдаемого и наблюдателя в психологических феноменах - И. М. Фейгенберг
12. К понятию бессознательного - В. Кречмер
13. Исследование неслучайных событий взаимодействия в малых группах - Р. Мак-Кензи
14. О бессознательном - А. Т. Бочоришвили
15. Проблема бессознательного в классической глубинной психологии - В. Л. Какабадзе
16. К проблеме бессознательного - П. Я. Гальперин
17. Теория отражения и некоторые методические проблемы изучения бессознательного - Г. X. Шингаров
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ ПСИХИЧЕСКОМ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
18. Основные направления современной психологической разработки идеи бессознательного (50-е—70-е годы) - Вступительная статья от редакции
19. Открытие доктора Фрейда в его отношении к теории марксизма - Л. Альтюссер
20. Развитие идеи бессознательного в психоанализе - Э. Джозеф
21. Сознание, бессознательное и понятие вытеснения - Н. Роллинс
22. Психоанализ и философия - Хр. Димитров
23. Проблема бессознательного в современном неофрейдизме - С Г. Стоев
24. Концепции сознания в современной западной философии - А. Ф. Бегиашвили
25. Экзистенциальная феноменология и бессознательное с точки зрения психиатрии - А. Татосян
26. Эмманюэль Мунье и Зигмунд Фрейд: персоналистская критика фрейдовского учения - И. С. Вдовина
27. Проблема бессознательного в трактовке французского структурализма - Г. Л. Ильин
28. Бессознательное во Франции до Фрейда: предпосылки открытия - Л. Шерток
29. З. Фрейд и К. Юнг: попытки психоаналитического решения проблемы бессознательного - В. М. Лейбин
30. Взгляды Альфреда Адлера на проблему бессознательного - X. Ансбахер
31. Бессознательное у Пиера Жанэ - Ж. Вербизье
32. Психоаналитическая концепция аффекта - А. Грин
33. Бессознательное и речь как проблема психоанализа - К. Клеман
34. О Некоторых философско-методологических проблемах психологической концепции Жака Лакана - Н. С. Автономова
35. Принципы и противоречия структурного психоанализа Ж. Лакана - Л. И. Филиппов
36. О некоторых неосознаваемых процессах в жизни индивидов и групп - Т. Мэйн
37. Дискуссии по поводу современного состояния в психоаналитической теории бессознательного - И. Кремериус
38. Критический анализ фрейдовской теории предсознательного: осознанность, осведомленность, организация и контекст - Е. Броуди
39. Размышления о трансфере и нарциссизме - Ж. Палаци
40. Фрейдовские понятия бессознательного и неосознаваемого - М. Гилл
41. Бессознательное в группах - Д. Анцье
42. Бессознательное и миф постоянство и метаморфозы - Ж. Валабрега
43. Истолкование бессознательного в психоаналитической школе Г. Аммона с обращением особого внимания на «Я» и динамику внутригрупповых отношений - Ж. Поль
44. Бессознательное и процессы психологических преобразований в условиях психоанализа - Д. Видлохер
45. Интерпретация бессознательного: критерии объективности - Ч. Музатти
46. Проблема бессознательного - А. Эй
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
47. Смена гипотез о нейрофизиологических механизмах осознания - Вступительная статья от редакции
48. Осознаваемые и неосознаваемые процессы: нейрофизиологический и нейропсихологический анализ - К. Прибрам
49. Значение принципа многоуровневой организации мозга для концепции осознаваемых и неосознаваемых форм высшей нервной деятельности - О. С. Адрианов
50. Нейрофизиологические механизмы «сознательных» и «подсознательных» проявлений биологических мотиваций - К. В. Судаков, А. В. Котов
51. К вопросу о бессознательном с точки зрения нейроглиальной гипотезы образования временных связей - А. И. Ройтбак
52. Доказательства существования неосознаваемой психической деятельности, даваемые анализом вызванных потенциалов: обзор литературы - Г. Шеврин
53. Периодичность сверхмедленных мозговых потенциалов в ее связях с характером психической деятельности - Н. А. Аладжалова
54. О физиологических механизмах «психологической защиты» и безотчетных эмоций - Э. А. Костандов
55. К проблеме произвольного и непроизвольного регулирования электрических потенциалов мозга - Л. Б. Ермолаева-Томина
56. Психофизиология, конвергирующие процессы и изменения сознания - С. Криппнер
57. Исследование сенсорной настройки как психофизиологического выражения целевой установки методом регистрации вызванных потенциалов - Л. А. Самойлович, В. Д. Труш
58. Нейрофизиологические корреляты психодинамических неосознаваемых процессов - Г. Шеврин
59. Доминанта и психоанализ - Т. Досужков
60. Пациенты с расщепленным мозгом - В. М. Мосидзе
61. Проблема бессознательного в нейрофизиологических исследованиях - Н. Н. Трауготт
62. Роль неосознаваемой и осознаваемой сфер высшей нервной деятельности в механизмах памяти - Л. Г. Воронин, В. Ф. Коновалов
63. Психология установки и микроструктурный подход - Б. М. Величковский, А. Б. Леонова
64. Некоторые аспекты семиотической структуры и функциональной организации «правополушарного мышления» - Л. Р. Зенков
65. Об эндокринном механизме осознаваемых и неосознаваемых стадий развития мотивации - В. М. Ривин, И. В. Ривина
66. О нейропсихологическом аспекте исследования фиксированной установки - Д. Д. Бекоева, Н. К. Киященко
67. Некоторые аспекты функциональной активности мозга при коматозном состоянии - Л. И. Сумский
68. Саморегуляция продуктивного мышления и проблема бессознательного в психологии - В. Н. Пушкин, Г. В. Шавырина
69. О стимулировании творческих возможностей бессознательного - Л. М. Сухаревский
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ
CONTENTS
FOREWORD
INTRODUCTION
1. Towards the History and the Modern Statement of the Problem - Editorial Introduction
2. Psychoanalysis and the Theory of Unconscious Psychological Set: Findings and Prospects - A. E. Sherozia
VOLUME ONE. DEVELOPMENT OF THE IDEA
FOREWORD TO THE FIRST VOLUME
SECTION ONE. THE PROBLEM OF THE REALNESS OF THE UNCONSCIOUS AS A PSYCHOLOGICAL PHENOMENON
3. The Basic Criteria for Viewing the Unconscious as a Peculiar Form of Mental Activity - Editorial Introduction
4. Concerning the Problem of the Unconscious in the Theory of Set: The D. N. Uznadze School - A. S. Prangishvili
5. Concerning the Ontological Nature of the Unconscious - Sh. N. Chkhartishvili
6. The Regularities of the Formation and Action of Sets of Various Levels - Sh. A. Nadirashvili
7. Contrast Illusion, the Unconscious and Set - V. V. Grigolava
8. Set and Activity: Is the Paradigm Necessary? - V. P. Zinchenko
9. On the Hierarchical Structure of Set as a Mechanism of Intentional Activity Regulation - A. G. Asmolov
10. L'inconscient et la catégorie de reflet - P. Bruno
11. On the Inseparability of Observed Events and of the Observer in Psychological Phenomena - I. M. Feigenberg
12. Zum Begriff des Unbewussten - W. Kretschmer
13. The Study of Non-Random Interactional Events in Small Groups - K. R. MacKenzie
14. On the Unconscious - A. T. Bochorishvili
15. The Psychological Problem of the Unconscious in Depth Psychology - V. L. Kakabadze
16. On the Problem of the Unconscious - P. J. Galperin
17. The Reflection Theory and Some Methodological Problems in the Study of the Unconscious - G. Kh. Shingarov
SECTION TWO. THE EVOLUTION OF THE IDEAS ON THE UNCONSCIOUS MIND IN MODERN PSYCHOLOGICAL AND PSYCHOANALYTICAL LITERATURE
18. The Main Trends in the Modern Psychoanalytic Development of the Idea of the Unconscious (the 1950s-1970s) - Editorial Introduction
19. La découverte du docteur Freud dans ses rapports avec la théorie marxiste - L. Althusser
20. Evolving Concepts of the Unconscious in Psychoanalysis - E. D. Joseph
21. Consciousness, Unconsciousness and the Concept of Repression - N. Rollins
22. Psychoanalysis and Philosophy - Khr. Dimitrov
23. The Problem of the Unconscious in Modern Neo-Freudianism - S. G. Stoev
24. The Conceptions of Consciousness in Modern Western Philosophy - A. Th. Begiashvili
25. La phénoménologie existentielle et l'inconscient. Un point de vue psychiatrique - A. Tatossian
26. Emmanuel Mounier and Sigmund Freud: Personalistic Critique of Freud's Doctrine - I. S. Vdevina
27. Problems of the Unconscious as Treated by French Structuralism - G. L. Ilyn
28. L'inconscient en France avant Freud: prémisses et découvertes - L. Chertok
29. S. Freud and K- Jung: Attempts at a Psychoanalytical Solution of the Problem of the Unconscious - V. M. Leibin
30. Alfred Adler's Views on the Unconscious - H. L. Ansbacher
31. L'inconscient chez Pierre Janet - J. Verbizier
32. La conception psychanalytique de l'affect - A. Green
33. Inconscient et langage dans la psychanalyse - C. Clément
34. On Some Philosophical and Methodological Questions of Jacques Lacan's Psychoanalytical Theory - N. S. Avtonomova
35. The Principles and Contradictions of J. Lacan's Structural Psychoanalysis - L. I. Filippov
36. Some Unconscious Processes in Individual and Group Life - T. Main
37. Diskussion über den heutigen Stand der Theorie des Unbewussten in der Psychoanalyse - J. Cremerius
38. A Critical Examination of Freud's Theory of the Preconscious: Knowing, Awareness, Organization and Context - E. B. Brody
39. Réflexions sur le transfert et le narcissisme - J. Palaci
40. Freud's Concepts of Unconsciousness and the Unconscious - M. M. Gill
41. L'inconscient dans les groupes - D. Anzieu
42. Inconscient et Mythe: Permanence et métamorphose - J. Valabrega
43. The Unconscious as Conceived of in Günter Amnion's Psychoanalytic School Under Special Consideration of Ego and Group Dynamics - J. Pohl
44. Inconscient et processus de changement en psychanalyse - D. Widlocher
45. Interprétation de l'inconscient: critères d'objectivité - С. Musatti
46. Le problème de Г inconscient - H. Ey
SECTION THREE. THE NEUROPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF THE UNCONSCIOUS
47. Change of Hypotheses on the Neurophysiological Mechanisms of Consciousness - Editorial Introduction
48. Conscious and Unconscious Processes: A Neurophysiological and Neuropsychological Analysis - K. Pribram
49. The Importance of the Principle of the Multilevel Organization of the Brain to the Conception of Conscious and Unconscious Forms of Higher Nervous Activity - O. S. Adrianov
50. Neurophysiological Mechanisms of Conscious and Unconscious Manifestations of Biological Motivations - K. V. Sudakov, A. V. Kotov
5b On the Question of Unconsciousness from the Point of View of the Neuroglial Hypothesis of the Formation of Temporary Connections - A. I. Roitbak
52. Evoked Potential Evidence for Unconscious Mental Processes: A Review of the Literature - H. Shevrin
53. On the Periodicity of Infraslow Brain Potentials as Related to the Nature of Mental Activity - N. A. Aladjalova
54. Physiological Mechanisms of «Psychological Defence» and Unaccountable Emotions - E. A. Kostandov
55. On the Problem of Voluntary and Involuntary Regulation of Electrical Brain Potentials - L. B. Yermolaeva-Tomina
56. Psychophysiology, Converging Operations and Alterations in Consciousness - S. Krippner
57. A Study of Sensory Attunedness as Psychophysiological Expression of Goal-Directed Set by the Method of Recording Evoked Potentials - L. A. Samoilovich, V. D. Trush
58. Neurophysiological Correlates of Psychodynamic Unconscious Processes - H. Shevrin
59. La Dominante et la psychanalyse - Th. Dosuzkov
60. Patients with Split Brain - V. M. Mosidze
61. On the Problem of the Unconscious in Neurophysiological Investigations - N. N. Traugott
62. The Role of Unconscious and Conscious Processes in the Mechanisms of Memory - L. G. Voronin, V. P. Konovalov
63. The Psychology of Set and the Microstructural Approach - V. M. Velichkovski, A. B. Leonova
64. Some Aspects of the Semiotic Structure and Functional Organization of «Right Hemispheric Thinking» - L. R. Zenkov
65. On the Endocrine Mechanisms of Conscious and Unconscious Stages of Motivation Development - V. M. Rivin, I. V. Rivina
66. On the Neuropsychological Aspect of the Study of Fixed Set - D. D. Bekoeva, N. K. Kiyashchenko
67. Some Aspects of the Functioning of Cerebral Activity in Comatose State - L. I. Sumski
68. Self-regulation of Productive Thinking and the Problem of the Unconscious in Psychology - V. N. Pushkin, G. V. Shavyrina
69. On the Stimulation of the Creative Potentialities of the Unconscious - L. M. Sukharebsky
LIST OF CONTRIBUTORS

Предисловие ко второму тому
Бессознательное и измененные состояния сознания: сон нормальный, сон гипнотический
Проблема активности бессознательного при сне и в гипнозе - Вступительная статья от редакции
Функциональное значение разных фаз сна - Т. Н. Ониани
Сон как проблема промежуточная между психофизиологией и психоанализом - A. Бургиньон
Физиологические корреляты неосознаваемых психических процессов: некоторые клинические и терапевтические применения последних исследований по сну и сновидению - Ч. Фишер
Сон как сфера бессознательной психической активности - Л. П. Латаш
Активность сновидений и проблема бессознательного - B. С. Ротенберг
Психофизиологические корреляты бессознательных процессов во время сна - А. М. Вейн, Н. Н. Яхно, В. Л. Голубев
Эмпирические доказательства вневременности бессознательного - Д. Халл, В. Нордби
Отсчет времени в состоянии сна и гипноза - Д. Г. Элькин, Т. М. Козина
Скрытое лицо бессознательного: Фрейд и гипноз - Л. Шерток
Гипноз как измененное и регрессированное состояние сознания - М. Гилл
Сверхмедленные колебания потенциалов головного мозга как объективный показатель гипнотического состояния - Н. А. Аладжалова, С. Л. Каменецкий, В. Е. Рожнов
Анализ гипнабельности при истерии в свете теории бессознательной психологической установки - Л. С. Каландаришвили, С. Л. Каменецкий
Подсознательные механизмы и гипноз - М. Моравек
Переработка и контроль сенсорной информации высшими отделами нервной системы в условиях поведения - В. Крогер
История, гипноз и психосоматическая медицина - Д. Нэмиа
Раздел пятый. Проявление бессознательного в условиях клинической патологии
Роль неосознаваемой психической деятельности в развитии и течении соматических клинических синдромов - Вступительная статья от редакции
Психологическая модель ожидаемых результатов лечения и ее значение для психотерапии и реабилитации: к вопросу о внутренней картине болезни - М. М. Кабанов
О функционировании и динамике неосознаваемой активности центральной нервной системы: краткое изложение - Л. Каценштейн
Новые исследования психосоматического понятия специфичности - Г. Поллок
Психосоматическое понятие специфичности - Г. Поллок
Исторический обзор психосоматической медицины - Э. Виттковер, Г. Уорнс
Психодинамика бессознательного в случае психосоматической болезни: предварительные методологические соображения - Г. Аммон
Альтернативные модели роли неосознаваемого конфликта в патогенезе психосоматической болезни - Г. Вайнер
Некоторые механизмы интрапсихической адаптации и психосоматические соотношения - Ф. Б. Березин
О возможности прогноза психосоматических заболеваний по данным проективной методики - Е. Я. Лунц
Нейропсихологический анализ функционального взаимодействия полушарий головного мозга - Э. Г. Симерницкая
Об участии левого и правого полушарий в восприятии вербальных и невербальных сигналов - М. Сербиненко, Г. А. Голицын, В. Я. Репин
Вопросы полушарной асимметрии головного мозга и проблема бессознательного в свете анализа функционально-органных клинических синдромов - A. М. Вейн, И. В. Родиипат, А. Д. Соловьева
К вопросу о роли неосознаваемой психической деятельности в структуре агностических и афазических расстройств - Э. С. Бейн
Об операциональной и содержательной структурах процесса осознания - Е. Ю. Артемьева, М. Ш. Баймишева
О материальном субстрате нарушений сознания в свете нейрохирургического опыта - Э. И. Кандель
Учение о бессознательном и клиническая психотерапия: постановка вопроса - B. Е. Рожнов, М. Е. Бурно
Вопросы соотношения осознаваемых и неосознаваемых форм психической деятельности в свете опыта патогенетической психотерапии неврозов - Р. А. Зачепицкий, Б. Д. Карзасарский
Роль неосознаваемых мотивов в клинике неврозов - А. М. Свядощ
Психотерапия и психоанализ - Б. Мульдворф
Бессознательное и острые неврозы у ребенка - А. Сольнит
Неосознаваемое общение между родителями и детьми - Р. Роджерс
Осознаваемые и неосознаваемые факторы в психотерапии - Дж. Мармор
О проявлениях бессознательного в психиатрической симптоматике и необходимость учета этого фактора в психотерапии - В. М. Блейхер, Л. И. Завилянская, И. Д. Зазилянский
Проблема шизофренического бреда в свете взаимоотношения сознательного и бессознательного - B. Иванов
Взаимоотношения сознательного и бессознательного при шизофрении - C. М. Лившиц, Е. И. Теплицкая
Роль осознаваемых и неосознаваемых переживаний в формировании аутистических установок - А. С. Спиваковская
Отношение к болезни как условие формирования осознаваемых и неосознаваемых мотивов деятельности - И. В баканова, Б. В. Зейгарник, В. В. Николаева, O. С. Шефтелевич
К проблеме бессознательного в психиатрии - Д. Д. Федотов
Аппараты афферентного синтеза и акцептора результатов действия как физиологические корреляты бессознательного в сексуальной сфере - Г. С. Васильченко
Проблема бессознательного и психология отношений - Л. Е. Личко
Неосознаваемые влияния, оказываемые «телом» на отношения между врачом и больным - М. Сапир
Развитие идеи трансфера после Фрейда: реальность и неосознаваемые процессы - P. Ланге
Раздел шестой. Проявление бессознательного психического в структуре художественного восприятия и творчества
Об отношении активности бессознательного к художественному творчеству и художественному восприятию - Вступительная статья от редакции
К вопросу о психологической необходимости искусства - Н. Я. Джинджихаилвили
Общая теория фундаментальных отношений личности и некоторые особенности художественного творчества - Т. А. Ломидзе
Художественное чувство как переживание «созревшей установки» - Л. Г. Васадзе
Категории сознания, подсознания и сверхсознания в творческой системе К. С. Станиславского - П. В. Симонов
Функция персонажа как «фигуры» бессознательного в творчестве Германа Гессе - Р. Г. Каралашвили
Отражение человеческой психики в художественной литературе наших дней. К анализу психологического романа и новеллы 50-х — 60-х годов на Западе - В. В. Ивашева
Бессознательное и художественная фантазия - Л. И. Слитинская
Катарсис как осознание (Эдип Софокла и Эдип Фрейда) - Т. А. Флоренская
Музыка и фиксированная установка - Г. Н. Кечхуашвили
О психологических предпосылках функциональности в музыке - Л. П. Милка
О двух функциях бессознательного в творческом процессе композитора - М. Г. Арановский
Опыт исследования функции стилевой модели в творческом процессе Бетховена с точки зрения общей теории сознания и бессознательного психического - Л. И. Климовицкий
О специфике проявления национального в музыкальном творчестве Стравинского в свете общей теории сознания и бессознательного психического - Л. И. Долидзе
Современная музыкальная система как самоотражение организации бессознательного - Г. В. Воронин
О роли эмоций и неосознаваемых психических процессов в художественном творчестве - Д. И. Ковда
Сюрреализм и его бессознательное - Г. Делюи
К проблеме искусства бессознательного - Э. Рудинеско
Поиск бессознательного в античной литературе. Проблемы метода - Д. Гуревич
Грузия в подтексте: элементы подсознательного в грузинских переводах французской поэзии - Г. С. Буачидзе
К вопросу сходства патологического художества с современным декадентским искусством - Э. А. Вачнадзе
Алфавитный указатель авторов
Volume two. Sleep. Clinic. Creativity
foreword to the second volume
four. The unconscious and altered states of consciousness: normal and hypnotic sleep
The Problem of the Activity of the Unconscious in Sleep and under Hypnosis - Editorial Introduction
On the Functional Significance of the Different Phases of Sleep - T. N. Oniani
Le rêve entre la psychophysiologie et la psychanalyse - A. Bourguignon
Physiological Concomitants of Unconscious Mental Processes: Some Clinical and Therapeutic Applications of Recent Research on Sleep and Dreaming - Ch. Fisher
Sleep as a Sphere of Unconscious Mental Activity - L. P. Latash
Dreaming as an Active Process and the Problem of the Unconscious - V. S. Rotenberg
Psycho-Physiological Correlates of Unconscious Processes in Sleep - A. M. Vein, N. N. Yakhno, L. V. Gjlubev
Empirical Evidence for the Timelessness of the Unconscious - C. S. Hall, V. I. Nordby
Time Readout in the State of Sleep and Hypnosis - D. G. Elkin, T. M. Rozina
La face cachée de l’inconscient: Freud et l’hypnose - L. Chertok
Hypnosis as an Altered and Regressed State of Consciousness - M. M. Gill
Infraslow Oscillation of Brain Potentials as an Objective Indicator of Hypnotic State - N. A. Aladjalova, S. L. Kamemtski, V E. Rozhnov
Analysis of Hypnotizability in Hysteria from the Point of View of Unconscious Psychological Sets - A. S. Kalandarishvili S. L. Kamenetsky
Unconscious Mechanisms and Hypnosis - M. Moravec
Sensory Information Processing and Control in Higher Nervous System Functioning and Behavior - W. S. Kroger
History, Hypnosis and Psychosomatic Medicine - J. C. Nemiah
Section five. Manifestations of the unconscious in conditions of clinical pathology
The Role of Unconscious Mental Activity in the Development and Course of Clinical Somatic Syndromes - Editorial Introduction
A psychological Model of Expected Treatment Results and its Significance for Psychotherapy and Rehabilitation: Concerning the Inner Picture of Disease - A4. M. Kabanov
On Functioning and Dynamics of Unconscious Central Nervous. Processes: Abstract of Paper - A. Katzenstein
Recent Studies of the Psychosomatic Specificity Concept - G. H. Pollock
The Psychosomatic Specificity Concept - G. H. Pollock
Historical Survey of Psychosomatic Medicine - E. D. Wittkower, H. Warnes
Psychodynamics of the Unconscious in the Case of Psychosomatic Illness: Methodological Pre-considerations - G. Ammon
Alternative Models to the Role of Unconscious Conflict in the Pathogenesis of Psychosomatic Illness - H. Weiner
Some Mechanisms of Intrapsychic Adaptation and Psychosomatic Correlations - F. B. Berezin
On the Feasibility of Predicting Psychosomatic Disorders by the Data of Projective Techniques - E. Ya. Lunts
Neuropsychological Analysis of Interhemispheric Relations - E. G. Simernitskaya
On the Participation of the Left and Right Hemispheres in the Reception of Verbal and Nonverbal Signals - M. V. Serbinenko, G. A. Golitsyn, V. Ya. Repin
Concerning Central Interhemispheric Asymmetry in the Problem of the Unconscious as Illustrated by Clinical Models of Functional Organic Syndromes - A. M. Vein, U. B. Rodshtat, A. D. Solovyeva
On the Role of Unconscious Mental Activity within the Structure of Agnosic and Aphasic Disorders - E. S. Bein
On the Operational and Content Structure of Processes of Consciousness - E. Yu. Artemyeva, M. Sh. Baimisheva
Concerning the Material Substratum of the Disorders of Consciousness in the Light of Neurosurgical Experience - E. I. Kandel
The Unconscious and Clinical Psychotherapy: The Problem Posed - V. Ye. Rozhnov, M. Ye. Burno
Concerning the Relationship Between Conscious and Unconscious Forms of Mental Activity in the Light of Pathogenetic Psychotherapy of Neuroses - R. A. Zachepitski, B. D. Rarvasarski
The Role of Unconscious Motives in the Clinical Picture of Neuroses - A. M. Svyadoshch
Psychotherapie et psychanalyse - B. Muldworf
The Unconscious and Acute Neurosis in a Young Child - A. I. Solnit
Unconscious Communication Between Parents and Children - R. R. Rogers
Conscious and Unconscious Factors in Psychotherapy - J. Marmor
On the Manifestations of the Unconscious in Psychiatric Symptomatology and the Necessity of Considering This Factor in Psychotherapy - V. M. Bleikher, L. I. Zavilyanskaya, I. Ya. Zavilyansky
The Problem of Schizophrenic Delusion in the Light of the Interrelationship of the Conscious and the Unconscious - V. Ivanov
Relations Between the Conscious and Unconscious in Schizophrenia - S. M. Livshits, E. I. Teplitskaya
The Role of Conscious and Unconscious Experiences in the Formation of Autistic Attitudes - A. S. Spivakovskaya
The Attitude to One’s Illness as a Condition for the Emergence of Conscious and Unconscious Motives of Activity - B. V. Zeigarnik, S. V. Bakanova, V. V. Nikolaeva, O. S. Sheftelevich
On the Problem of the Unconscious in Psychiatry - D. D. Fedotov
The Apparatuses of Afferent Synthesis and «End of Action Outcome» Acceptor as Physiological Correlates of the Unconscious in the Sexual Sphere - G. S. Vasilchenko
The Problem of the Unconscious and the Psychology of Relations - A. E. Lichko
Influence inconsciente du corps dans la relation médecinmalade - M. Sapir
Transference Beyond Freud: Reality and Unconscious Processes - R. J. Langs
Section six. Manifestations of the unconscious mind in the structure of artistic perception and creativity
On the Relationship Between the Activity of the Unconscious and Artistic Creativity and Artistic Perception - Editorial Introduction
Concerning the Psychological Need for Art - N. I. Jinjikhashvili
The General Theory of the Fundamental Relations of Personality and Some Characteristics of Artistic Creativity - T A. Lomidze
Artistic Feelings as the Emotional Experience of «Matured Set» - A. G. Vasadze
Categories of Consciousness, Subconsciousness and Superconsciousness in Stanislavsky’s System - P. V. Simonov
The Function of Personage as «Figure» of the Unconscious in Hermann Hesse’s Works - R. G. Karalashvili
The Conscious and the Unconscious in the Novel and Short Story of Today in the West - V V. Ivasheva
The Unconscious and Literary Imagination - L. I. Slitinskaya
Catharsis as Consciousness: Sophoclean Oedipus vs. Freudian: Oedipus - T. A. Florenskaya
Music and Fixated Set – G. N. Kecfikhuashvili
On the Psychological Antecedents of Functionality in Music - A. P. Milka
On Two Functions of the Unconscious in the Composer’s Creative Process - M. G. Aranovski
An Attempt to Study the Function of the Stylistic Model of Beethoven’s Musical Creativity from the Point of View of the General Theory of Consciousness and the Unconscious Mind - A. I. Rlimovitsky
On the Specific Manifestation of National Character in Stravinsky’s Musical Creation in the Light of the General Theory of Consciousness and the Unconscious Mind - L. I. Dolidze
Modern Musical System as a Self-Reflection of the Organization of the Unconscious - G. V. Voronin
The Role of Emotions and Unconscious Mental Processes in Artistic Creation - D. I. Kovda
Le surréalisme et son inconscient - H. Deluy
Pour un art de l’inconscient - E. Roudinesco
La recherche de l’inconscient dans la littérature antique. Problèmes de méthode - D. Gourevitch
La Géorgie dans le sous-texte: éléments du subconscient dans les traductions géorgiennes de poésie française - G. S. Bouatchidze
Concerning the Similarity of Pathological Paintings to Modern Decadent Art - E. A. Vachnadze
List of contributors

Том третий. Познание. Общение. Личность.
Предисловие к третьему тому.
Бессознательное в структуре гнозиса.
Роль бессознательного в активности мышления и речи - Вступительная статья от редакции.
Область бессознательного в познавательной школе психоанализа - С. Ариети.
О некоторых аспектах теории установки и проблемы бессознательного - И. Г. Беспалько.
Искусственный интеллект и проблема бессознательного - О. К. Тихомиров.
Информационный подход к проблеме бессознательного - Д. И. Дубровский.
Системно-информационный подход к проблеме бессознательного - И. М. Тонконогий.
Подпороговое внушение как фактор интенсификации процессов запоминания - С. В. Киселев.
Интуиция и бессознательное - А. С. Кармин.
Бессознательные компоненты процесса понимания - А. А. Брудный.
О некоторых неосознанных действиях пилотов и возникающих на их основе навыках - М. А. Котик.
Анализ управления инерционным объектом в свете современных представлений о неосознаваемой психической деятельности - Ю. М. Пратусевич, А. В. Соловьев, К. А. Лисицына.
Осознанное и неосознанное в свете теории отражения - К. К. Платонов.
Социально-гносеологические аспекты функциональной структуры бессознательного психического - А. Н. Дмитриев, Э. Я. Дмитриева.
Роль неосознаваемых компонентов в интеллектуальной деятельности субъекта познания - Л. Г. Канчавели.
К эпистемологии бессознательного - Е. Амадо.
Бессознательное, язык, речь
К вопросу о связи речевой и мыслительной деятельности в свете общей теории сознания и бессознательного психического - Вступительная статья от редакции.
К языковедческой проблематике сознания и бессознательности - Р. О. Якобсон.
Знаковая система бессознательного как семиотическая проблема - Вяч. Вс. Иванов.
Бессознательное в контексте речевой активности - Д. И. Рамишвили.
Некоторые характерные особенности речевого знака в аспекте проблемы реальности бессознательного психического - А. Г. Баиндурашвили.
К вопросу о неосознанной активности языка - Г. В. Рамишвили.
Мотивация к освоению языка - Б. Вайсгербер.
О факторах успешности речевой деятельности - Г. Гайнрих.
Бессознательное в стратегии овладения языком - Н. В. Имедадзе.
Бессознательное в естественных и в учебных условиях овладения языком - И. Г. Васильева.
Проблема «суггестопедии» в свете теории поэтапного формирования новых действий и понятий - B. Ф. Моргун.
Неосознаваемые процессы формирования «чувства языка» - Р. Е. Левина.
Речевые ошибки в их отношении к сфере бессознательного - Д. Г. Сыдыкбекова.
Бессознательное : иная логика - C. Леклер.
Бессознательное и речь - X. Нассиф.
Непрерывность против дискретности в языке и мышлении - B. В. Налимов.
Семантика ритма: ритм как непосредственное вхождение в континуальный поток образов - Ж. А. Дрогалина, В. В. Налимов.
О некоторых психологических аспектах количественной организации художественных текстов - М. Г. Борода, Ю. К. Орлов.
Слова, понятия и регуляция поведения: семантическая теория бессознательного - Б. Буда.
О неосознаваемой психической деятельности при некоторых формах восприятия речи больными с афазией - Э. С. Бейн, Т. Г. Визель.
Тексты диалогов при шизофрении - Р. Водак-Леодольтер.
Образы сновидений у слепоглухих - Л. Ф. Обухова, Н. Н. Корнеева, Ю. М. Лернер, C. А. Сироткин, А. В. Суворов.
Личность, установка, сознание, бессознательное
Роль бессознательного в структуре деятельности как центральная проблема его психологической теории - Вступительная статья от редакции.
Сознание, бессознательное психическое и система фундаментальных отношений личности: предпосылки общей теории - А. Е. Шерозия.
Проблема бессознательного в контексте социально-исторических изменений представления о личности - A. Том.
Некоторые интеркорреляции между сознанием, интеграцией поведения и защитными механизмами - М. Кофта.
Надсознательное в научном творчестве и генезис психоанализа Фрейда - М. Г. Ярсшевский.
Инстанции, структуральные формации личности и невроз - С. В. Цуладзе.
О существовании неосознаваемых негативных мотиваций и их проявлении в поведении человека - B. А. Файвишевский.
Уровень притязания и эффекты установки - М. Л. Гомелаури.
Продуктивность узнавания и чувство уверенности - Дж. Ш. Квавилашвили.
Роль сознания и бессознательного в генезе интеллектуальных установок у ребенка - Г. Сунале.
Регулирование на основе процессов коммуникации социальных отношений и осознания следов памяти - Л. Гарай.
О балансе проекции и интроекции в процессе эмпатического взаимодействия - Н. И. Сарджвеладзе.
Бессознательное психическое в свете исследования уровней активности поведения человека: к истории вопроса - А. Н. Ткаченко.
Классовое Сверх-Я: социально обусловленные изменения Эдипового Сверх-Я в позднем подростковом возрасте - А. Борбели.
Методы исследования бессознательного
Разработка методов исследования бессознательного—одна из наиболее важных задач дальнейшего развития его научной теории - Вступительная статья от редакции.
Реакции на неосознаваемые раздражения при нарушениях деятельности органов чувств - Г. В. Гершуни.
Индивидуальные особенности работы человека в субсенсорном диапазоне - Ю. М. Забродин, Е. З. Фришман.
Бессознательное в анализе и терапии поведения - В. Лаутербах.
Новая теория диссоциации раздвоенного сознания - Э. Хилгард.
Гипноз как метод исследования бессознательного - В. Л. Райков, О. К. Тихомиров.
Экспериментальная психосоматика - Л. Шерток.
Методы исследования установки как бессознательного психического - B. Г. Норакидзе.
К теоретическому обоснованию проективного метода исследования - личности - Е. Т. Соколова.
Проективные методы в исследовании бессознательного - Ю. С. Савенко.
Проблема исследования бессознательного психического проективными методами - Л. Ф. Бурлачук.
Использование времени как показатель осознаваемых и неосознаваемых мотивов личности - C. Я. Рубинштейн.
О методе оценки осознанного и неосознанного в факторе значимости - М. А. Котик.
Анизоморфизм эксплицитного и имплицитного - П. Б. Шошин.
Об использовании «расплывчатых образов» как средства изучения - неосознаваемой психической деятельности - Д. И. Шапиро.
Исследование осознаваемых и неосознаваемых действий при усвоении сенсомоторных программ - Е. А. Умрюхин.
Балинтовская группа и неосознаваемая душевная жизнь - Б. Барнет.
Психологическое формирование врачей. Изменение их личности в результате участия в балинтовской группе - В. Гашкель.
Визуализация семантических полей вербального текста в групповой «медитации» - В. В. Налимов, О. А. Кузнецов, Ж. А. Дрогалина.
Заключение.
Методологические аспекты современных дискуссий о статусе научной теории бессознательного - От редакции.
У пределов распознанного: к проблеме пред-речевой формы мышления - Ф. В. Бассин.
Диалектика, принцип дополнительности и проблема познания психической целостности: к неклассически ориентированной стратегии научного эксперимента в психологии - А. Е. Шерозия.
Алфавитный указатель авторов.
Volume three. Cognition. Communication. Personality.
foreword to the third volume.
The unconscious in the structure of gnosis.
The Role of the Unconscious in the Activity of Thinking and Speech - Editorial Introduction.
The Realm of the Unconscious in the Cognitive School of Psychoanalysis - S. Arieti.
On Some Aspects of the Theory of Set and the Problem of the Unconscious - I. G. Bespalko.
Artificial Intelligence and the Problem of the Unconscious - O. K. Tikhomirov.
Information Approach to the Problem of the Unconscious - D. I. Dubrovsky.
A systems-Information Approach to the Problem of the Unconscious - I. M. Tonkonogii.
Subliminal Suggestion as a Factor of Intensification of Retention Processes - S. V. Kiselev.
Intuition and the Unconscious - A. S. Karmin.
Unconscious Components of the Process of Comprehension - A. A. Brudny.
Some Unaware Actions of Pilots and the Skills Formed on the Basis of These Actions - M. A. Kotik.
A study of the Human Control of an Inertial Object in the Light of Current Conceptions of the Unconscious - Yu. Pratusevich, A. V. Solovyov, K. A. Lisitsyna.
The Conscious and the Unconscious in the Light of the Theory of Reflection - K. K. Platonov.
Socio-gnoseological Aspects of the Functional Structure of the Unconscious Mental - A. N. Dmitriyev, E. Dmitriyeva.
The Role of Unconscious Components in the Individual's Intellectual Activity - L. G. Kanchaveli.
Pour une épistémologie de l'inconscient - E. Amado Lévy-Valensi.
Section eight. The unconscious, language and speech.
155. Concerning the Relationship of Speech and Thinking Activity in the Light of the General Theory of Consciousness and the Unconscious Mind - Editorial Introduction.
On the Linguistic Approach to the Problem of Consciousness and the Unconscious - R. Jakobson.
The Sign System of the Unconscious as a Semantic Problem - V. V. Ivanov.
The Unconscious in the Context of Speech Activity - D. I. Ramishvili.
Some Characteristics of Linguistic Symbols in the Aspect of the Problem of the Realness of the Unconscious Mind - A. G. Baindurasfwili.
Concerning the Unconscious Activity of Language - G. V. Ramishvili.
Motivation zum Spracherwerb - B. Weisgerber.
Erfolg von Sprechhandlungen - Hans-Georg Heinrich.
The Unconscious in the Strategy of Language Acquisition - N. V. Jmedadze.
The Unconscious in Natural and Classroom Conditions of Language - Learning - I. G. Vasilyeva.
The Problem of «Suggestopedia» in the Light of the Theory of Staged Formation of New Acts and Concepts - V. F. Morgun.
Unconscious Processes Pertinent to the Formation of Language Sense - R. Ye. Levina.
Slips of the Tongue in Relation to Unconscious Patterns - D. T. Sydykbekova.
L'inconscient: Une autre logique - S. Leclaire.
Inconscient et langage - J. Nassif.
Language and Thinking; Continuity versus Discontinuity - V. V. Natimov.
Rhythm Semantics; Rhythm as a Direct Entry into a Continuous Flow of Images - Zh. A. Drogalina, V. V. Nalimov.
On Some Psychological Aspects of the Quantitative Organization of Literary Texts - M. G. Boroda, Yu. K. Orlov.
Words, Concepts and the Regulation of Behaviour: A semantic Theory of the Unconscious - B. Buda.
On the Unconscious Mental Activity in Some Forms of Speech Perception by Aphasic Patients - E. S. Bein, T. G. Vizel.
Dialogtexte bei Schizophrenen - R. Wodak-Leodolter.
Dream Images of Blind-and-deaf Individuals - L. P. Obukhova, N. N. Korneeva, U. M. Lerner, S. A. Sirotkin, A. V. Suvorov.
Section nine. Personality, set, consciousness and the unconscious
Concerning the Role of the Unconscious in the Becoming and Manifestations of Personality - Editorial Introduction.
Consciousness, Unconsciousness and the System of Fundamental Relations of Personality: Premises of a General Theory - A. E. Sherozia.
Das Problem des Unbewussten im Kontext Sozialhistorischerwandlungen des Personlichkeitsverstândnisses - A. Thom.
Some Interrelations Between Consciousness, Behavior Integration and Defense Mechanisms - M. Kofta.
Super-Consciousness in Scientific Creativity and the Origin of S. Freud's Psychoanalysis - M. G. Jaroshevsky.
Instances, formations structurales de la personnalité et nevrose - S. V. Tsouladze.
On the Existence of Unconscious Negative Motivations and Their Manifestation in Human Behaviour - V. A. Faivishevsky.
The Level of Aspiration and the Effects of Set - M. L. Gomelauri.
The Rate of Recognition and Certainty - T. Sh. Kvavilashvili.
Le jeu du conscient et de l'inconscient dans la genèse d'attitudes intellectuelles chez l'enfant de maternelle - G. Sounalet.
La régulation communicative de la relation sociale et le devenir conscient des contenus de mémoire - L. Garai.
Concerning the Balance of Projection and Introjection in the Process of Empathie Interaction - N. I. Sarjvetadze.
The Problem of the Unconscious in the Studies of the Levels of Human Behaviour - A. N. Tkachenko.
Class Superego—The Superego Formation Transcending the Oedipal Superego in Late Adolescence - A. Borbely.
Section ten. Methods of the study of the unconscious
Evolvement of Methods of Investigation as One of the Major Tasks of the Further Development of the Theory of the Unconscious - Editorial Introduction.
Responses to Unconscious Stimuli in Disturbed Activity of the Sense Organs - G. V. Gershuni.
Individual Peculiarities of Man's Work in the Subliminal Range - Yu. M. Zabrodin, E. Z. Frishman.
Das Unbewusste in Verhaltensanalyse und Verhaltenstherapie - W. Lauterbach.
A neodissociation Theory of Divided Consciousness - E. R. Hilgard.
Hypnosis as a Method of Experimental Study of the Unconscious - V. L. Raikov, O. K. Tikhomirov.
Psychosomatique expérimentale. La vésication - L. Chertok.
Methods of the Study of Set as the Unconscious Mind - V. G. Norakidze.
On the Theoretical Rationale of Projective Approach to Personality Assessment - E. T. Sokolova.
Projective Techniques as Tools for Revealing the Unconscious - Yu. S. Savenko.
The Problem of the Study of the Unconscious Mental by Projective Techniques - L. F. Burlachuk.
The Use of Time (Actual and Desirable) as an Index of a Person's Conscious and Unconscious Motives - S. Y. Rubinstein.
On the Conscious and the Unconscious in the Significance Factor and a Method of its Evaluation - M. A. Kotik.
Explicit versus Implicit Anisomorphism - P. B. Shoshin.
On the Use of “Fuzzy Images” in Studying Unconscious Mental Activity - D. I. Shapiro.
Study of Conscious and Unconscious Acts in Learning Sensomotor Programs - E. A. Umryukhin.
The Balint Group and Unconscious Mental Life - B. Barnett.
Formation psychologique des médecins. Modification de leur personnalité par leur participation aux groupes Balint - V. Gachkel.
Visualization of Semantic Fields of a Verbal Text in Group “Meditation” - V. V. Nalimov, O. A. Kuznetsov, Zh. A. Drogallna.
Conclusion.
Methodological Aspects of Recent Discussions of the Problem of the Status of the Theory of the Unconscious - Editorial Introduction.
At the Bounds of the Cognized: the Problem of the Pre-speech Form of Thinking - F. V. Bassin.
Dialectics, the Principle of Complementarity and the Problem of the Cognition of Psychic Unity: Toward a Non-classically Oriented Strategy of Scientific Experiment in Psychology - A. E. Sherozia.
List of contributors.

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ. РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСКУССИИ
ПАМЯТИ А. Е. ШЕРОЗИЯ – Редколлегия
1. Установка как неосознаваемая основа психического отражения - А. С. Прангишвили
2. Бессознательное и установка - В. В. Григолава
3. Проблема бессознательного и теория установки школы Узнадзе - Т. Т. Иосебадзе, Т. Ш. Иосебадзе
4. Бессознательное и установка: еще раз об онтологическом статусе неосознаваемой психической деятельности - Н. И. Сарджвеладзе
5. Проблема бессознательного на Международном симпозиуме «Бессознательное» в г. Тбилиси - М. А. Сакварелидзе
6. На перекрестке путей к изучению психики человека: бессознательное, установка, деятельность - А. Г. Асмолов
7. О принципе «социальной энергии» Г. Аммона (некоторые сопоставления методологических категорий и их анализ) - Ф. В. Бассин, В. С. Ротенберг, И. Н. Смирнов
8. Возвращаясь к проблеме внушения - Л. Шерток
9. Лакан: возрождение или конец психоанализа? - Н. С. Автономова
10. Понимание «бессознательного» В. Кречмером - Н. П. Рапохин
11. Тбилисский международный симпозиум по проблеме бессознательного (1979) (формальные данные) = Н. В. Бахтадзе-Шерозия
12. О двух разновидностях неосознаваемого психического: под- и сверхсознании - П. В. Симонов
13. Роль и место бессознательного в отражательном процессе сознания - Д. И. Рамишвили
14. Пути концептуализации бессознательного - П. Б. Шошин
15. Как возможно построение модели бессознательного? - В. В. Налимов, Ж. А. Дрогалина
16. Методологические альтернативыпсихологии бессознательного - А. А. Леонтьев
17. Сновидение как особое состояние сознания - В. С. Ротенберг
18. Бессознательное и сознание в аспекте межполушарного взаимодействия - Л. Р. Зенков
19. Проблема бессознательного в ее связи с вопросами психосоматических отношений и клинической патологии - Л. Б. Добрович
20. Бессознательное, функциональная асимметрия, язык и творчество (к постановке вопроса) - В. В. Иванов
21. Бессознательное и проблема структурного изоморфизма между генетическими и лингвистическими кодами - Т. В. Гамкрелидзе
22. Семиотический подход к проблеме бессознательного - В. Н. Панкин
23. Бессознательное и гнозис (методологические аспекты) - Д. И. Дубровский
24. Память и бессознательное - Д. Ш. Парджанадзе
25. Бессознательное, установка, музыка - Г. Н. Кечхуашвили, Р. Ш. Эсебуа
26. Бессознательное психическое и творческий процесс - Л. И. Слитинская
27. Биологически обусловленные бессознательные мотивации в структуре личности - В. А. Файвишевский
28. Проблема бессознательного и фундаментальные принципы физики - Э. Б. Финкельштейн
29. Акт «осознания» и современная теория измерений - И. Л. Вунцевич, Э. Б. Финкельштейн
30. О компонентах естественного и машинного интеллектуального знания - В. В. Чавчанидзе
31. О методах исследования структуры установки личности как бессознательного психического - В. Г. Норакидзе
32. К вопросу о факторе значимости и методах его количественной оценки - М. А. Котик
33. Психическая и психофизиологическая интеграция (некоторые методические подходы к изучению бессознательного) - Ф. Б. Березин
34. Проблема научного статуса психоанализа - Г. Л. Ильин
35. Причины непринятия психоанализа - Г. Л. Ильин
36. О некоторых современных тенденциях развития теории «бессознательного»: установка и значимость (заключительная статья) - Ф. В. Бассин
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ТОМУ
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ
CONTENTS
VOLUME FOUR. RESULTS OF THE DISCUSSION
IN MEMORY OF A. E. SHEROZIA - Editorial board
1. Set as the Unconscious Basis of Mental Reflection - A. S. Prangishvili
2. The Unconscious and Set - V. V. Grigolava
3. The Problem of the Unconscious and the Theory of Set of the Uznadze School - T. T. Iosebadze, T. Sh. Iosebadze
4. The Unconscious and Set: Again on the Ontological Status of Unconscious Psychical Activity - N. I. Sarjveladze
5. The Problem of the Unconscious at the Tbilisi International Symposium on the “Unconscious” - M. A. Sakvarelidze
6. At the Crossroads of the study of the Human Mind: the Unconscious, Set, Goal-directed Activity - A. G. Asmolov
7. Concerning the Principle of G. Ammon’s “Social Energy” - (Some comparisons of methodological categories and their analysis) - F. V. Bassin, V. S. Rotenberg, I. N. Smirnov
8. A Return to Suggestion - L. Chertok
9. Lacan: The Renaissance or the End of Psychoanalysis? - N. S. Avtonomova
10. W. Kretschmer’s Conception of “The Unconscious” - N. P. Rapokhin
11. The International Symposium on the Problem of the Unconscious, Tbilisi, 1979 - N. V. Bakhtadze-Sherozia
12. Two Different Types of Unconscious Psychic Phenomena: sub- and supra-consciousness - P. V. Simonov
13. The Role and Place of the Unconscious in the Reflective Process of Consciousness - D. I. Ramishvili
14. Towards Conceptualization of the Unconscious - P. B. Shoshin
15. How is the Construction of a Model of the Unconscious Possible? - V. V. Nalimov, Zh. A. Drogalina
16. Methodological Alternatives to the Psychology of the Unconscious - A. A. Leontyev
17. Dream: a Special State of Consciousness - V. S. Rotenberg
18. The Unconscious and Consciousness in the Aspect of Interhemispheric Relations - L. R. Zenkov
19. The Problem of the Unconscious in Connection with the Questions of Psychosomatic Relations and Clinical Pathology - A. B. Dobrovich
20. The Unconscious, Functional Asymmetry, Language, and Creativity (towards the statement of the problem) - V. V. Ivanov
21. The Unconscious and the Problem of the Structural Isomorphism between the Genetic and the Linguistic Codes - Th. V. Gamkrelidze
22. Semiotic Approach to the Problem of the Unconscious - V. N. Tsapkin
23. The Unconscious and Gnosis (Methodological Aspects) - D. I. Dubrovski
24. Memory and the Unconscious - D. Sh. Parjanadze
25. The Unconscious, Set and Music - G. N. Kechkhuashvili, R. Sh. Esebua
26. The Unconscious Mental and the Creative Process - L. I. Slitinskaya
27. Biologically Determined Unconscious Motivations in the Structure of Personality - V. A. Faivishevski
28. The Unconscious and Fundamental Principles of Physics - E. B. Finkelstein
29. The Act of Conscious Apprehension and the Modern Measurement Theory - I. L. Vuntsevich, E. B. Finkelstein
30. Concerning the Components of Natural and Machine-intelligence Knowledge - V. V. Chavchanidze
31. Concerning the Methods of Study of the Structure of a Person’s Set as the Unconscious Mental - V. G. Norakidze
32. Concerning the Factor of Significance and the Techniques of its Quantitative Estimation - M. A. Kotik
33. Psychic and Psychophysiological Integration - F. B. Berezin
34. The Problem of the Scientific Status of Psychoanalysis - G. L. Ilyn
35. The Reasons for the Non-acceptance of Psychoanalysis - G. L. Ilyn
36. Psychological Set and Emotional Significance - F. V. Bassin
EPILOGUE TO THE FOURTH VOLUME
LIST OF CONTRIBUTORS

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018

Γιάννης Ιμβριώτης. Μορφολογική ψυχολογία. Συστηματική και κριτική μελέτη


Γιάννης Ιμβριώτης. Μορφολογική ψυχολογία. Συστηματική και κριτική μελέτη DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Γιάννης Ιμβριώτης. Μορφολογική ψυχολογία. Συστηματική και κριτική μελέτη DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμουςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. ΤΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Β. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
Οργάνωση
Μορφικές ιδιότητες
Μορφή και μέρη
Ερεθισμός και αίσθημα
Μορφή και βάθος
Μορφές κατ' εξοχήν. Διατήρηση και συμπλήρωση. Ορμή προς την τέλεια μορφή 76 Μορφολογικές αρχές
Γ'. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Η φαινομενική κίνηση και η ερμηνεία του Wertheimer
Φυσικές και ψυχοφυσικές θεωρίες του Köler
Δ. Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Μνήμη και μάθηση
Νόηση και γνώση
Πράξη, αψιθυμία και βούληση
Ο οργανισμός και ο γύρω του κόσμος
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018

Σαμίρ Αμίν. Η συσσώρευση σε παγκόσμια κλίμακα. Κριτική της θεωρίας της υπανάπτυξης
Η συσσώρευση σε παγκόσμια κλίμακα. Κριτική της θεωρίας της υπανάπτυξης τ.Α DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Η συσσώρευση σε παγκόσμια κλίμακα. Κριτική της θεωρίας της υπανάπτυξης τ.Α DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους

Η συσσώρευση σε παγκόσμια κλίμακα. Κριτική της θεωρίας της υπανάπτυξης τ.Β DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Η συσσώρευση σε παγκόσμια κλίμακα. Κριτική της θεωρίας της υπανάπτυξης τ.Β DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμουςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΤΟΜΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α.Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Το επίπεδο της ανάλυσης
2. Αντιληπτικό σύστημα της τρέχουσας οικονομικής θεωρίας
3. Η τρέχουσα θεωρία της υπανάπτυξης
4. Από την κοινωνική επιστήμη στην τέχνη της διαχείρισης
5. Η θεωρία της υπανάπτυξης οφείλει να είναι η θεωρία της συσσώρευσης σε παγκόσμια κλίμακα
6. Για μια θεωρία των κοινωνικών «σχηματισμών του καπιταλισμού
7. Αστικά και προλεταριακά έθνη ή παγκόσμια διάσταση του ταξικού αγώνα;
8. Οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της περιφέρειας
9. Είναι δυνατός ένας σοσιαλιστικός κόσμος;
10. Πλάνο του έργου — Σύνοψη αποτελεσμάτων
ΚΕΦ. ΠΡΩΤΟ: Η ΑΝΙΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΥΝΟΨΙΣΗ
ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Ι. Η θεωρία των διεθνών ανταλλαγών
ΙΙ. Οι μορφές της διεθνούς ειδίκευσης και οι όροι της ανταλλαγής
III. Το εξωτερικό εμπόριο και το ζήτημα των αγορών
ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦ. ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ
Τμήμα Ι. — Η μετάβαση στον περιφερειακό καπιταλισμό — Τρόποι πσραγωγής και προκαπιταλιστικοί σχηματισμοί
Η τυπολογία της υπανάπτυξης
Τμήμα II. — Η ανάπτυξη του περιφερειακού καπιταλισμού: Η ανάπτυξη της υπανάπτυξης
Α' Η άνιση διεθνής ειδίκευση και οι διαστροφές στον προσανατολισμό της ανάπτυξης του καπιταλισμού στην περιφέρεια
Β' Η διεθνής ειδίκευση και η μεταφορά των πολλαπλασιαστικών μηχανών
Γ' Τα μονοπώλια και η διεθνής ειδίκευση
Δ' Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της «υπανάπτυξης»
Ε' Μπλοκαρισμένη μεταβατική περίοδος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β' ΤΟΜΟΥ
Τμήμα III. — Οικονομικοί σχηματισμοί του περιφερειακού καπιταλισμού
Οι αμερικανικοί και ανατολικοί περιφερειακοί σχηματισμοί
Οι αφρικανικοί περιφερειακοί σχηματισμοί
Οι γενικοί χαρακτήρες των περιφερειακών σχηματισμών
1. Η επικράτηση του αγροτικού και εμπορικού καπιταλισμού
2. Τα όρια που επιβάλλει το ξένο κεφάλαιο στην ανάπτυξη του τοπικού καπιταλισμού: ο εξαρτημένος χαρακτήρας του τοπικού καπιταλισμού
3. Οι σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη των εθνικών γραφειοκρατιών
ΣΥΝ0ΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦ. ΤΡΙΤΟ: ΟΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Περιεχόμενα)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Οι λειτουργίες του χρήματος στο μηχανισμό της συσσώρευσης
1. Η κλασσική σκέψη
2. Η Κεϋνσιανή και η σύγχρονη σκέψη
3. Η «παθητική» λειτουργία του τραπεζιτικού συστήματος
4. Η «ενεργητική» λειτουργία του τραπεζιτικού συστήματος
II. Οι μηχανισμοί έκδοσης νομίσμστος και πίστης στην περιφέρεια του συστήματος
1. Το ξένο συναλλαγματικό κάλυμμα: Οι φανεροί μηχανισμοί έκδοσης
2. Το «διευθυνόμενο» νόμισμα και η νομισματική αυταπάτη
III. Η συγκεκριμένη λειτουργία της τραπεζικής πίστης και τα όρια της χρηματαγοράς στις χώρες της περιφέρειας
IV. Οι νομισματικές αναταραχές και ο πληθωρισμός στην περιφέρεια του συστήματος
1. Η μεταφορά της αξίας του κυρίαρχου νομίσματος
2. «Ο διαρκής πληθωρισμός» στο σύγχρονο παγκόσμιο σύστημα και η μεταφορά του στην περιφέρεια του συστήματος
3. Η μεταφορά στην περιφέρεια των δομών των τιμών του κέντρου
4. Οι νομισματικές διαταραχές στις «υπανάπτυκτες χώρες»
V. Η μακρινή ιστορία: Η ενσωμάτωση της περιφέρειας στην παγκόσμια αγορά των πολυτίμων μετάλλων
VI. Η σημερινή ιστορία: Η κρίση των διεθνών ρευστών και οι υπανάπτυκτες χώρες
ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦ. ΤΕΤΑΡΤΟ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ (Περιεχόμενα)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Η θεωρία του κύκλου και της συγκυρίας στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής
1. Η «καθαρή θεωρία» του κύκλου: η νομισματική αυταπάτη
2. Η τάση του αιώνα: η θεωρία της «ωριμότητας»» και η θεωρία του πλεονάσματος του σύγχρονου μονοπωλιακού καπιταλισμού από τον κύκλο στη θεωρία
II. Η συγκυρία στις χώρες της περιφέρειας του παγκόσμιου συστήματος: «Αυτόνομη» ή «μεταβιβαζόμενη» συγκυρία
1. Η γενική θεωρία του κύκλου και της συγκυρίας της εφαρμασμένης στις «υπανάπτυκτες χώρες»
2. Οι θεωρίες της μεταβιβαζόμενης συγκυρίας
III. Η συγκυρία παγκόσμιο φαινόμενο. Οι ρόλοι του κέντρου και της περιφέρειας του συστήματος
1. Σύντομη ιστορία της παγκόσμιας συγκυρίας
2. Προς μια θεωρία του κύκλου και της παγκόσμιας συγκυρίας
3. Ο ρόλος της περιφέρειας στο μηχανισμό της αναζωογόνησης
4. Η λειτουργία της περιφέρειας στο ξετύλιγμα του κύκλου: «Η αναπροσαρμογή δομής» της περιφέρειας στις απαιτήσεις του κέντρου
ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦ. ΠΕΜΠΤΟ: Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Περιεχόμενο)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Τα συστατικό στοιχεία του εξωτερικού ισοζυγίου
II. Η θεωρία των μηχανισμών της «αυθόρμητης» προσαρμογής του εξωτερικού εμπορίου
1. Η κλασσική θεωρία των αποτελεσμάτων των τιμών
2. Η θεωρία του αποτελέσματος της συναλλαγματικής διαφοράς
3. Η θεωρία του επανερχόμενου αποτελέσματος
4. Συνθήκες και σημασία του «ποσοστού διαφοράς» συναλλάγματος φυσικού ισοζυγίου
III. Η οργανική προσαρμογή της περιφέρειας του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος στις απαιτήσεις της συσσώρευσης στο κέντρο του συστήματος
1 Η θεωρία της διεθνούς οργανικής προσαρμογής
2. Η θέση του Ρ. Πρέμπιτς
3. Η ανάλυση του Κίντλεμπεργκερ
IV. Σύντομη ιστορία του ισοζυγίου πληρωμών των καπιταλιστικών χωρών της περιφέρειας
1. Ο αποθησαυρισμός και το ισοζύγιο πληρωμών
2. Η μείωση των «λαβείν» από το εξωτερικό της περιφέρειας και οι κύκλοι υποτιμήσεων
3. Το μάθημα της ιστορίας: από το ξένο συναλλαγματικό κάλυμμα σε χρυσό στην αυταπάτη της «νομισματικής ανεξαρτησίας»
ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
Επίλογος στη δεύτερη έκδοση