Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018

Σαμίρ Αμίν. Η συσσώρευση σε παγκόσμια κλίμακα. Κριτική της θεωρίας της υπανάπτυξης
Η συσσώρευση σε παγκόσμια κλίμακα. Κριτική της θεωρίας της υπανάπτυξης τ.Α DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Η συσσώρευση σε παγκόσμια κλίμακα. Κριτική της θεωρίας της υπανάπτυξης τ.Α DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους

Η συσσώρευση σε παγκόσμια κλίμακα. Κριτική της θεωρίας της υπανάπτυξης τ.Β DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Η συσσώρευση σε παγκόσμια κλίμακα. Κριτική της θεωρίας της υπανάπτυξης τ.Β DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμουςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΤΟΜΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α.Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Το επίπεδο της ανάλυσης
2. Αντιληπτικό σύστημα της τρέχουσας οικονομικής θεωρίας
3. Η τρέχουσα θεωρία της υπανάπτυξης
4. Από την κοινωνική επιστήμη στην τέχνη της διαχείρισης
5. Η θεωρία της υπανάπτυξης οφείλει να είναι η θεωρία της συσσώρευσης σε παγκόσμια κλίμακα
6. Για μια θεωρία των κοινωνικών «σχηματισμών του καπιταλισμού
7. Αστικά και προλεταριακά έθνη ή παγκόσμια διάσταση του ταξικού αγώνα;
8. Οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της περιφέρειας
9. Είναι δυνατός ένας σοσιαλιστικός κόσμος;
10. Πλάνο του έργου — Σύνοψη αποτελεσμάτων
ΚΕΦ. ΠΡΩΤΟ: Η ΑΝΙΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΥΝΟΨΙΣΗ
ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Ι. Η θεωρία των διεθνών ανταλλαγών
ΙΙ. Οι μορφές της διεθνούς ειδίκευσης και οι όροι της ανταλλαγής
III. Το εξωτερικό εμπόριο και το ζήτημα των αγορών
ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦ. ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ
Τμήμα Ι. — Η μετάβαση στον περιφερειακό καπιταλισμό — Τρόποι πσραγωγής και προκαπιταλιστικοί σχηματισμοί
Η τυπολογία της υπανάπτυξης
Τμήμα II. — Η ανάπτυξη του περιφερειακού καπιταλισμού: Η ανάπτυξη της υπανάπτυξης
Α' Η άνιση διεθνής ειδίκευση και οι διαστροφές στον προσανατολισμό της ανάπτυξης του καπιταλισμού στην περιφέρεια
Β' Η διεθνής ειδίκευση και η μεταφορά των πολλαπλασιαστικών μηχανών
Γ' Τα μονοπώλια και η διεθνής ειδίκευση
Δ' Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της «υπανάπτυξης»
Ε' Μπλοκαρισμένη μεταβατική περίοδος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β' ΤΟΜΟΥ
Τμήμα III. — Οικονομικοί σχηματισμοί του περιφερειακού καπιταλισμού
Οι αμερικανικοί και ανατολικοί περιφερειακοί σχηματισμοί
Οι αφρικανικοί περιφερειακοί σχηματισμοί
Οι γενικοί χαρακτήρες των περιφερειακών σχηματισμών
1. Η επικράτηση του αγροτικού και εμπορικού καπιταλισμού
2. Τα όρια που επιβάλλει το ξένο κεφάλαιο στην ανάπτυξη του τοπικού καπιταλισμού: ο εξαρτημένος χαρακτήρας του τοπικού καπιταλισμού
3. Οι σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη των εθνικών γραφειοκρατιών
ΣΥΝ0ΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦ. ΤΡΙΤΟ: ΟΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Περιεχόμενα)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Οι λειτουργίες του χρήματος στο μηχανισμό της συσσώρευσης
1. Η κλασσική σκέψη
2. Η Κεϋνσιανή και η σύγχρονη σκέψη
3. Η «παθητική» λειτουργία του τραπεζιτικού συστήματος
4. Η «ενεργητική» λειτουργία του τραπεζιτικού συστήματος
II. Οι μηχανισμοί έκδοσης νομίσμστος και πίστης στην περιφέρεια του συστήματος
1. Το ξένο συναλλαγματικό κάλυμμα: Οι φανεροί μηχανισμοί έκδοσης
2. Το «διευθυνόμενο» νόμισμα και η νομισματική αυταπάτη
III. Η συγκεκριμένη λειτουργία της τραπεζικής πίστης και τα όρια της χρηματαγοράς στις χώρες της περιφέρειας
IV. Οι νομισματικές αναταραχές και ο πληθωρισμός στην περιφέρεια του συστήματος
1. Η μεταφορά της αξίας του κυρίαρχου νομίσματος
2. «Ο διαρκής πληθωρισμός» στο σύγχρονο παγκόσμιο σύστημα και η μεταφορά του στην περιφέρεια του συστήματος
3. Η μεταφορά στην περιφέρεια των δομών των τιμών του κέντρου
4. Οι νομισματικές διαταραχές στις «υπανάπτυκτες χώρες»
V. Η μακρινή ιστορία: Η ενσωμάτωση της περιφέρειας στην παγκόσμια αγορά των πολυτίμων μετάλλων
VI. Η σημερινή ιστορία: Η κρίση των διεθνών ρευστών και οι υπανάπτυκτες χώρες
ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦ. ΤΕΤΑΡΤΟ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ (Περιεχόμενα)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Η θεωρία του κύκλου και της συγκυρίας στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής
1. Η «καθαρή θεωρία» του κύκλου: η νομισματική αυταπάτη
2. Η τάση του αιώνα: η θεωρία της «ωριμότητας»» και η θεωρία του πλεονάσματος του σύγχρονου μονοπωλιακού καπιταλισμού από τον κύκλο στη θεωρία
II. Η συγκυρία στις χώρες της περιφέρειας του παγκόσμιου συστήματος: «Αυτόνομη» ή «μεταβιβαζόμενη» συγκυρία
1. Η γενική θεωρία του κύκλου και της συγκυρίας της εφαρμασμένης στις «υπανάπτυκτες χώρες»
2. Οι θεωρίες της μεταβιβαζόμενης συγκυρίας
III. Η συγκυρία παγκόσμιο φαινόμενο. Οι ρόλοι του κέντρου και της περιφέρειας του συστήματος
1. Σύντομη ιστορία της παγκόσμιας συγκυρίας
2. Προς μια θεωρία του κύκλου και της παγκόσμιας συγκυρίας
3. Ο ρόλος της περιφέρειας στο μηχανισμό της αναζωογόνησης
4. Η λειτουργία της περιφέρειας στο ξετύλιγμα του κύκλου: «Η αναπροσαρμογή δομής» της περιφέρειας στις απαιτήσεις του κέντρου
ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦ. ΠΕΜΠΤΟ: Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Περιεχόμενο)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Τα συστατικό στοιχεία του εξωτερικού ισοζυγίου
II. Η θεωρία των μηχανισμών της «αυθόρμητης» προσαρμογής του εξωτερικού εμπορίου
1. Η κλασσική θεωρία των αποτελεσμάτων των τιμών
2. Η θεωρία του αποτελέσματος της συναλλαγματικής διαφοράς
3. Η θεωρία του επανερχόμενου αποτελέσματος
4. Συνθήκες και σημασία του «ποσοστού διαφοράς» συναλλάγματος φυσικού ισοζυγίου
III. Η οργανική προσαρμογή της περιφέρειας του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος στις απαιτήσεις της συσσώρευσης στο κέντρο του συστήματος
1 Η θεωρία της διεθνούς οργανικής προσαρμογής
2. Η θέση του Ρ. Πρέμπιτς
3. Η ανάλυση του Κίντλεμπεργκερ
IV. Σύντομη ιστορία του ισοζυγίου πληρωμών των καπιταλιστικών χωρών της περιφέρειας
1. Ο αποθησαυρισμός και το ισοζύγιο πληρωμών
2. Η μείωση των «λαβείν» από το εξωτερικό της περιφέρειας και οι κύκλοι υποτιμήσεων
3. Το μάθημα της ιστορίας: από το ξένο συναλλαγματικό κάλυμμα σε χρυσό στην αυταπάτη της «νομισματικής ανεξαρτησίας»
ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
Επίλογος στη δεύτερη έκδοση

1 σχόλιο:

  1. Θερμές ευχαριστίες και πολλά συγχαρητήρια για την εξαιρετική και προσσεγμένη δουλειά σας και τις άκρως ενδιαφέρουσες βιβλιοεπιλογές σας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή