Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Τρίτη 16 Απριλίου 2013

Μαρξ Κ. Εμπόρευμα και χρήμα


Διαγράψαμε τους συνδέσμους από την παρούσα ανάρτηση μετά από επικοινωνία του εκδοτικού οίκου, ο οποίος και μας μετέφερε τη βούλησή του να προβούμε σε αυτήν την ενέργεια λόγω πνευματικών δικαιωμάτων.
Υ.Γ. Ευτυχώς κάποιοι άλλοι εκδότες αξιοποιούν ευκαιρίες που τους δίνονται, αφού βλέπουν ότι ωφελούνται παρά ζημιώνονται από τέτοιες προσπάθειες.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή
Δυό λόγια για τη μετάφραση
Πρόλογος
Σημειώσεις τον μεταφραστή
Το Κεφάλαιο. Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας. Βιβλίο Πρώτο: Η διαδικασία παραγωγής του κεφαλαίου. Κεφάλαιο πρώτο: Εμπόρευμα και χρήμα
1) Το εμπόρευμα
2) Η διαδικασία ανταλλαγής των εμπορευμάτων
3) Το χρήμα ή η κυκλοφορία των εμπορευμάτων
Α. Μέτρο των αξιών
Β. Μέσο κυκλοφορίας
a) Η μεταμόρφωση των εμπορευμάτων
b) Η κυκλοφορία του χρήματος
c) Το κέρμα. Το σημείο της αξίας
C. Χρήμα
a) Αποθησαυρισμός
b) Μέσο πληρωμής
c) Παγκόσμιο χρήμα
Σημειώσεις του μεταφραστή
Παράρτημα στο Κεφάλαιο 1,1.: Η αξιακή μορφή
Σημειώσεις τον μεταφραστή