Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Σάββατο 6 Απριλίου 2019

Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ. Παγκόσμιος Ιστορία της Φιλοσοφίας. τ. Α-ΒΑκαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ. Παγκόσμιος Ιστορία της Φιλοσοφίας. τ. Α DJVU  Περιεχόμενα με συνδέσμους
Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ. Παγκόσμιος Ιστορία της Φιλοσοφίας. τ. Α DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ. Παγκόσμιος Ιστορία της Φιλοσοφίας. τ. Α DJVU  Περιεχόμενα με συνδέσμους
Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ. Παγκόσμιος Ιστορία της Φιλοσοφίας. τ. Α DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

και
Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ. Παγκόσμιος Ιστορία της Φιλοσοφίας. τ. Β DJVU  Περιεχόμενα με συνδέσμους
Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ. Παγκόσμιος Ιστορία της Φιλοσοφίας. τ. Β DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ. Παγκόσμιος Ιστορία της Φιλοσοφίας. τ. Β DJVU  Περιεχόμενα με συνδέσμους
Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ. Παγκόσμιος Ιστορία της Φιλοσοφίας. τ. Β DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Ιστορία της προμαρξιστικής φιλοσοφίας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ιστορία της Μαρξιστικής-Λενινιστικής φιλοσοφίας και ο αγώνας ενάντια στην αστική φιλοσοφία

Αναρτάται ταυτόχρονα και στη βιβλιοθήκη του βραχόκηπου.
Ευχαριστούμε τον σ. Σ.Τ. για την ψηφιοποίηση.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ: ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ιστορία της φιλοσοφίας σαν επιστήμη, το αντικείμενό της, η μέθοδός της και η σημασία της 7
Ι. Το αντικείμενο της ιστορίας της φιλοσοφίας 7
ΙΙ. Η κομματικότητα της μαρξιστικής ιστορίας της φιλοσοφίας 13
ΙΙΙ. Η μαρξιστική μέθοδος γνώσης της ιστορίας της φιλοσοφίας και οι νομοτέλειες της εξέλιξής της 20
IV. Οι βασικές περίοδοι στην εξέλιξη της φιλοσοφίας 27
V. Η σημασία της ιστορίας της φιλοσοφίας σαν επιστήμης 28
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Ιστορία της προμαρξιστικής φιλοσοφίας 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΟΚΤΗΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 31
I. H φιλοσοφία στη δουλοκτητική κοινωνία της αρχαίας Ινδίας 31
II. Η εμφάνιση και εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης στην αρχαία Κίνα 45
III. Η εμφάνιση των επιστημονικών αντιλήψεων για τον κόσμο στην αρχαία Βαβυλώνα και στην Αίγυπτο 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΟΚΤΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΩΜΗ 65
I. Η πρωταρχική φιλοσοφία της αρχαίας Ελλάδας 69
ΙI. Η εμφάνιση της αντίθεσης ανάμεσα στη διαλεκτικη και τη μεταφυσική 74
III. Ο υλισμός στην εποχή της ανάπτυξης της δουλοκτητικής δημοκρατίας 81
ΙV. Η σοφιστική σαν φιλοσοφική κίνηση στην εποχή της ακμής στις δουλοκτητικές δημοκρατίες 85
V. Η πάλη του υλισμοϋ ενάντια στον ιδεαλισμό την εποχή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας 88
VI. Η φιλοσοφία στους ελληνιστικούς χρόνους 114
VII. Η φιλοσοφία στην αρχαία Ρώμη 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑΣ 127
Α. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 127
I. Η πάλη τον υλισμού ενάντια στον ιδεαλισμό στην Κίνα, την εποχή της φεουδαρχίας 127
II. Η φιλοσοφική σκέψη στην Ινδία 136
ΙII. Η φιλοσοφική σκέψη στην Ιαπωνία 138
IV. Η φιλοσοφική σκέψη στο Βυζάντιο 141
V. Η φιλοσοφική σκέψη στην Περσία 143
VI. Η φιλοσοφία στις αραβικές χώρες 145
VII. Η φιλοσοφική σκέψη στους λαούς της Υπερκαυκασίας και της Κεντρικής Ασίας 151
Β. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 161
Ι. Συνθήκες ανάπτυξης της φιλοσοφίας στη δυτικοευρωπαϊκή φεουδαρχική κοινωνία 161
II. Η φιλοσοφική σκέψη στη Ρωσία τον 9ο - 17ο αιώνα 184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ (15ος έως τις αρχές του 17ου αιώνα) 205
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ 237
Ι. Οι θεμελιωτές της αστικής φιλοσοφίας 237
ΙI. Η φιλοσοφία στην Αγγλία στο τέλος του 17ου και του 19ου αιώνα - Ο υποκειμενικός ιδεαλισμός του Μπέρκλεϋ και ο αγνωστικισμός του Χιούμ 275
III. Η φιλοσοφία στη Γερμανία τον 17ο αιώνα - Ο αντικειμενικός ιδεαλισμός του Λάιμπνιτς 286
IV. Ο Γαλλικός διαφωτισμός του 18ου αιώνα 294
V. Ο Γερμανικός διαφωτισμός 301
VI. Ο Γαλλικός υλισμός του 18ου αιώνα 303
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (από τα τέλη του 17ου αιώνα ως τις αρχές του 19ου αιώνα) 324
I. Η φιλοσοφική σκέψη στη Ρωσία από τα τέλη του 17ου ως τα μισά του 18ου αιώνα 324
II. Ο υλισμός του Μ. Β. Λομονόσωφ 329
IΙI. Οι φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές απόψεις του Ρωσικού διαφωτισμόν τον 18ο αιώνα 337
IV. Οι φιλοσοφικές ιδέες του Α. Ραντίτσεφ 343
V. Οι φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές απόψεις των Δεκεμβριστών 350
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΛΟΜΟ: Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΟΙ ΙΔΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΤ, ΤΟΥ ΦΙΧΤΕ, ΤΟΥ ΣΕΛΛΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΕΓΚΕΛ 361
I. Οι ιστορικές ρίζες της κλασσικής Γερμανικής φιλοσοφίας 361
II. Η «Κριτική φιλοσοφία» του Καντ 367
III. Ο υποκειμενικός ιδεαλισμός του Φίχτε 386
IV. Ο αντικειμενικός ιδεαλισμός του Σέλλινγκ 395
V. Ο διαλεκτικός ιδεαλισμός του Χέγκελ 400
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - Ο ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΦΟΫΕΡΜΠΑΧ 434
-------------------------------
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ: ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Ιστορία της προμαρξιστικής φιλοσοφίας (συνέχεια) 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ 5
I. Η φιλοσοφία των Ρώσων επαναστατών δημοκρατών και η πάλη τους ενάντια στον ιδεαλισμό 5
II. Η φιλοσοφική και κοινωνιολογική σκέψη στους λαούς της Σοβιετικής Ένωσης τον 19ο αιώνα 57
III. Η φιλοσοφική και κοινωνιολογική σκέψη στους λαούς της ανατολικής Ευρώπης το 19ο αιώνα 66
IV. Οι επαναστάτες - δημοκράτες στοχαστές στην Κίνα τον 19ο αιώνα. Ο Σουν - Γιάτ - Σεν 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ 94
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ιστορία της Μαρξιστικής - Λενινιστικής φιλοσοφίας και ο αγώνας ενάντια στην αστική φιλοσοφία 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 120
Ι. Ιστορικές ρίζες και θεωρητικές πηγές του μαρξισμού 120
II. Ο Μαρξ και ο Ένγκελς διαμορφώνουν τις φιλοφικές τους απόψεις 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ ΑΠ' ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΓΚΕΛΣ ΩΣ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ 144
I. Οι ιστορικές συνθήκες της ανάπτυξης του μαρξισμού απ’ το 1848 ως το 1871 144
II. Οι σπουδαιότερες κοινωνιολογικές ιδέες. Η πείρα απ' την επανάσταση του 1848 γενικεύεται 146
ΙII. Η ανάπτυξη του διαλεκτικού υλισμού στα οικονομικά έργα του Μαρξ απ' το 1850 ως το 1860 148
IV. Η παραπέρα ανάπτυξη του ιστορικού υλισμού 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ 163
I. Ανάπτυξη του διαλεκτικού υλισμού στα έργα του Ένγκελς «Αντί-Ντύρινγκ» «Λ. Φόυερμπαχ» και άλλα 164
II. Οι Μαρξ και Ένγκελς γενικεύουν τις ανακαλύψεις των φυσικών επιστημών 174
III. Οι Μαρξ και Ενγκελς αναπτύσσουν και συγκεκριμενοποιούν τον ιστορικό υλισμό 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΗΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 19ου ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 191
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1870 ΕΩΣ ΤΟ 1390 - Γ. Β. ΠΛΕΧΑΝΩΦ 205
I. Οι ιστορικές προϋποθέσεις διάδοσης της μαρξιστικής φιλοσοφίας στη Ρωσία 205
II. Η πάλη του Πλεχάνωφ ενάντια στις φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές θεωρίες των ναρόντνικων 207
III. Η πάλη του Πλεχάνωφ για την επιστημονική υλιστική κοσμοθεωρία ενάντια στο ρεβιζιονισμό στο Ρωσικό και στο παγκόσμιο εργατικό κίνημα 212
IV. Έργα του Πλεχάνωφ για ζητήματα του ιστορικού υλισμού, της αισθητικής και της ιστορίας της φιλοσοφίας 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Η ΑΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΝΗΝΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 235
I . Η ολοκλήρωση της πρώτης μορφής του θετικισμού - Ε. Σπένσερ 236
II. Ο Μαχισμός 243
III. Ο Νεοκαντισμός 253
IV. «Η φιλοσοφία της ζωής» του Φ. Νίτσε 262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Η ΙΔΕΑΑΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 272
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΤΟ ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π. 297
I. Ιστορικοί οροί της εμφάνισης του Λενινισμού 297
II. Ο δημιουργικός χαρακτήρας της μαρξιστικής φίλοσοφίας και η ανάπτυξή της από τον Λένιν και τους συναγωνιστές του 299
III. Το στάδιο του λενινισμού και τα ουσιαστικά του στοιχεία στην ανάπτυξη της μαρξιστικής φιλοσοφίας 301
IV. Ο Λένιν κριτικάρει τη φιλοσοφία και κοινωνιολογία των Ναρόντνικων. Προβλήματα του ιστορικού υλισμού και μεθόδου της διαλεκτικής 303
V. Η ανάπτυξη της μαρξιστικής φιλοσοφίας απ’ τον Λενιν, στον αγώνα του ενάντια στο «νόμιμο μαρξισμό», στον Μπερνσταϊνισμό, στον οικονομισμό και στον μενσεβικισμό 309
VI. Η ανάπτυξη απ' τον Λένιν της μαρξιστικής θεωρίας για την επανάσταση 313
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ ΑΠ' ΤΟΝ ΛΕΝΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠ ΤΟ 1907 ΩΣ ΤΟ 1917 317
I . Ο «Υλισμός και εμπειριοκριτικισμός» του Λένιν. Ο ρόλος του για την ανάπτυξη της μαρξιστικής κοσμοθεωρίας 318
II. Στον «Υλισμό και Εμπειριοκριτικισμό» ο Λένιν γενικεύει τα επιτεύγματα των φυσικών επιστημών 326
III. Απ' το 1910 εως το 1917 ο Λένιν στα έργα του αναπτύσσει πιο πέρα τον διαλεκτικό υλισμό 331
IV. Η παραπέρα ανάπτυξη του ιστορικού υλισμοϋ απ’ τον Λένιν 336
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Ο ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ. 1917-1936 342
I. Η ανάπτυξη του διαλεκτικού και ιστορικού υλισμού απ' τον Λένιν και τους συναγωνιστές του στην μεταβατική περίοδο απ’ τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό 342
II. Η μαρξιστική φιλοσοφική σκέψη των άλλων χωρών, στην περίοδο της γενικής κρίσης του καπιταλισμού 1917 - 1923 353
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ. Κ.Λ.Π. 1936-1961 361
I. Η μαρξιστική - λενινιστική φιλοσοφία στην ΕΣΣΔ την περιοδο τον σοσιαλισμού 1936 - 1953 362
II. Η ανάπτυξη της φιλοσοφικής σκέψης στην ΕΣΣΔ υστέρα απ’ το 1953 και η κριτική της προσωπολατρείας 365
III. Η δημιουργική ανάπτυξη της μαρξιστικής - λενινιστικής θεωρίας στην ΕΣΣΔ και η θεωρητική θεμελίωση της γρήγορης οικοδόμησης του κομμουνισμού 369
IV. Η διαμόρφωση του νέου ανθρώπου, η κομμουνιστική αγωγή, η ηθική και η αισθητική 379
V. Η μαρξιστική - λενινιστική φιλοσοφική σκέψη στις χώρες της λαϊκής δημοκρατίας. Η κοινωνική τους ανάπτυξη 382
VI. Κριτική των προβλημάτων της κοινωνικής εξέλιξης και της αστικής ιδεολογίας, στα έργα των μαρξιστών στις καπιταλιστικές χώρες 386
VII. Τα προγράμματα του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος και του ΚΚΣΕ 390
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΔΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 396
I. Η ιρρασιοναλιστική κατεύθυνση, ο ιντουϊτιβισμος του Μπέρξον 398
II. Ο πραγματισμός 408
III. Η φαινομενολογία 420
IV. Ο εξιστενσιαλισμός (Υπαρξισμός) 427
V. Ο νεοθετικισμός 438
VI. Η θρησκευτική φιλοσοφία. Ο νεοθωμισμός 452
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 462
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 487