Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018

Wiener N. Κυβερνητική και κοινωνίαWiener N. Κυβερνητική και κοινωνία DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Wiener N. Κυβερνητική και κοινωνία DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμουςΠρόλογος του μεταφραστού
Εισαγωγή
1. Η ιστορία της Κυβερνητικής
2. Πρόοδος και Εντροπία
3. Ακαμψία και Μάθηση. Δύο υποδείγματα συμπεριφοράς επικοινωνίας
4. Ο Μηχανισμός και η ιστορία της γλώσσης
5. Η οργάνωση ως μήνυμα
6. Νόμος και επικοινωνία
7. Επικοινωνία, μυστικότης και κοινωνική πολιτική
8. Ο ρόλος του διανοουμένου και του επιστήμονος
9. Η Πρώτη και η Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση
10. Μερικές μηχανές επικοινωνίας και το μέλλον τους
11. Γλώσσα, σύγχυση και παρεμβολή παρασίτων

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Πλατόνοφ Κ. (επιμ.) Ψυχολογία της προσωπικότηταςΠλατόνοφ Κ. (επιμ.) Ψυχολογία της προσωπικότητας DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Πλατόνοφ Κ. (επιμ.) Ψυχολογία της προσωπικότητας DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμουςΠρόλογος
Κεφάλαιο Ι
Εισαγωγή στη μελέτη της προσωπικότητας
Πρόσωπο και συνείδηση
Οι σχέσεις της προσωπικότητας
Γενικές ιδιότητες της προσωπικότητας
Η δυναμική και λειτουργική διάρθρωση της προσωπικότητας
Κεφάλαιο II
Η μελέτη της προσωπικότητας και των σχέσεων ανάμεσα στα άτομα - μέθοδοι
Συνεντεύξεις, έρευνες, τεστ
Μέθοδος γενικοποίησης των ανεξαρτήτων χαρακτηριστικών
Κεφάλαιο III
Η εργασία και οι βασικές ιδιότητες του νευρικού συστήματος
Κεφάλαιο IV
Οι φυσιολογικές εκδηλώσεις των βασικών ιδιοτήτων του νευρικού συστήματος των χειριστών μηχανημάτων
Οι φυσιολογικές εκδηλώσεις των βασικών ιδιοτήτων του νευρικού συστήματος στην εργασία του προσαρμοστή
Κεφάλαιο V
Η προσοχή και η εργασία
Ο ρόλος της προσοχής στην εργασία
Κεφάλαιο VI
Η εκπαίδευση της προσοχής μέσ' την εργασία
Κεφάλαιο VII
Η εργασία και τα χαρακτηριστικά της βούλησης της προσωπικότητας
Κεφάλαιο VIII
Διαμόρφωση των βουλητικών γνωρισμάτων της προσωπικότητας στην εργασία
Κεφάλαιο IX
Οι ιδιότητες του χαρακτήρα όπως διαμορφώνονται μέσα στους κόλπους της κολλεκτίβας
Κεφάλαιο Χ
Η κολλεκτίβα του εργοστασίου σαν παράγοντας διαμόρφωσης της προσωπικότητας
Η επιρροή της κολλεκτίβας και η επιρροή από τη μεσολάβηση της κολλεκτίβας
Κεφάλαιο XI
Η κοινωνιοψυχολογική δομή των ηθικών και αισθητικών συναισθημάτων
Ο συσχετισμός των ηθικών και αισθητικών συναισθημάτων στο σοβιετικό εργάτη
Η Διαμόρφωση των ηθικών και αισθητικών συναισθημάτων μέσα στην εργασία
Κεφάλαιο XII
Τεχνική και Δημιουργικό Πνεύμα
Οι συνθήκες που γεννούν την δημιουργική δραστηριότητα
Οι ιδιομορφίες της δημιουργικής σκέψης στον εργάτη
Κεφάλαιο XIII
Ο προγραμματισμός και οι εκτελεστικές ιδιότητες της εργασίας του εργάτη
Συμπεράσματα

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

Μπλάουμπεργκ Ι.Β., Σαντόφσκι Β.Ι., Γιούντιν Ε.Γκ. Θεωρία συστημάτων. Φιλοσοφικά και μεθοδολογικά προβλήματαΜπλάουμπεργκ Ι.Β., Σαντόφσκι Β.Ι., Γιούντιν Ε.Γκ. Θεωρία συστημάτων. Φιλοσοφικά και μεθοδολογικά προβλήματα DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους

Μπλάουμπεργκ Ι.Β., Σαντόφσκι Β.Ι., Γιούντιν Ε.Γκ. Θεωρία συστημάτων. Φιλοσοφικά και μεθοδολογικά προβλήματα DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους

Πρόλογος
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ I. ΣΎΝΤΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΔΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Δομικά Συστήματα Ιδεών σαν έκφραση των νέων τάσεων στην επιστημονική γνώση
1. Γενικές επιστημονικές προϋποθέσεις της έρευνας Δομικών Συστημάτων
2. Κύριες κατευθύνσεις και βασικές αρχές της έρευνας Δομικών Συστημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η «Γενική θεωρία Συστημάτων του Λ. φον Μπερτάλανφι»: Η εξέλιξη των ιδεών του και των κυρίων αποτελεσμάτων του
1. Η καταγωγή της «Γενικής θεωρίας Συστημάτων» του Λ. φον Μπερτάλανφι
2. Βασικές απόψεις και αρχές της «Γενικής θεωρίας Συστημάτων»
3. Μεθοδολογική σημασία της «Γενικής θεωρίας Συστημάτων»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η εξέλιξη της έρευνας στη Γενική θεωρία Συστημάτων και Προσέγγισης Συστημάτων, στις δεκαετίες 1950 και 1970
1. Σύντομη περιγραφή των βασικών τάσεων εξέλιξης της Γενικής θεωρίας Συστημάτων και της Προσέγγισης Συστημάτων στις δεκαετίες 1950 καί 1970
2. Η οργάνωση της σύγχρονης έρευνας των συστημάτων
ΜΕΡΟΣ II. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η Προσέγγιση Συστημάτων και οι βασικές κατευθύνσεις στα Συστήματα Έρευνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Τα φιλοσοφικά προβλήματα της Προσέγγισης των Συστημάτων
1. Τα «Συστήματα Εικόνας τού Κόσμου»
2. Επιστημολογικά προβλήματα της Προσέγγισης των Συστημάτων
3. Η Προσέγγιση Συστημάτων και ο Διαλεκτικός Υλισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Τα Λογικά και Μεθοδολογικά Προβλήματα της Προσέγγισης των Συστημάτων
1. Η μελέτη του Συστήματος Αντικειμένου καί Συστήματα μελέτης του Αντικειμένου αυτού
2. Ανάλυση και σύνθεση του Συστήματος Αντικειμένου
3. Σχηματική περιγραφή των λογικών και μεθοδολογικών στόχων των Συστημάτων Έρευνας
4. Η έννοια «Σύστημα»
5. Οι διάφορες ομάδες Εννοιών Συστήματος και το πρόβλημα του ορισμού τους
6. Οι έννοιες του Στοιχείου, της Ολότητας, του Συνδέσμου, του Μέρους και του Όλου
7. Μια γενικευμένη ταξινόμηση των Συστημάτων σύμφωνα με την Οργανισμικότητά τους
8. Ταξινόμηση των Συστημάτων σε κλειστά κι ανοιχτά
9. Τα λογικά και μεθοδολογικά προβλήματα των Συστημάτων Έρευνας κι ο στόχος της δημιουργίας μιας Μεταθεωρίας Συστημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Γενική θεωρία Συστημάτων
1. Ειδικά χαρακτηριστικά τής Γενικής θεωρίας Συστημάτων
2. Η ποικιλομορφία Προσεγγίσεων στην κατασκευή της Γενικής θεωρίας Συστημάτων
3. Η θεωρία Γενικών Συστημάτων σαν Μεταθεωρία
4. Κύριες τάσεις στην παραπέρα ανάπτυξη της Γενικής θεωρίας Συστημάτων
ΜΕΡΟΣ III. Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Τύποι εφαρμογών της θεωρίας Συστημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Η προσέγγιση συστημάτων στη βιολογία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Οι θεωρίες συστημάτων στην Ψυχολογία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Η Προσέγγιση των Συστημάτων στην Κοινωνική Γνώση
1. Η Δομή και η Ιστορία των υπό έρευνα Αντικειμένων
2. Μέθοδοι Ανάλυσης της Κοινωνικής Πραγματικότητας
3. Το Κοινωνικό και το Ατομικό
4. Η Προσέγγιση των Συστημάτων και η λειτουργικότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Η Ανάλυση των Συστημάτων σα μια εφαρμογή των ιδεών της Προσέγγισης των Συστημάτων στα προβλήματα Διεύθυνσης και Ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Τα Παράδοξα των Συστημάτων Σκέψης
1. Η γενική διατύπωση των Παραδόξων των Συστημάτων
2. Για την ερμηνεία των Συστημάτων του Παράδοξου
3. Τα Παράδοξα των Συστημάτων Σκέψης και η ιδιομορφία των Συστημάτων Γνώσης
Συμπέρασμα. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Βιβλιογραφία