Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010

Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse)

Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse). Τόμος Α΄ DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse). Τόμος Α΄ DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse). Τόμος Β΄ DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse). Τόμος Β΄ DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse). Τόμος Γ΄ DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse). Τόμος Γ΄ DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμουςΌλοι οι τόμοι σε ένα αρχείο για καλύτερη αναζήτηση:
Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse). DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse). DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους


Σημείωμα του Εκδότη
Πρόλογος του Μεταφραστή
Πρόλογος του Ινστιτούτου Μαρξ-Ένγκελς-Λένιν στην Α' έκδοση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1857
1) Παραγωγή
2) Η γενική σχέση της παραγωγής προς διανομή, ανταλλαγή, κατανάλωση
3) Η μέθοδος της πολιτικής οικονομίας
4) Παραγωγή. Μέσα παραγωγής και σχέσεις παραγωγής. Σχέσεις παραγωγής και συναλλακτικές σχέσεις. Μορφές κράτους και συνείδησης σε σχέση με τις παραγωγικές και συναλλακτικές σχέσεις. Νομικές σχέσεις. Οικογενειακές σχέσεις
ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Αλφρέ Νταριμόν: Για τη μεταρύθμιση των τραπεζών Παρίσι 1856
α) Χρυσός και άργυρος σε σχέση με τα άλλα μέταλλα
β) Διακυμάνσεις της αξιακής σχέσης ανάμεσα στα διάφορα μέταλλα
γ) Το χρήμα σαν υλικός αντιπρόσωπος του πλούτου. (Σώρευση του χρήματος• προηγούμενα, το χρήμα σαν η γενική ύλη των συμβάσεων κλπ.)
ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Το κεφάλαιο του Χρήματος σαν Κεφαλαίου
1) Προϋπόθεση του κεφαλαίου είναι η κυκλοφορία και η ανταλλακτική αξία που προέρχεται απ'αυτήν
2) Η ανταλλακτική αξία που προέρχεται από την κυκλοφορία είναι προϋπόθεση της κυκλοφορίας, διατηρείται μέσα σ' αυτήν και πολλαπλασιάζεται διαμέσου της εργασίας
1) Αξία
Μηχανές που ζυγίζουν χρυσό
ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 1850-1861
Ρικάρντο. (Ντ.) Αρχές πολιτικής οικονομίας και φορολογίας. 3η έκδ. Λονδίνο 1821 (Θεωρία του χρήματος.)
1) Διακυμάνσεις στην αξία του αργύρου και του χρυσού
2) Διαφορετικά αποτελέσματα της μεταβολής στην τιμή του χρήματος
3) Χρήμα χρυσού και αργύρου, και εξωτερικό εμπόριο
4) Το χρήμα δεν είναι παρά το μέσο όπου εκφράζεται η σχετική αξία, η ποσότητα ενός εμπορεύματος που δίνεται για το άλλο. (σ. 180,181)
5) Φόρος στον χρυσό
6) Τόκος χρήματος
7) Χρήμα, εξαγωγή και εισαγωγή
8) Για το νόμισμα και τις τράπεζες
9) Για τη συγκριτική αξία του χρυσού, σιτηρών και εργασίας σε πλούσιες και φτωχές χώρες
Φόροι συναρτημένοι με τη γη
Επίδραση της τιμής των μέσων συντήρησης στον εργατικό μισθό (σ. 176-183) (σ. 360). [κλπ]
Ρικάρντο (Νταίηβιντ). Αρχές πολιτικής οικονομίας και φορολογίας. 3η έκδ. Λονδίνο 1821
Ι) Για την αξία
II) Για την πρόσοδο
Φόροι στο ακατέργαστο προϊόν
Πρόσοδος (Ενάντια στη θεωρία του Α. Σμιθ για την γαιοπρόσοδο)
Πρόσοδος (Ενάντια στις απόψεις του Μάλθους για την πρόσοδο)
Επίδραση της εισαγωγής σιτηρών στη γαιοπρόσοδο και το κέρδος του αγρομισθωτή
Επίδραση της ελεύθερης εισαγωγής σιτηρών στα κέρδη και το κεφάλαιο του αγρομισθωτή
Το δεύτερο μέρος της προσόδου, που δεν προκύπτει από τη σχετική γονι¬μότητα της γης
III) Για την φυσική και την αγοραία τιμή
Διαφορά ανάμεσα στην αξία (φυσική τιμή) και τον πλούτο
Για την επίδραση της ζήτησης και της προσφοράς στις τιμές
Την παραγωγή καθορίζει όχι το κόστος παραγωγής, δηλαδή η πραγματική αξία, αλλά η αγοραία τιμή
Οι βελτιώσεις στη γεωργία και τα μηχανήματα επιδρούν υποτιμητικά
Το εξωτερικό εμπόριο και η ανταλλακτική αξία
Καθορισμός της ανταλλακτικής αξίας σε διάφορες χώρες
Επίδραση του αποικιακού εμπορίου στις τιμές
IV) Για τον εργατικό μισθό
Διαφορά ανάμεσα στον εργατικό μισθό και την εργασία που αφιερώνεται στην παραγωγή ενός εμπορεύματος
Επίδραση της αύξηση[ς] του κεφαλαίου στην αγοραία και τη φυσική τιμή του εργατικού μισθού
Εργατικός μισθός και πρόσοδος
Άνοδος στη φυσική τιμή της εργασίας και την χρηματική τιμή των εμπο¬ρευμάτων
Πληθυσμός και εργατικός μισθός
Επίδραση της τιμής των αγροτικών προϊόντων στον εργατικό μισθό
Επίδραση των μηχανημάτων στον εργατικό μισθό
Φόροι πάνω στον εργατικό μισθό
Ακόμα μια παρατήρηση για τη σχέση κέρδους και εργατικού μισθού
V) Για το κέρδος
Μόνιμες διακυμάνσεις στο ποσοστό του κέρδους. Κατανομή της τιμής του προϊόντος ανάμεσα σε κεφαλαιοκράτες και εργάτες
Σχέση κέρδους και εργατικού μισθού
Συσσώρευση του κεφαλαίου
Επίδραση του εμπορίου στα κέρδη
Διαταραχή του εμπορίου
Αποτελέσματα της συσσώρευσης στα κέρδη και τον τόκο
Για το ακαθάριστο και το καθαρό εισόδημα
Φόροι στα κέρδη
Μηχανήματα και φόροι. Επίδραση στα κέρδη
Φόροι σε εμπορεύματα άλλα από το ακατέργαστο προϊόν
Φόροι που πληρώνονται από τον παραγωγό, (σ. 456-459)
Φόροι στις κατοικίες
VI) Για τους φόρους
Οι φόροι επιβαρύνουν το κεφάλαιο ή το εισόδημα
Αυξημένη τιμή των εμπορευμάτων εξαιτίας των φόρων, και χρήμα
VII) Από τον πρόλογο (αρχή του βιβλίου)
Μπαστιά. Οικονομικές Αρμονίες. 2η έκδ. Παρίσι 1851
Πρόλογος
XIV) Για τους μισθούς
Ευρετήριο στα 7 τετράδια, (στο πρώτο μέρος)
Β1. Αισθητική ιδιότητα του χρήματος
Χρήμα σαν χρήμα. (Παγκόσμιο νόμισμα κλπ.)
Μορφή ιδιοκτησίας
3) Το χρήμα σαν διεθνές μέσο πληρωμής και αγοράς, σαν παγκόσμιο νόμισμα
4) Τα πολύτιμα μέταλλα σαν φορείς της χρηματικής σχέσης
5) Εμφάνιση του νόμου ιδιοποίησης στην απλή κυκλοφορία
6) Μετάβαση στο κεφάλαιο
Τρίτο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο
Α. Παραγωγική διαδικασία του κεφαλαίου
1) Μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο
Παραγωγική και μη παραγωγική εργασία
Παραπομπές στα τετράδια μου
Τετράδιο C
Τετράδιο Β'
Τετράδιο Β"
Τετράδιο Μ
Τετράδιο Β"
Τετράδιο II
Τετράδιο III
Τετράδιο IV
Τετράδιο V
Τετράδιο VI
Τετράδιο VII
Ι Η παραγωγική διαδικασία του κεφαλαίου
1) Μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο
α) Μετάβαση
β) Ανταλλαγή ανάμεσα σε εμπόρευμα και εργατικό δυναμικό
γ) Η εργασιακή διαδικασία
δ) Η διαδικασία αξιοποίησης
2) Η απόλυτη υπεραξία
3) Η σχετική υπεραξία
α) Συνεργασία μαζών
β) Καταμερισμός της εργασίας
γ) Μηχανήματα
4) Η αρχική συσσώρευση
5) Μισθωτή εργασία και κεφάλαιο
II Η κυκλοφοριακή διαδικασία του κεφαλαίου
III Κεφάλαιο και κέρδος
Ανάμικτα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σημείωμα του Μεταφραστή
Υστερόγραφο του Εκδότη
Ευρετήριο ονομάτων
Φωτογραφικό υλικό

4 σχόλια:

 1. Μπράβο ρε παιδιά!!! Επειδή είναι ογκωδέστατο έργο τα Grundrisse δε φανταζόμουν ποτέ πως θα καθόταν κάποιος/κάποιοι να το σκανάρει. Θα ακολουθήσουν και οι άλλοι 2 τόμοι φαντάζομαι... Και ο δεύτερος είναι και μεγαλούτσικος. Είναι ΑΝΕΚΤΊΜΗΤΗ η προσπάθειά σας, κάθε ανάρτηση είναι και μια ευχάριστη έκπληξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι άλλοι 2 τόμοι θ' αργήσουν λιγάκι. Δυστυχώς είμαι μόνος μου. Τι να πρωτοκάνω; Ελπίζω να βρεθούν εθελοντές για να ψηφιοποιηθούν πολλά ακόμα ενδιαφέροντα βιβλία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ας αργήσουν... Όλα αυτά που έχεις κάνει μέχρι τώρα είναι άξια πολλών συγχαρητηρίων. Και η αλήθεια είναι πως άμα αρχίσουμε με τα ενδιαφέροντα βιβλία, θα δούμε πως δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, να "ανεβαίνουν" εκείνα τα βιβλία (σαν εκείνο το L. Seve για παράδειγμα) που είναι εκτός κυκλοφορίας καθώς και εκείνα που έχουν "απαγορευτικές" τιμές. Μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω κι εγώ αλλά δεν έχω ούτε σκάνερ και, λόγω τόπου διαμονής, τα περισσότερα μη ηλεκτρονικά βιβλία που έχω είναι στα ιταλικά.

  Παρεμπίπτοντος, αν διαβάζει κάποιος σύντροφος που ξέρει ιταλικά μπορεί να βρει σπουδαίο υλικό εδώ: http://www.sinistra.net/lib/index.html

  και εδώ: http://www.criticamente.com/frameset_1024.htm

  Καλή Συνέχεια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Να κάνω μια διόρθωση στο παραπάνω σχόλιό μου.
  Ορισμένα βιβλία (ελάχιστα) έχουν σαρωθεί από άλλους, κι εγώ τα επεξεργάστηκα (όσο γινόταν) ποιοτικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή