Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Σάββατο 26 Μαρτίου 2016

Μούχινα Β.Σ. Παιδική ΨυχολογίαΜούχινα Β.Σ. Παιδική Ψυχολογία DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Μούχινα Β.Σ. Παιδική Ψυχολογία DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

Από το οπισθόφυλλο:
Η ψυχολογία του παιδιού ως κλάδος της γενικής ψυχολογίας εξελίχθηκε παράλληλα με τους άλλους της τομείς, συνεπικουρούμενη από την ψυχανάλυση, τη φυσιολογική ψυχολογία, την ψυχολογία της συμπεριφοράς, την κοινωνική ψυχολογία, τη μορφολογική ψυχολογία. Οι ρίζες της βρίσκονται στα τέλη του 19ου και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, με την έκδοση, το 1882, του βιβλίου του W. Preyer «Η ψυχή του παιδιού», όπου γίνεται περιγραφή διάφορων περιστατικών κατά τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Λίγο αργότερα, το 1900, η Ellen Key εξέδωσε το βιβλίο «Ο αιώνας του παιδιού» και στα 1914 ο W. Stern πρώτος προσπάθησε να αναπτύξει, κάτω από μια ενιαία άποψη, μια «ψυχολογία της πρώιμης παιδικότητας».
Στην εποχή μας η παιδική ψυχολογία, μετά την τεράστια ώθηση του Παβλόφ και των συνεργατών του στην εν γένει ψυχολογία, επικεντρώνεται στη μελέτη της πνευματικής ανάπτυξης του παιδιού, μελετώντας την όλη ανάπτυξή του μέσα στο πλέγμα των διαπροσωπικών του σχέσεων.
«Η Παιδική Ψυχολογία» της Β. Σ. Μούχινα, εργασία στηριγμένη στην παρατήρηση και συγκέντρωση ενδιαφέροντος για την παιδική ψυχολογία υλικού, είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για τη μελέτη της πρώιμης παιδικής ζωής.


Δυο λόγια του συγγραφέα
Πρόλογος
Μέρος πρώτο: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Κεφάλαιο 1. Παιδική ψυχολογία, η επιστήμη για τις ιδιομορφίες της ψυχικής ανάπτυξης του παιδιού
Α. Το αντικείμενο της παιδικής ψυχολογίας
Β. Η σημασία της παιδικής ψυχολογίας. Η σχέση της με τις άλλες επιστήμες
Κεφάλαιο 2. Μέθοδοι της παιδικής ψυχολογίας
Α. Μέθοδοι της επιστημονικής - ψυχολογικής μελέτης της ανάπτυξης των παιδιών
Β. Η μελέτη των παιδιών από τον παιδαγωγό του παιδικού σταθμού
Κεφάλαιο 3. Βασικές νομοτέλειες της ψυχικής ανάπτυξης
Α. Ο ρόλος των βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων στην ψυχική ανάπτυξη του παιδιού
Β. Ψυχική ανάπτυξη και δραστηριότητα
Γ. Ψυχική ανάπτυξη και μάθηση
Δ. Ηλικιακά στάδια και περιοδολόγηση της ψυχικής ανάπτυξης
Ε. Ατομικές ιδιομορφίες της ψυχικής ανάπτυξης των παιδιών
Μέρος δεύτερο: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Κεφάλαιο 4. Η ψυχική ανάπτυξη του παιδιού τον πρώτο χρόνο της ζωής του
Α. Το νεογέννητο
Β. Η βρεφική ηλικία
Κεφάλαιο 5. Τα χαρακτηριστικά της νηπιακής ηλικίας
Α. Οι βασικότερες επιτεύξεις της νηπιακής ηλικίας
Β. Η διανοητική ανάπτυξη του παιδιού στη νηπιακή ηλικία
Γ. Προϋποθέσεις διαμόρφωσης της προσωπικότητας στη νηπιακή ηλικία
Μέρος τρίτο: ΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Κεφάλαιο 6. Το παιχνίδι κυρίαρχη δραστηριότητα της προσχολικής ηλικίας
Α. Γενικά χαρακτηριστικά της δραστηριότητας του παιχνιδιού
Β. Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ψυχική ανάπτυξη του παιδιού
Γ. Η επίδραση που ασκούν τα παιχνίδια (αθύρματα) στην ψυχική ανάπτυξη του παιδιού
Κεφάλαιο 7. Δημιουργικά είδη δραστηριότητας, στοιχεία εργασίας και μάθησης στην προσχολική ηλικία
Α. Η ανάπτυξη της απεικονιστικής δραστηριότητας
Β. Το περιεχόμενο των παιδικών ζωγραφιών και σχεδίων
Γ. Η ανάπτυξη άλλων ειδών δημιουργικής δραστηριότητας
Δ. Η ανάπτυξη στοιχείων της διδακτικής και εργασιακής δραστηριότητας
Μέρος τέταρτο: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Κεφάλαιο 8. Οι συνθήκες ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
Α. Η επίδραση του ενηλίκου στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
Β. Το παιδί στην ομάδα των συνομηλίκων του
Γ. Αγόρια και κορίτσια
Δ. Δραστηριότητα και ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού στην προσχολική ηλικία
Κεφάλαιο 9. Η ανάπτυξη των κινήτρων της συμπεριφοράς και η διαμόρφωση της αυτοσυνείδησης του παιδιού στην προσχολική ηλικία
Α. Το περιεχόμενο των κινήτρων της συμπεριφοράς του παιδιού της προσχολικής ηλικίας. Η διαμόρφωση του συστήματος των κινήτρων
Β. Η αυτοσυνείδηση και η αυτοαξιολόγηση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας
Κεφάλαιο 10. Η διαμόρφωση των ηθικών στοιχείων της προσωπικότητας
Α. Οι θετικές επιτεύξεις και τα αρνητικά στοιχεία στην ανάπτυξη της προσωπικότητας
Β. Ο ρόλος των ηθικών προτύπων στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού
Κεφάλαιο 11. Η ανάπτυξη των αισθημάτων
Α. Οι ιδιομορφίες των αισθημάτων του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
Β. Οι βασικές κατευθύνσεις στην ανάπτυξη των αισθημάτων
Κεφάλαιο 12. Η ανάπτυξη της βούλησης
Α. Ο ρόλος των βουλητικών ενεργειών στη συμπεριφορά του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
Β. Οι κατευθύνσεις στην ανάπτυξη των βουλητικών ενεργειών
Μέρος πέμπτο: Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Κεφάλαιο 13. Η ανάπτυξη της ομιλίας στην προσχολική ηλικία
Α. Η πρακτική αφομοίωση της γλώσσας και η συνειδητοποίηση της ομιλίας
Β. Η ανάπτυξη των λειτουργιών της ομιλίας
Κεφάλαιο 14. Η ανάπτυξη των αισθητήριων διαδικασιών του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
Α. Η ανάπτυξη του προσανατολισμού στις ιδιότητες των αντικειμένων
Β. Η ανάπτυξη του προσανατολισμού στο χώρο και το χρόνο
Γ. Η αντίληψη της ζωγραφιάς
Κεφάλαιο 15. Η ανάπτυξη της σκέψης του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
Α. Γενικός χαρακτηρισμός της ανάπτυξης της σκέψης του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
Β. Η ανάπτυξη της εικονιστικής σκέψης του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
Γ. Η αφομοίωση των λογικών μορφών σκέψης
Κεφάλαιο 16. Η ανάπτυξη της προσοχής, της μνήμης και της φαντασίας στην προσχολική ηλικία
Α. Η ανάπτυξη της προσοχής
Β. Η ανάπτυξη της μνήμης
Γ. Η ανάπτυξη της φαντασίας
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου