Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Λιανός Θ. Η πολιτική οικονομία του Αριστοτέλη
Λιανός Θ. Η πολιτική οικονομία του Αριστοτέλη DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Λιανός Θ. Η πολιτική οικονομία του Αριστοτέλη DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΑΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΑΙΑ
1.1 Το αντικείμενο της εργασίας
1.2 Τα θεμελιώδη δεδομένα της οικονομικής ανάλυσης του Αριστοτέλη
ΚΕΦΑΑΑΙΟ Β' ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2.1 Το άτομο
2.2 Η ευδαιμονία
2.3 Ο άριστος βίος
Σχόλια
2.4 Τα αγαθά
2.5 Σύγκριση των αγαθών
2.6 Οικογένεια και πόλις
2.7 Η οικογένεια ως παραγωγική μονάδα
2.8 Η οικογένεια ως καταναλωτική μονάδα
2.9 Ανταλλαγή
i. Χρήμα και συναλλαγή
ii. Αξία χρήσης και ανταλλακτική άξια
2.10 Η χρηματιστική
i. Η καπηλική (το εμπόριο)
ii. Τοκισμός και μισθαρνία
iii. Το τρίτο είδος χρηματιστικής
2.11 Το μονοπώλιο
2.12 Η πρώτη μελέτη κόστους και ωφέλειας
Σχόλια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3.1 Εισαγωγή
3.2 Ενότητα έναντι αυτάρκειας στην πόλη
3.3 Η σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου
3.4 Η τήρηση των νόμων
3.5 Ατομική ιδιοκτησία, κοινή χρήση
3.6 Τα μέρη της πόλης
3.7 Διαφάνεια και λογοδοσία
3.8 Δημόσια έσοδα και δημόσιες δαπάνες
3.9 Η ισότητα των περιουσιών
3.10 Οικονομική πολιτική
3.11 Το μέγεθος του πληθυσμού
3.12 Η σύνθεση του πληθυσμού
3.13 Περιουσία και πληθυσμός
3.14 Το μακροοικονομικό υπόδειγμα για την ευδαιμονία της πόλης
i. Μεταβολές στην εδαφική έκταση
ii. Μεταβολές στον πληθυσμό
3.15 Το κράτος ευημερίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ'
Σχόλια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
4.1 Εισαγωγή
4.2 Η θεωρία διανομής (διανεμητικό δίκαιο)
4.3 Η θεωρία αποζημιώσεων (διορθωτικό δίκαιο)
4.4 Η θεωρία τιμών (ανταποδοτικό δίκαιο)
Σχόλια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΣΥΝΟΨΗ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ. Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου