Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

Τσιακίρης Λ. Η θεωρία των κρίσεων και η ελληνική εμπειρίαΤσιακίρης Λ. Η θεωρία των κρίσεων και η ελληνική εμπειρία DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Τσιακίρης Λ. Η θεωρία των κρίσεων και η ελληνική εμπειρία DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους


ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Δοικητή της ΑΤΕ
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ του συγγραφέα
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η ΘΕΩΡΙΑ
Κεφάλαιο 1: Ιστορική αναδρομή στις θεωρίες για τις οικονομικές κρίσεις
1.1. Οι θεωρίες για τις κρίσεις μέχρι σήμερα
1.2. Οι βασικές μορφές οικονομικών κρίσεων
1.3. Η έννοια του κύκλου και τα προβλήματα προσδιορισμού του
1.4. Η πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους και οι κρίσεις
1.4.1. Η θεωρητική προσέγγιση
1.4.2. Η ποσοτική εκτίμηση
Κεφάλαιο 2: Η μαρξιστική θεωρία της αναπαραγωγής του κοινωνικού κεφαλαίου
2.1. Μια εισαγωγή στα «σχήματα» του Μαρξ
2.2. Η απλή αναπαραγωγή του κεφαλαίου
2.3. Η διευρυμένη αναπαραγωγή σήμερα
2.4. Οι κυκλικές κρίσεις και η αναπαραγωγή του παγίου κεφαλαίου
2.4.1. Ο ρόλος των παγίων κεφαλαίων στις κυκλικές κρίσεις
2.4.2. Οι επενδύσεις αντικατάστασης
2.4.3. Οι επενδύσεις συσσώρευσης
2.4.4. Τα εμπορευματικά και παραγωγικά αποθέματα
Κεφάλαιο 3: Ο ρόλος των αποσβέσεων στις κυκλικές κρίσεις
3.1. Το οικονομικό και κοινωνικό περιεχόμενο των αποσβέσεων
3.2. Οι αποσβέσεις ως πηγή συσσώρευσης
3.4. Η πολιτική των αποσβέσεων στην Ελλάδα
Κεφάλαιο 4: Η εξέλιξη της επιστήμης και οι κρίσεις
Κεφάλαιο 5: Παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία και κυκλικές κρίσεις
Κεφάλαιο 6: Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στις κρίσεις
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Κεφάλαιο 1: Οι κυκλικές κρίσεις της ελληνικής οικονομίας στη μεταπολεμική περίοδο
1.1. Μελέτες ελλήνων ερευνητών γύρω από τους κύκλους. Κριτική παρουσίαση
1.2. Οι παγκόσμιες κυκλικές κρίσεις υπερπαραγωγής
1.3. Οι δείκτες και τα μεγέθη που θα ερευνήσουμε
1.4. Οι κρίσεις της οικονομίας
1.4.1. Η κρίση του 1952
1.4.2. Η κρίση του 1959-1962 · Πρώτη κυκλική κρίση
1.4.3. Η κρίση του 1970-1974 · Δεύτερη κυκλική κρίση
1.4.4. Η κρίση του 1980-1982 · Τρίτη κυκλική κρίση
Κεφάλαιο 2: Η εξέλιξη των ιδιωτικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου
Κεφάλαιο 3: Επενδύσεις αντικατάστασης και συσσώρευσης
Κεφάλαιο 4: Ο ρόλος της παρέμβασης του κράτους στις κυκλικές κρίσεις
Κεφάλαιο 5: Το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας και οι κρίσεις
Αντι-επίλογος
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου