Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016

David Ricardo. Οι αρχές της πολιτικής οικονομίας και της φορολογίας. Κεφάλαια I-VIO τόμoς περιλαμβάνει τα έξι πρώτα, καθαρά θεωρητικά κεφάλαια τoυ «Principles of Political Economy and Taxation». 
DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

Παλαιότερη έκδοση πληρέστερη, αλλά σε καθαρεύουσα εδώ.


Η ζωή του Ricardo
Οι φιλοσοφικές και μεθοδολογικές βάσεις της θεωρίας του Ricardo
Karl Marx [Πρόλογος]
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αρχικός πρόλογος
Κεφάλαιο I Περί αξίας
Κεφάλαιο II Περί γαιοπροσόδου
Κεφάλαιο III Περί προσόδου των ορυχείων
Κεφάλαιο IV Περί φυσικής τιμής και τιμής της αγοράς
Κεφάλαιο V Περί μισθών
Κεφάλαιο VI Περί κερδών

2 σχόλια: