Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Βεργόπουλος Κ. Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα. Η κοινωνική ενσωμάτωση της γεωργίαςΒεργόπουλος Κ. Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα. Η κοινωνική ενσωμάτωση της γεωργίας DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Βεργόπουλος Κ. Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα. Η κοινωνική ενσωμάτωση της γεωργίας DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμουςΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΑΜΙΡ ΑΜΙΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Σύντομο διάγραμμα των οικονομικών προβλημάτων της νεοελληνικής κοινωνίας
Β. Το πρόβλημα της γης στην νεοελληνική κοινωνία
ΜΕΡΟΣ I. ΤΟ ΓΑΙΟΚΤΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οι αγρότες στο Βυζάντιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Οι αγρότες μέσα στο ανερχόμενο οθωμανικό Κράτος
1. Ένα υπόδειγμα της κλασσικής οθωμανικής κοινωνίας
2. Το σύστημα της γαιοκτησίας
3. Η φορολογία και η κοινωνική θέση των αγροτών
4. Το διανεμητικό σύστημα των φόρων και οι συνέπειές του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η χρόνια οθωμανική κρίση και η εμφάνιση των τσιφλικιών
1. Το περιεχόμενο του θεσμού του τσιφλικιού
2. Οι ιστορικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των τσιφλικιών
3. Τα όρια της ανάπτυξης των τσιφλικιών
ΜΕΡΟΣ II. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Το ζήτημα των εθνικών γαιών
1. Το ζήτημα
2. Ο σχηματισμός και η έννοια των εθνικών γαιών
3. Η λειτουργία τους
4. Η διανομή των εθνικών γαιών ή η πρώτη αγροτική μεταρρύθμιση
5. Οι συνέπειες της διανομής
6. Συμπέρασμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Το πρόβλημα των τσιφλικιών
1. Ο σχηματισμός
Παράρτημα επί του σχηματισμού των τσιφλικιών Θεσσαλίας και Άρτας
α) Η περίπτωση Καραπάνου στην Άρτα
β) Η περίπτωση Ζωγράφου στην Θεσσαλία
2. Το κολληγικό σύστημα
3. Η ειδίκευση της παραγωγής των τσιφλικιών
4. Οι επιπτώσεις των τσιφλικιών στην Εθνική οικονομία
5. Συμπέρασμα επί τού ζητήματος των τσιφλικιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η αγροτική μεταρρύθμιση και το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα
1. Οι απόπειρες περιορισμού των τσιφλικιών κατά την προ του 1917 περίοδο
2. Η αγροτική μεταρρύθμιση του 1917
3. Απ’ την μεταρρύθμιση προς το αγροτικό ζήτημα
4. Συμπεράσματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. Σχεδίασμα ερμηνείας για την κοινωνική ενσωμάτωση της οικογενειακής γεωργίας στην σύγχρονη Ελλάδα, 1950-1970
1. Συνοπτικό σχεδίασμα θεωρητικής ερμηνείας για την κοινωνική ενσωμάτωση της γεωργίας στον καπιταλισμό
2. Η ελληνική γεωργία κατά την περίοδο 1950-1970
3. Συμπεράσματα επί της περιόδου 1950-1970
ΜΕΡΟΣ III. ΔΥΣΜΟΡΦΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
1. Ζητήματα της νεοελληνικής ιστορίας
2. Ζητήματα της ανάπτυξης του καπιταλισμού στην Ελλάδα
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου