Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

Κορδάτος Γ. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίαςΚορδάτος Γ. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Κορδάτος Γ. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμουςΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ — Γένεση και ανάπτυξη της ελληνικής φιλοσοφίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' — Οι πρώτοι φιλόσοφοι της Ιωνίας και οι βασικές αρχές της διδασκαλίας τους
I. ΤΟ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
1. Η ανάπτυξη των φυσικών επιστημών
2. Θαλής
3. Αναξίμανδρος
4. Αναξιμένης
II. Η ΔΙΑΛΕΧΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ
1. Ηράκλειτος
2. Κρατύλος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' — Η νέα Σχολή του Πυθαγόρα
I. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ
1. Πυθαγόρας
2. Οι γνωστότεροι Πυθαγόρειοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' — Η φιλοσοφική Σχολή της Ελέας
I. ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΩΝΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
I. Ξενοφάνης
II. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΧΤΙΚΗΣ
1. Παρμενίδης
2. Ζήνων ο Ελεάτης
3. Μέλισσος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' — Η νέα φιλοσοφική Σχολή του Ακράγαντα
I. ΝΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
1. Εμπεδοκλής
2. Η οντολογία του Εμπεδοκλή
3. Η ανθρωπολογία του Εμπεδοκλή
4. Η γνωσιολογία του Εμπεδοκλή
II. ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟ
1. Ο θαυματοποιός Εμπεδοκλής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' — Ο Αναξαγόρας και η κοσμοθεωρία του
1. Αναξαγόρας
2. Η φυσική του Αναξαγόρα
3. Η Ανθρωπολογία του Αναξαγόρα
4. Η γνωσιολογία του Αναξαγόρα
5. Ο αθεϊσμός του Αναξαγόρα
6. Ο δημοκρατισμός του Αναξαγόρα
7. Ευριπίδης, ο μαθητής του Αναξαγόρα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' — Η νέα φιλοσοφική Σχολή του Λεύκιππου και του Δημόκριτου
I. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ
1. Λεύκιππος
2. Δημόκριτος
II. Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
1. Τα άτομα
2. Η γνωσιολογία του Δημόκριτου
3. Η θρησκειολογία του Δημόκριτου
4. Η θεωρία του για τα όνειρα και το βάσκαμα
5. Οι πολιτικές του απόψεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' — Στροφή της ελληνικής σκέψης προς το κοινωνικό πρόβλημα
I. ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΗΣ ΙΩΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1. Ίππων ο Σάμιος
2. Διογένης ο Απολλωνιάτης
3. Αρχέλαος
II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΗΘΙΚΗ
1. ΟΙ νέες παραγωγικές σχέσεις από τα μέσα του Ε' αιώνα και δώθε
2. θρησκευτικές έρευνες
3. Το πρόβλημα της ηθικοποίησης της κοινωνίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' — Οι σοφιστές
I. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ
1. Πρωταγόρας
2. Γοργίας
3. Πρόδικος
4. Ιππίας
5. Θρασόμαχος
6. Κριτίας
7. Αντιφών
8. Οι θεωρίες των άλλων Σοφιστών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' — Η σωκρατική Σχολή
I. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ
1. Σωκράτης
2. Η σωκρατική ηθική και αυτοκριτική
3. Οι αντιδημοκρατικές ιδέες του Σωκράτη
II. Η ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
1. Η γνωσιολογία του Σωκράτη
2. Η οντολογία του Σωκράτη
3. Η δίωξη και η καταδίκη του Σωκράτη
4. Οι ονομαστότεροι μαθητές τους Σωκράτη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' — Αναλαμπή του πυθαγορισμού
1. Αρχύτας
2. Η οντολογία του Αρχύτα
3. Άλλοι ονομαστοί Νεοπυθαγόρειοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' — Μέγαρα, Ήλις, Ερέτρια
I. ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
1. Ευκλείδης
2. Στίλπων
II. ΗΛΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ
III. ΕΡΕΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' — Ο Αντισθένης και οι Κυνικοί
1. Αντισθένης
2. Οι Κυνικοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ' — Η Κυρηναϊκή Σχολή
1. Αρίστιππος
2. Οι άλλοι Κυρηναϊκοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ' — Η πλατωνική πολιτειολογία και φιλοσοφία
1. Εισαγωγικά
2. Ο σχηματισμός της προσωπικότητας του Πλάτωνα
3. Η συγγραφική παραγωγή του Πλάτωνα
4. Η πλατωνική πολιτειολογία
5. Ο πλατωνικός ιδεαλισμός
6. Οι διάδοχοι του Πλάτωνα στην Ακαδημία
7. Νέες απόπειρες για την εφαρμογή της πλατωνικής πολιτειολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ' — Ο Αριστοτέλης και η Περιπατητική Σχολή
I. ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
1. Εισαγωγικά
2. Η προσωπικότητα του Αριστοτέλη
3. Τα συγγράμματα του Αριστοτέλη
4. Ο Αριστοτέλης σαν πολιτειολόγος
5. Η αριστοτελική λογική
6. Η Αριστοτελική οντολογία
II. Η ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
1. Θεόφραστος
2. Εύδημος
3. Αριστόξενος
4. Δικαίαρχος
5. Δημήτριος ο Φαληρεύς
6. Στράτων
7. Άλλοι σχολάρχες της Περιπατητικής Σχολής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ' — Η ελληνική φιλοσοφία στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους
1. Εισαγωγικά
2. Νέα προβλήματα
3. Η ελληνική σκέψη πνευματικός τροφός της Ρώμης
4. Η Αθηναϊκή διανόηση
5. Χωρισμός της φιλοσοφίας από την επιστήμη
6. Θρησκευτικός συγκρητισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ' — Η Στωική Σχολή και τα δόγματά της
1. Ζήνων ο Κιτιεύς
2. Οι βασικές Αρχές της φιλοσοφίας του Ζήνωνα
3. Οι διάδοχοι του Ζήνωνα στη Στοά
4. Οι βασικές αρχές του στωικισμού
5. Η οντολογία της Στοάς
6. Η γνωσιολογία των Στωικών
7. Η ηθική και η πολιτειολογία της Στοάς
8. Οι θρησκευτικές αντιλήψεις της Στοάς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ' — Η Σχολή του Επίκουρου
I. ΝΕΑ ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ
1. Πάλη κατά του ιδεαλισμού
2. Επίκουρος
3. Οι διάδοχοί του στη Σχολή
II. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ
1. Η έρευνα και η τέχνη του ζην
2. Η φυσική του Επίκουρου
3. Η οντολογία του Επίκουρου
4. Η γνωσιολογία του Επίκουρου
5. Οι βασικές διαφορές επικουρισμού και δημοκριτισμού
6. Αντιφάσεις στο κοσμογονικό σύστημα του Επίκουρου
7. Η ηθική και η πολιτειολογία του Επίκουρου
8. Ο κρυπτοαθεϊσμός του Επίκουρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ' — Ο σκεπτικισμός
I. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ
I. Πύρρων
II. ΑΤΟΜΙΣΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ
1. Η φιλοσοφία των χορτασμένων και γλεντζέδων
2. Οι βασικές αρχές της «οντολογίας» του Πύρρωνα
3. Τίμων ο Φλιάσιος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ' — Αναβίωση του κυνισμού
1. Οι βασικές αίτιες
2. Οι εκπρόσωποι του νεοκυνισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ' — Η Νέα Ακαδημία
I. ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟ
1. Οι σχολάρχες της Νέας Ακαδημίας και η διδασκαλία τους
2. Ο νέος σχολάρχης Καρνεάδης και οι απόψεις του
3. Ο υλισμός του Καρνεάδη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ' — Η φιλοσοφία στα χρόνια της έσχατης παρακμής
1. Οι αιτίες της παρακμής της ελληνικής διανόησης
2. Οι φιλοσοφικές Σχολές των χρόνων της παρακμής κάτω από τα βέλη της σάτιρας και της κριτικής
3. Αναζήτηση της σωτηρίας από εξωκοσμικές δυνάμεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ' — Η Μέση και ή Νεώτερη Στοά
1. Ο στωικισμός καταχτά τη Ρώμη
2. Βόηθος
3. Παναίτιος ο Ρόδιος
4. Εκάτων
5. Ο στωικισμός όπως διδάχτηκε από τον Ποσειδώνιο τον Ρόδιο
6. Οι πολιτειακές αντιλήψεις των αρχηγών της Μέσης Στοάς
7. Η Νέα Στοά βρίσκει πολλούς οπαδούς και διδασκάλους στη Ρώμη
8. Η φιλοσοφία υπηρέτρια της θρησκείας
9. Η ηθικοποίηση της κοινωνίας ξαναγίνεται πάλι το κεντρικό πρόβλημα της φιλοσοφίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ' — Παρακλάδια της Περιπατητικής Σχολής και του σκεπτικισμού
1. Νέες Σχολές
2. Ο Νεοπυρρωνισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ' — Η ιουδαίο-ελληνική φιλοσοφία
1. Η ιουδαϊκή διασπορά
2. Ο Φίλων και η φιλοσοφία του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ' — Οι Νεοπυθαγόρειοι στα χρόνια της παρακμής
1. Εισαγωγικά
2. Οι Νεοπυθαγόρειοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ' — Η Μέση πλατωνική Ακαδημία
1. Εκλεκτικισμός
2. Οι διδάσκαλοι του αναθεωρημένου πλατωνισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ' — Οι εκλεκτικοί
1. Εισαγωγικά
2. Οι κυριότεροι διδάσκαλοι του εκλεκτικισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ' — Οι τελευταίοι Επικούρειοι
1. Εισαγωγικά
2. Διογένης ο Οινοανδεύς
3. Διογενιανός, Κέλσος και Λουκιανός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ' — Ο Νεοπλατωνισμός
1. Εισαγωγικά
2. Αμμώνιος
3. Πλωτίνος
4. Ο μυστικισμός του Πλωτίνου
5. Η γνωσιολογία του Πλωτίνου
6. Η οντολογία του Πλωτίνου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑ' — Οι τελευταίες Σχολές
I. ΣΥΡΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ
1. Μαθητές και διάδοχοι του Πλωτίνου
II. ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ ΣΧΟΛΗ
1. Οι σπουδαιότεροι αντιπρόσωποι της
III. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ
1. Αναβίωση του αριστοτελισμού και πλατωνισμού
IV. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ
1. Νεώτερη απόχρωση του Νεοπλατωνισμού
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου