Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011

Κ. Μαρξ, Φ. Ένγκελς. Η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ανατολικό ζήτημα


Κ. Μαρξ, Φ. Ένγκελς. Η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ανατολικό ζήτημα DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους


Α. Εισαγωγή
Ι. Το ανατολικό ζήτημα στην προοπτική της ευρωπαϊκής επανάστασης
II. Ο ιστορικός και κοινωνικός χαρακτήρας του τουρκικού κράτους
III. Οι Έλληνες της Τουρκίας και το ελληνικό κράτος
IV. Θεωρητικά προβλήματα: οι σχέσεις οικονομίας και πολιτικής
Β. Σημείωση για τα κείμενα
Γ. Κείμενα
1. [Η Ιερή Συμμαχία και η Ελλάδα]
1α. [Πρόοδοι της αστικής τάξης στην Τουρκία]
1β. Γερμανική εξωτερική πολιτική [και Ελλάδα]
2. Ο αγώνας των Μαγυάρων [οι τουρκικές κατακτήσεις, Ο πανσλαβισμός και οι σλαβικές εθνότητες της ευρωπαϊκής Τουρκίας]
3. Δημοκρατικός πανσλαβισμός [και οι ιστορικές προοπτικές των Σλάβων της ευρωπαϊκής Τουρκίας]
3α. [Η παρουσία της Ρωσσίας στην Ευρώπη και η Αγγλία]
3β. [Ευρωπαϊκές επιπλοκές της υπόθεσης Πατσίφικο]
4. [Ρομαντική τουρκοφιλία]
5. [Πρώτη γενική άποψη του ανατολικού ζητήματος]
6. [Οι τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία]
7. [Η Τουρκία και τα αγγλικά εμπορικά συμφέροντα]
8. ...Η Τουρκία
9. Ο τύπος του Λονδίνου. Η πολιτική του Ναπολέοντα στο τουρκικό ζήτημα
10. Το πραγματικό πρόβλημα στην Τουρκία
11. Το τουρκικό ζήτημα
12. Τί θα απογίνει η ευρωπαϊκή Τουρκία;
13. Οχλαγωγία στην Κωνσταντινούπολη
14. ...Τουρκία και Ρωσσία
15. ...Το τουρκικό ζήτημα
16. Το τουρκικό ζήτημα. Οι Times. Η ρωσσική επέκταση
17. ...Το τουρκικό ζήτημα...
18. Η Τουρκία κι η Ρωσσία. Ανοχή της κυβέρνησης Aberdeen απέναντι στην Ρωσσία
19. Η ρωσσική πολιτική απέναντι στην Τουρκία...
20. Το ζήτημα του τουρκικού πολέμου...
21. Ρωσσοτουρκικές δυσκολίες. Προφάσεις και υπεκφυγές της αγγλικής κυβέρνησης. Η τελευταία διακοίνωση του Νέσσελροντ...
22. ...Το ρωσσικό ζήτημα. Παράδοξη διπλωματική αλληλογραφία
23. Το πρόβλημα του πολέμου... [Οι ΗΠΑ στην Μεσόγειο]
24. ...Το ρωσσικό ζήτημα
25. ...Ο τύπος για το ανατολικό ζήτημα...
26. ...Οι ΗΠΑ στην Ευρώπη
27. Urquhart. Bem. Το τουρκικό ζήτημα στην Βουλή των Λόρδων
28. Το τουρκικό ζήτημα στην Βουλή των Κοινοτήτων
29. Από την ηπειρωτική Ευρώπη και την Αγγλία
30. [Η διακοίνωση της Βιέννης. ΗΠΑ και Ευρώπη]
31. [Οι Δυτικές Δυνάμεις και η Τουρκία...]
32. [Οι Δυτικές Δυνάμεις και η Τουρκία]
33. Λόρδος Palmerston
Δεύτερο άρθρο
Τέταρτο άρθρο
Πέμπτο άρθρο
Έβδομο Αρθρο
34. [Η τουρκική διακήρυξη...]
35. [...Oι Times και ο πόλεμος]
36. Ο τουρκικός πόλεμος
37. Η τετραμερής συνθήκη...
38. Η ρωσσική πολιτική
39. [Καινούργια έγγραφα για τις σχέσεις Αγγλίας και Τουρκίας]
40. [Ο πόλεμος της Ανατολής]
41. [Χριστιανοί στην υπηρεσία της Τουρκίας]
42. [Ρωσσική διπλωματία. Οι Άγιοι Τόποι. Το Μαυροβούνιο]
43. Κοινοβουλευτικές συζητήσεις
44. [Η κοινοβουλευτική συζήτηση της 22ας Φεβρουαρίου. Η πολιτική των ΗΠΑ και των Δυτικών Δυνάμεων. Οι Ελληνορθόδοξοι της Τουρκίας]
45. [Αγγλογαλλικά σχέδια. Η ελληνική εξέγερση...]
46. Η ελληνική εξέγερση
47. Τα έγγραφα για τον διαμελισμό της Τουρκίας
48. Η μυστική διπλωματική αλληλογραφία
49. Κήρυξη του πολέμου. Για την στορία του ανατολικού ζητήματος
50. [Ο τουρκικός στρατός. Μελέτη της τουρκικής ιστορίας]
51. [Τουρκία και Ελλάδα. Οι Ιταλοί για το ανατολικό ζήτημα]
52. [Ελλάδα και Τουρκία. Η Τουρκία και οι Δυτικές Δυνάμεις...]
53. [Η ελληνική εξέγερση...]
54. [Η κατάσταση του τουρκικού κράτους και στρατού]
55. [...Η ελληνική εξέγερση...]
56. [Η θεοκρατία στο Βυζάντιο και στην Τουρκία]
57. [...Γαλλικές πιέσεις στην Ελλάδα...]
58. [...Κοινοβουλευτικές συζητήσεις. Η αγγλογαλλική κατοχή στην Ελλάδα...]
59. [Ο ρόλος του Palmerston και η εκστρατεία του Πατσίφικο]
60. [Απαρχές της τουρκικής παρακμής]
61. ...Κοινοβουλευτικές συζητήσεις
62. Μολδαβία και Βλαχία
63. [Η ιστορική σημασία της εσωτερικής οργάνωσης της Τουρκίας]
64. [Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις]
65. [...Η Ελλάδα και η Τουρκία]
66. [Μέγεθος της τουρκικής παρακμής]
67. [Η κατάσταση στην Βλαχία, στην Ελλάδα και στην Τουρκία]
68. Αναδρομές
68α. Ο λόρδος Palmerston [η Ελλάδα και η Τουρκία]
68β. [Η Ιερή Συμμαχία και η ακεραιότητα της Τουρκίας]
69. Ο Palmerston [και η πολιτική των εξωτερικών δανείων]
70. Ο τουρκικός στρατός
70α. Παραδοσιακή αγγλική πολιτική
70β. [Το φρόνημα του τουρκικού στρατού]
70γ. Το θαλάσσιο εμπόριο της Αυστρίας [και η προϊστορία του εμπορίου της Ανατολής]
70δ. [Ανατολικοί στρατοί και ευρωπαϊκή οργάνωση]
71. Το ανατολικό ζήτημα
71α. [Αγγλικό εμπόριο με την Τουρκία]
71β. [Αγγλικές εξαγωγές στην Ελλάδα και στην Τουρκία]
72. Το πρόβλημα των Ιονίων Νήσων
73. Το ανατολικό ζήτημα
74. [Οι Φαναριώτες στις ηγεμονίες. Γενικά]
75. [Οι Φαναριώτες στις ηγεμονίες και η διεθνής πολιτική ως τα 1818]
76. [Η αγροτική πολιτική των Φαναριωτών στις ηγεμονίες]
77. [Τα ελληνορθόδοξα μοναστήρια στις ηγεμονίες]
78. [Η Φιλική Εταιρεία και η εξέγερση του Υψηλάντη]
79. [Η απελευθέρωση της Ελλάδας]
80. Ο κύριος Vogt [Η ρωσσική ανάμιξη στα ελληνικά και βαλκανικά πράγματα]
81. [Ευρωπαϊκή πολιτική και ρωσσικά σχέδια]
81α. [Η εξέγερση της Κρήτης]
82. [Η κρητική εξέγερση. Ρωσσικές πολεμικές προετοιμασίες]
82α. [Η επιρροή των Δυτικών Δυνάμεων στην Τουρκία]
83. [Τουρκικός εθνικισμός. Ρωσσικές δραστηριότητες στα Βαλκάνια]
84. [Τουρκικός εθνικισμός]
85. [Οι εξελίξεις στην Τουρκία]
85α. [Οικολογικά προβλήματα στην Ελλάδα]
86. [Κατάρρευση των Σέρβων]
87. [Οι πόλεμοι στα Βαλκάνια και η φιλελεύθερη κοινή γνώμη]
88. [Προοπτικές ενός ρωσσοτουρκικού πολέμου]
89. [Προοπτικές ενός ρωσσοτουρκικού πολέμου]
90. [Ανατολικό ζήτημα κι επανάσταση στην Ρωσσία]
91. [Προοπτικές ενός ρωσσοτουρκικού πολέμου]
92. [Η ρωσσοτουρκική σύγκρουση]
93. [Η κατάσταση στην Τουρκία και στην Ρωσσία]
94. [Τουρκικός δυναμισμός κι ευρωπαϊκή διπλωματία]
95. [Η ρωσσική εκστρατεία του 1877 κι η ετοιμότητα του τουρκικού στρατού]
96. [Ήττα και επανάσταση στην Τουρκία και στην Ρωσσία]
97. [Τουρκική απραξία. Ρόλος της προδοσίας]
98. [Αδυναμίες του τουρκικού στρατού και προοπτικές του ρωσσοτουρκικού πολέμου]
99. [Απόλυτη μοναρχία και αυλική συνωμοσία στην Τουρκία]
100. [Εσωτερικές συγκρούσεις στην Τουρκία]
101. [Αδυναμίες του τουρκικού και του ρωσσικού στρατού]
102. [Εκτίμηση των τουρκικών δυνάμεων]
102α. [Τουρκικός «φεουδαλισμός»]
103. [Αιτίες της τουρκικής ήττας του 1878]
104. [Η συνθήκη της Αδριανούπολης]
105. [Ανάγκη αλλαγών στην Τουρκία]
106. [Ξένα οικονομικά συμφέροντα και προδοσία στην Τουρκία]
107. [Οι Σλάβοι της Βαλκανικής και η Ρωσσία. Η επανάσταση και το πρόβλημα των εθνικοτήτων]
108. [Ιστορικά προηγούμενα του τουρκικού ημιφεουδαλισμού]
109. [Το εθνικό κίνημα στα Βαλκάνια κι η επανάσταση]
110. [Τα Βαλκάνια κι ο πόλεμος]
111. [Προοπτικές πολέμου στα Βαλκάνια κι επανάστασης στην Ρωσσία]
112. [Κοινωνικές εξελίξεις και πολιτικές προοπτικές στα Βαλκάνια]
113. [Οι Μεγάλες Δυνάμεις και ο διαμελισμός της Τουρκίας]
114. [Το ανατολικό και το βαλκανικό ζήτημα στο γενικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής]
115. [Η ανατροπή του τσαρισμού και η χειραφέτηση των εθνικοτήτων]
116. [Το κρητικό ζήτημα]
117. [Οι ρωσσικές κινήσεις στην Ανατολή και oι ανασχετικοί παράγοντες]
118. Η εξωτερική πολιτική του ρωσσικού τσαρισμού
119. [Ετυμολογία της λέξης «λουμπάρδα»]
120. [Εσωτερικές δυσχέρειες της Ρωσσίας και ανατολικό ζήτημα]
121. [Ενδεχόμενη βοήθεια των Δυτικών Δυνάμεων στα ρωσσικά σχέδια]
Δ. Πραγματικές κι ερμηνευτικές σημειώσεις
Ε. Εξήγηση των ξενόγλωσσων λέξεων και φράσεων
ΣΤ. Πίνακας των αναφερομένων έργων
Ζ. Πίνακας των αναφερομένων ημερήσιων και περιοδικών έντυπων
Η. Πίνακας των αναφερομένων προσώπων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου