Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

Λούρια. Η λειτουργία του εγκεφάλου. Εισαγωγή στη ΝευροψυχολογίαΛούρια. Η λειτουργία του εγκεφάλου. Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Τοπικές εγκεφαλικές βλάβες και εντόπιση των λειτουργιών
Οι πρώτες λύσεις
Η κρίση
Μια καινούργια ματιά στις βασικές έννοιες
Η ανάλυση συνδρόμου και η συστηματική οργάνωση των ψυχολογικών διαδικασιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. Οι τρεις κύριες λειτουργικές μονάδες
Η μονάδα ρύθμισης του τόνου, της εγρήγορσης και των ψυχικών καταστάσεων
Η μονάδα πρόσληψης, ανάλυσης και αποθήκευσης της πληροφορίας
Η μονάδα προγραμματισμού, ρύθμισης και επαλήθευσης της δραστηριότητας
Αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών κύριων λειτουργικών μονάδων του εγκεφάλου
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟΠΙΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. Οι ινιακές περιοχές και η οργάνωση της οπτικής αντίληψης
Πρωτοταγείς ζώνες του ινιακού φλοιού και οι στοιχειώδεις λειτουργίες της όρασης
Δευτεροταγείς ζώνες του ινιακού φλοιού και οπτικο-γνωσιακές λειτουργίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. Οι κροταφικές περιοχές και η οργάνωση της ακουστικής αντίληψης
Πρωτοταγείς ζώνες του κροταφικού φλοιού και στοιχειώδεις λειτουργίες της ακοής
Δευτεροταγείς ζώνες του κροταφικού φλοιού και ακουστικο-γνωσιακές λειτουργίες
Συστηματική επίδραση των διαταραχών ακρόασης της ομιλίας στις βλάβες των δευτεροταγών ζωνών της αριστερής κροταφικής χώρας
Παραλλαγές του κροταφικού συνδρόμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Οι βρεγματικές περιοχές και η οργάνωση των ταυτόχρονων συνθέσεων
Τριτοταγείς ζώνες του φλοιού και η οργάνωση των συγκεκριμένων συνθέσεων στο χώρο
Οι τριτοταγείς ζώνες και η οργάνωση των συμβολικών (δήθεν στο χώρο) συνθέσεων
Οι τριτοταγείς ζώνες του φλοιού και οι διεργασίες της λεκτικής μνήμης
Βρεγματο-ινιακές ζώνες του δεξιού (υπολειπόμενου) ημισφαιρίου και οι λειτουργίες τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ. Η αισθητικοκινητική και προκινητική ζώνη και η οργάνωση της κίνησης
Οπισθοκεντρικές ζώνες του φλοιού και η κεντρομόλος οργάνωση της κίνησης
Προκινητικές ζώνες του φλοιού και η φυγόκεντρη οργάνωση της κίνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ. Μετωπιαίοι λοβοί και ρύθμιση της ψυχικής δραστηριότητας
Μετωπιαίοι λοβοί και ρύθμιση των καταστάσεων δραστηριότητας
Μετωπιαίοι λοβοί και ρύθμιση κινήσεων και πράξεων
Μετωπιαίοι λοβοί και ρύθμιση των μνημονικών και διανοητικών πράξεων
Λειτουργική οργάνωση των μετωπιαίων λοβών και διάφορες μορφές του μετωπιαίου συνδρόμου
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ. Αντίληψη
Ψυχολογική δομή
Εγκεφαλική οργάνωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ. Κίνηση και δράση
Ψυχολογική δομή
Εγκεφαλική οργάνωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ. Προσοχή
Ψυχολογική δομή
Φυσιολογικοί δείκτες της προσοχής
Εγκεφαλική οργάνωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ. Μνήμη
Ψυχολογική δομή
Μη ειδικές μορφές μνήμης
Ειδικές μορφές μνήμης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ. Ομιλία
Ιστορικά
Ψυχολογική δομή της ομιλίας
Εντυπωτική (προσληπτική) ομιλία
Εκφραστική ομιλία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ. Σκέπτεσθαι
Ψυχολογική δομή
Πρακτικό ή κατασκευαστικό σκέπτεσθαι
Λεκτικό-λογικό (προφορικό) σκέπτεσθαι: Η επίλυση προβλημάτων
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΝΟΙΩΝ-ΟΡΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου