Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Καντ. Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική ΜεταφυσικήΚαντ. Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική Μεταφυσική DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους


Εισαγωγή του μεταφραστή
1. Καθοδόν προς τα «Προλεγόμενα»
2. Η βιβλιοκρισία των Φέντερ-Γκάρβε
3. Η δομή των «Προλεγομένων»
4. Η παρούσα μετάφραση
Πρόλογος
ΠΡΟΟΙΜΙΟ: Ο ιδιότυπος χαρακτήρας κάθε μεταφυσικής γνώσης
§1. Οι πηγές της Μεταφυσικής
§2. Το είδος της γνώσης, που μόνο αυτό μπορεί να ονομάζεται μεταφυσικό
α) Η διαφορά ανάμεσα σε συνθετικές και αναλυτικές κρίσεις εν γένει
β) Η κοινή αρχή όλων των αναλυτικών κρίσεων είναι η αρχή της αντίφασης
γ) Οι συνθετικές κρίσεις χρειάζονται μιαν άλλη αρχή και όχι την αρχή της αντίφασης
§3. Σημείωση για τη γενική διαίρεση των κρίσεων σε αναλυτικές και συνθετικές
Γενικό ερώτημα των Προλεγομένων: Είναι διόλου δυνατή η Μεταφυσική; (§4)
Γενικό ερώτημα των Προλεγομένων: Πώς είναι δυνατή μια γνώση προερχόμενη από καθαρή λογική; (§5)
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΕΡΒΑΣΙΑΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: Πώς είναι δυνατά τα καθαρά Μαθηματικά; (§§6-13)
Σημείωση Ι
Σημείωση II
Σημείωση III
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΕΡΒΑΣΙΑΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: Πώς είναι δυνατή η καθαρή Φυσική; (§§14-38)
Πώς είναι δυνατή η φύση; (§36)
Επίμετρο στην καθαρή Φυσική: Το σύστημα των κατηγοριών (§39)
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΕΡΒΑΣΙΑΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: Πώς είναι δυνατή η Μεταφυσική εν γένει; (§§40-56)
Προεισαγωγική παρατήρηση στη Διαλεκτική της καθαρής λογικής (§45)
Ι. Ψυχολογικές ιδέες (§§46-49)
II. Κοσμολογικές ιδέες (§§50-54)
III. Θεολογική ιδέα (§55)
Γενική σημείωση πάνω στις υπερβασιακές ιδέες (§56)
Συμπέρασμα. Ο καθορισμός των ορίων της καθαρής λογικής (§§57-60)
Λύση του γενικού προβλήματος: Πώς είναι δυνατή η Μεταφυσική ως επιστήμη;
Επίμετρο: Τί μπορεί να γίνει, ώστε να καταστεί πραγματική η Μεταφυσική ως επιστήμη
Ένα παράδειγμα: μια κρίση πάνω στο βιβλίο μου, η οποία προηγείται της έρευνας
Μια πρόταση: να ερευνηθεί η «Κριτική» κατά τρόπο ώστε να έπεται η κρίση
Πίνακας ελληνικών όρων
Γερμανοελληνικό γλωσσάρι
Πίνακας κυρίων ονομάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου