Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011

Μπιτσάκης. Η ύλη και το πνεύμα


Μπιτσάκης. Η ύλη και το πνεύμα PDF Περιεχόμενα με συνδέσμους


Πρόλογος
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ύλη, μάζα και ενέργεια: Προς έναν μονισμό της ύλης
1. Οι φιλοσοφικές διαισθήσεις
1. Ύλη, μάζα και ενέργεια: Προς την κλασική διχοτομία
3. Η σχετικότητα και η προσχετικιστική ερμηνεία της
4. Μια σχετικιστική ερμηνεία των σχέσεων μάζας και ενέργειας
5. Παράδοξα και ανοικτά ερωτήματα
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μικροφυσική: Μια τοπική διαλεκτική
1. Μικροφυσική: Πέρα από το νευτώνειο παράδειγμα
2. Ύλη : Ενότητα μέσα στη διαφορά των μορφών
3. Οι σχέσεις και τα πράγματα
4. Πέρα από την ουσιοκρατία. Για μια διαλεκτική της ουσίας
5. Τελικές παρατηρήσεις
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κοσμογένεση
1. Από τους κοσμογονικούς μύθους στη νευτώνεια κοσμολογία
2. Big Bang: Μια οιονεί μεταφυσική υπόθεση
3. Αναζητώντας οδό διαφυγής
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πέρα από το Big Bang: Στοιχεία μιας ενδοκοσμικής διαλεκτικής
1. Ξεκινάμε από τη στιγμή 1-43 sec
2. Μάζα του Σύμπαντος
3. Ηλικία του Σύμπαντος
4. Μετατόπιση προς το ερυθρό
5. Ομοιογένεια και Ισοτροπία
6. Ακτινοβολία του βάθους του ουρανού
7. Κβάζαρ
8. Το επιχείρημα της νουκλεοσύνθεσης
9. Το γίγνεσθαι των μορφών της ύλης
10. Ανάμεσα στην επιστήμη και στη spéculation
11. Γενικές παρατηρήσεις
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μορφές φυσικής αιτιοκρατίας
1. Θετικισμός και υλισμός: Δύο αντίθετες αντιλήψεις
2. Η μηχανιστική αιτιοκρατία και τα όριά της
3. Η δυναμική μορφή αιτιοκρατίας
4. Η κλασική στατιστική αιτιοκρατία
5. Η κβαντική στατιστική αιτιοκρατία
6. Τοπικότητα και αιτιότητα στη Φυσική
7. Τελικές παρατηρήσεις
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ανθρωπογένεση
1. Οι φιλοσοφικές διαισθήσεις
2. Η ανάδυση της ζωής
3. Το γεγονός της εξέλιξης: Δαρβίνος
4. Εξέλιξη: Τα δεδομένα της Γενετικής
5. Ανθρωπογένεση
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ύλη και το πνεύμα
1. Ο δυϊσμός του πνεύματος και του σώματος
2. Εγκέφαλος: Το σκεπτόμενο σώμα
3. Από την αίσθηση στην εννοιακή σκέψη
4. Τα πράγματα και οι έννοιες
5. Η νόηση και η γλώσσα
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η φύση και ο Θεός
1. Ο ψυχισμός: Η ψυχή και το πνεύμα
2. Για την ύπαρξη έμφυτων ιδεών
3. Η πενία του αναγωγισμού
4. Ο άνθρωπος και ο Θεός: Ένας διάλογος ανάμεσα στον Πλανκ και στον Αϊνστάιν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου